ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OSTROV

Masarykova 717, 36301 Ostrov

TEL. 353 300 530, skola@zusostrov.cz


Výtvarný obor ZUŠ Ostrov (tehdy LŠU Ostrov) začínal v roce 1965. Velké zásluhy na rozvoji výtvarného  oddělení měla paní učitelka Eva Berdychová.

Pracoval zde také pan učitel František Tumpach (15 let). 38 let učila ve výtvarném oboru dcera paní Berdychové Mgr. Zuzana Motlíková (po dlouhou dobu VO vedla a reprezentovala), čtyři roky i její dcera Mgr. Martina Motlíková.
V průběhu let dosáhli žáci díky vedení těchto a dalších učitelů mnohých úspěchů v celostátních i zahraničních soutěžích a své znalosti a dovednosti mohli uplatnit při dalším studiu na výtvarných školách.

Vedoucí oboru je nyní Mgr. Hana Vaculíková, společně s Mgr. Lukášem Lerchem učí oba na plný úvazek.
Výtvarné oddělení má v současné době 180 žáků a 2 učitele.

Výtvarný obor vyučuje žáky od 5 let (přípravné studium, 7 let I. stupeň, 3 roky II. stupeň). Dětskou tvořivost učitelé rozvíjejí v kresbě, malbě, grafických technikách, práci s materiály, modelování a keramice, seznamují žáky se základy dějin umění. Od roku 2012/2013 začal platit ŠVP a nově příchozí žáci jsou vyučování v souladu s ním (přípravné studium, 7 let I. stupeň, 4 roky II. stupeň).

Práce žáků jsou prezentovány na vybraných soutěžích a soutěžních přehlídkách, na nichž žáci získávají mnohá ocenění.

V létě 2004 byla v prostorách ZUŠ vybudována školní Galerie. Prostřednictvím výstav a společného setkávání učitelé probouzejí a rozvíjejí v žácích i rodičích zájem o výtvarné umění a o vlastní výtvarnou práci.

Někteří absolventi I. i II. cyklu odcházejí na různé výtvarné školy: Střední průmyslovou školu keramickou  a sklářskou v Karlových Varech, keramickou školu v Bechyni, na Střední grafickou školu v Praze, v Jihlavě, v Plzni. Pokračují i na školy vysoké, kde jsou díky základním znalostem z výtvarného oboru úspěšní.

 

 
 

 Copyright © 2009-2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz