Základní umělecká škola Ostrov - logo

Důležité info

VZHLEDEM K REKONSTRUKCI ELEKTRICKÉHO ROZVODU NA HLAVNÍ BUDOVĚ 717 NENÍ MOŽNÉ SE DOVOLAT NA STÁTNÍ TELEFONY. SVÉ DOTAZY PIŠTE PROSÍM EMAILEM NA JEDNOTLIVÉ PRACOVNÍKY, ČI VOLEJTE ŘEDITELCE ŠKOLY 776 080 097

Co nás čeká

Nedávné akce

Kostka sedavýtvarný->výtvarný obor

Učitelé výtvarného oboru jsou Mgr. Hana Vaculíková, společně s Mgr. Lukášem Lerchem a Mga. Sebastianem Vlasákem.
Výtvarné oddělení má v současné době 180 žáků a 3 učitele.

Výtvarný obor vyučuje žáky od 5 let (přípravné studium, 7 let I. stupeň, 3 roky II. stupeň). Dětskou tvořivost učitelé rozvíjejí v kresbě, malbě, grafických technikách, práci s materiály, modelování a keramice, seznamují žáky se základy dějin umění. Žáci také pracují s počítači, na kterých vytvářejí digitální grafiku, plakáty, 3D modely a animované filmy.

Od roku 2012/2013 začal platit ŠVP a nově příchozí žáci jsou vyučování v souladu s ním (přípravné studium, 7 let I. stupeň, 4 roky II. stupeň).

Práce žáků jsou prezentovány na vybraných soutěžích a soutěžních přehlídkách, na nichž žáci získávají mnohá ocenění.

V létě 2004 byla v prostorách ZUŠ vybudována školní Galerie. Prostřednictvím výstav a společného setkávání učitelé probouzejí a rozvíjejí v žácích i rodičích zájem o výtvarné umění a o vlastní výtvarnou práci. 

Od roku 2014 má výtvarný obor svou vlastní plně vybavenou počítačovou třídu s projektorem, interaktivní tabulí a laserovou tiskárnou na formáty A3. V letošním roce 2019/20 mají žáci možnost pracovat s tablety Apple z projektu podporovaného EU: "Rozvíjíme sebe i naše žáky".

Někteří absolventi I. i II. cyklu odcházejí na různé výtvarné školy: Střední průmyslovou školu keramickou  a sklářskou v Karlových Varech, keramickou školu v Bechyni, na Střední grafickou školu v Praze, v Jihlavě, v Plzni. Pokračují i na školy vysoké, například ČVUT-fakulta architektury, kde jsou díky základním znalostem z výtvarného oboru úspěšní.

 Výtvarný obor úzce spolupracuje s galerií Letohrádek, která je pobočkou Galerie umění Karlovy Vary. Zde ve spolupráci se Zdeňkou Bílkovou žáci navštěvují komantované prohlídky výstav, galerijní animace a odborné dílny. S galerií jsme vytvořili společné projekty jako "Hudba a umění" a oslavy 700 let od narození Karla IV. Probíhá spolupráce s Ekocentrem Ostrov a Domem kultury v Ostrově, ale i s ostatními obory ze ZUŠ.

Žáci se účastní mnoha výstav, mezinárodních soutěží i projektů a někteří využívají schopnosti získané v ZUŠ při své práci, či brigádě.