Základní umělecká škola Ostrov - logo

Důležité info

VZHLEDEM K REKONSTRUKCI ELEKTRICKÉHO ROZVODU NA HLAVNÍ BUDOVĚ 717 NENÍ MOŽNÉ SE DOVOLAT NA STÁTNÍ TELEFONY. SVÉ DOTAZY PIŠTE PROSÍM EMAILEM NA JEDNOTLIVÉ PRACOVNÍKY, ČI VOLEJTE ŘEDITELCE ŠKOLY 776 080 097

Co nás čeká

Nedávné akce

Kostka sedačtyřobor->výuka

 

MÁTE-LI ZÁJEM O STUDIUM ČTYŘOBORU PRO SVÉ DÍTĚ A PŘI ZKOUMÁNÍ PŘEDPOKLADŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE JSTE ZROVNA CHYBĚLI, DOSTAVTE SE

DNE 3.9. V 17 HOD.

KE ZKOUMÁNÍ PŘEDPOKLADŮ PRO STUDIUM 4OBORU DO LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU, MASARYKOVA 1195.

 

 

 

 

Čtyřoborový ročník
Na všech typech škol se v posledních letech neustále hovoří o integraci žáků, kteří se složitěji
vzdělávají, a naopak se zapomíná na děti, které po nových impulsech prahnou.
Naše škola se proto rozhodla obrátit svou pozornost na děti, které mají předpoklady pro
umělecké vzdělávání, a to do konce ve více oborech, jsou tedy talentovaní.
Čtyři naši pedagogové vždy v květnu navštěvují mateřské školy a zde si s dětmi hrají a zjišťují
předpoklady pro jednotlivé obory:


Hudební obor
1. samostatně zazpívat písničku, nejlépe lidovou, bez doprovodu,
v hlasové poloze
2. transpozice do jiné tóniny - zjištění hlasového rozsahu
3. zopakovat jednoduchý melodický motiv v hlasovém rozsahu dítěte
4. zopakovat jednoduchý rytmický model

Literárně dramatický obor
1. práce s předmětem „Co by to mohlo být“ – tvořivost, fantazie
2. spolupráce s partnerem, schopnost aktivně se zapojit do hry
3. zopakovat jednoduchý rytmický model

Taneční obor
1. zopakovat jednoduchý rytmický model - propojení s jednoduchým
pohybem
2. krátká improvizace - práce s prostorem
3. dispozice žáka - rotace kyčlí, ohebnost, koordinace

Výtvarný obor
1. pokračovat v řadě barevných prvků (barva, tvar, opakování) –
soustředění, pozorování, myšlení
2. dokreslit náhodnou linku, zapojit ji do obrázku - tvořivost, fantazie

Rodiče vybraných budoucích žáků zveme na schůzku s ředitelkou školy, která rodičům
vysvětlí vzdělávání v tomto projektu a zodpoví i případné dotazy. Výuka probíhá v podstatě
takto:
1x týdně odpoledne /PONDĚLÍ/: 1 vyučovací hodina tanečního oboru a
1 vyučovací hodina hudebního oboru /mezi vyučováním přestávka, dozor o
přestávce i převedení žáků do druhého oboru zajišťují pedagogové/
1x týdně odpoledne /ČTVRTEK/: 2 vyučovací hodiny výtvarného oboru
a 1 vyučovací hodina literárně dramatického oboru /mezi vyučováním přestávka, dozor o přestávce i
převedení žáků do druhého oboru zajišťují pedagogové/
Žáci čtyřoborový ročník navštěvujít za měsíční školné 400,- Kč (jednotlivé návštěvy všech
přípravných ročníků těchto tří oborů jinak vycházejí měsíčně na 630,- Kč, bez nástroje).

Po roce studia se pak žáci s rodiči mohou rozhodnout, ve kterém z oborů budou děti nadále

studovat za cenu již běžného školného. Rodiče tedy mohou během jednoho školního roku
zjistit, v čem jejich dítě více vyniká, či se v něm cítí dobře, a čemu se chce tedy dále
věnovat. Při rozhodování jim budou nápomocni učitelé jednotlivých oborů.