Základní umělecká škola Ostrov - logo

Důležité info

Dle nařízení vlády přechází výuka od  pondělí 4.1.2021 opět pro všechny obory a předměty  na distanční. Informace o organizaci distanční výuky předají žákům a rodičům  učitelé oborů a předmětů.

Co nás čeká

Kostka sedaškola->video->taneční oddělení

1. vánoční koncert ZUŠ (16.12.2020)


2. vánoční koncert ZUŠ (17.12.2020)