Základní umělecká škola Ostrov - logo

Důležité info

VZHLEDEM K REKONSTRUKCI ELEKTRICKÉHO ROZVODU NA HLAVNÍ BUDOVĚ 717 NENÍ MOŽNÉ SE DOVOLAT NA STÁTNÍ TELEFONY. SVÉ DOTAZY PIŠTE PROSÍM EMAILEM NA JEDNOTLIVÉ PRACOVNÍKY, ČI VOLEJTE ŘEDITELCE ŠKOLY 776 080 097

Nedávné akce

19.9.2020 - Regionbeat 2020 - DK Ostrov

Kostka sedasenioři->studium pro seniory

Studium pro seniory

Město Ostrov má vedle zajímavých památek také jednu další vzácnost, a tím je touha po kulturním vzdělávání. Možná bude pro někoho překvapení, že kulturní duch se v Ostrově projevil již v dobách, kdybychom ho nečekali, a to v roce 1955.  V tomto roce se představitelé města rozhodli zjistit zájem o hudební vzdělávání a vypsali předběžný zápis. Je až obdivuhodné, že k němu přišlo 290 zájemců! Všechny dokumenty k otevření základní hudební školy byly sice vyřízeny až 3. října, ale výuka ve formě kurzů začala v domě kultury již 1. září 1955.

Dnes má čtyřoborová Základní umělecká škola téměř 800 žáků! A ve svém jubilejním roce se s představiteli města, jako před 60 lety, vedení školy domluvilo na předběžném zápisu na novou formu vzdělávání: Vzdělávání seniorů od 60 let     v oboru hudebním, dramatickém, výtvarném, tanečním. Výuka započala v září 2016, a to v oborech hudebním, výtvarném a tanečním, probíhá jednou týdně v dopoledních hodinách, v hudebním oboru individuálně jednu vyučovací hodinu, v ostatních oborech při minimálním počtu 5 studentů 2-3 vyučovací hodiny.  Náplň výuky si domlouvá,  jako ve Studiu pro dospělé, učitel se svými žáky.  Školné je spíše symbolické /Kč 50,- měsíčně/ s tím, že Město Ostrov tuto výuku seniorů dotuje.  /Studenti výtvarného oboru si ale musí nosit svůj materiál, nebo na něj přispívají. Výše závisí na zvolené výtvarné technice./

 

Máte-li i Vy zájem o studium na Základní umělecké škole, přijďte do sekretariátu školy (Masarykova 717) vyplnit přihlášku /ta je také umístěna na webových stránkách, stačí ji pak vyplněnou doručit do kanceláře školy/, a to každý rok do 30. dubna, na Vámi uvedenou adresu Vám sdělíme další podrobné informace o zahájení studia vždy od září.

Mgr. Irena Konývková

ředitelka ZUŠ Ostrov

 

PŘIHLÁŠKA