Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Ostrov

Masarykova 717
363 01 Ostrov
Tel.: 353300530
skola@zusostrov.cz
IČO: 49753606


Závěrečný koncert 

DK Ostrov

16.5. /18 hod.

Copyright © 2007-2017 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz

školahudebnídramatickývýtvarnýtanečníčtyřoborseniořigaleriekontakty
bylo-nas-pet.jpgpostacka.jpgzkus-byt-vladislavem-2003-10-10-203812.jpgdsc_0275.jpgruby-und-garnet-2.jpgdsc_0243.jpgdsc_3859.jpgdsc_3636.jpgdsc_3578.jpgdsc_3772.jpg

Kostka sedačtyřobor->výuka

 

Čtyřoborový ročník
Na všech typech škol se v posledních letech neustále hovoří o integraci žáků, kteří se složitěji
vzdělávají, a naopak se zapomíná na děti, které po nových impulsech prahnou.
Naše škola se proto rozhodla obrátit svou pozornost na děti, které mají předpoklady pro
umělecké vzdělávání, a to do konce ve více oborech, jsou tedy talentovaní.
Čtyři naši pedagogové vždy v květnu navštěvují mateřské školy a zde si s dětmi hrají a zjišťují
předpoklady pro jednotlivé obory:
Hudební obor
1. samostatně zazpívat písničku, nejlépe lidovou, bez doprovodu,
v hlasové poloze
2. transpozice do jiné tóniny - zjištění hlasového rozsahu
3. zopakovat jednoduchý melodický motiv v hlasovém rozsahu dítěte
4. zopakovat jednoduchý rytmický model
Literárně dramatický obor
1. práce s předmětem „Co by to mohlo být“ – tvořivost, fantazie
2. spolupráce s partnerem, schopnost aktivně se zapojit do hry
3. zopakovat jednoduchý rytmický model
Taneční obor
1. zopakovat jednoduchý rytmický model - propojení s jednoduchým
pohybem
2. krátká improvizace - práce s prostorem
3. dispozice žáka - rotace kyčlí, ohebnost, koordinace
Výtvarný obor
1. pokračovat v řadě barevných prvků (barva, tvar, opakování) –
soustředění, pozorování, myšlení
2. dokreslit náhodnou linku, zapojit ji do obrázku - tvořivost, fantazie
Rodiče vybraných budoucích žáků zveme na schůzku s ředitelkou školy, která rodičům
vysvětlí vzdělávání v tomto projektu a zodpoví i případné dotazy. Výuka probíhá v podstatě
takto:
1x týdně odpoledne: 1 vyučovací hodina tanečního oboru a
1 vyučovací hodina literárně dramatického oboru /mezi vyučováním přestávka, dozor o
přestávce i převedení žáků do druhého oboru zajišťují pedagogové/
1x týdně odpoledne: 2 vyučovací hodiny výtvarného oboru
a 1 vyučovací hodina hudebního oboru /mezi vyučováním přestávka, dozor o přestávce i
převedení žáků do druhého oboru zajišťují pedagogové/
Žáci čtyřoborový ročník navštěvujít za měsíční školné 400,- Kč (jednotlivé návštěvy všech
přípravných ročníků těchto tří oborů jinak vycházejí měsíčně na 630,- Kč, bez nástroje). Po
roce studia se pak žáci s rodiči mohou rozhodnout, ve kterém z oborů budou děti nadále

studovat za cenu již běžného školného. Rodiče tedy mohou během jednoho školního roku
zjistit, v čem jejich dítě více vyniká, či se v něm cítí dobře, a čemu se chce tedy dále
věnovat. Při rozhodování jim budou nápomocni učitelé jednotlivých oborů.
MÁTE-LI ZÁJEM O STUDIUM ČTYŘOBORU PRO SVÉ DÍTĚ A PŘI ZKOUMÁNÍ PŘEDPOKLADŮ V
MATEŘSKÉ ŠKOLCE JSTE ZROVNA CHYBĚLI, OBRAŤTE SE PROSÍM PŘÍMO NA ŘEDITELKU
ŠKOLY A DOMLUVTE SI NÁHRADNÍ TERMÍN. Email: reditelka@zusostrov.cz