ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OSTROV

Masarykova 717, 36301 Ostrov

TEL. 353 300 530, skola@zusostrov.cz

BLAHOPŘEJEME!

 

Soubor NA POSLEDNÍ CHVÍLI na Jiráskově Hronově a na mezinárodní soutěži v Kremnici
 
Divadelní soubor NA POSLEDNÍ CHVÍLI se 5. srpna 2015 představí na vrcholné přehlídce českého amatérského divadla - na 85. ročníku Jiráskův Hronov. Na tuto mezidruhovou přehlídku postupují vítězové národních kol jednotlivých divadelních přehlídek z celé České republiky. Soubor byl nominován z letošní národní přehlídky divadel poezie Wolkrův Prostějov s představením Tam, kde šplouná. Představení je scénickou koláží brněnského básníka Tomáše Přidala a hraje v něm nejstarší skupina souboru: Lucie Šupolová, Natálie Jírovská, Kateřina Dvouletá, Jakub Liška, Filip Rück, alt. Daniel Bleha. V recenzi odborné poroty Wolkrova Prostějova složené z profesionálních dramaturgů a režisérů se o tomto představení psalo, cit.: „Strhující podívaná hodna nonsensové předlohy, klobouk dolů!“ „Soubor se látky chopil velmi hravě a inteligentně.“ „Každá báseň Tomáše Přidala spouští gejzír originálních nápadů a scénických obrazů.“
 
Tři členové souboru se letos poprvé zúčastnili mezinárodní soutěže v přednesu „Prednášam, teda som“. Soutěž se konala 3. - 7. června ve slovenské Kremnici. Kromě recitátorů z Čech (Praha, Ostrov, Kolín) a ze Slovenska se účastnili mezinárodní soutěže také recitátoři z Ukrajiny, Lotyšska, Srbska a Polska. Mezi silnou konkurencí v jednotlivých kategoriích byli úspěšní všichni tři členové divadelního souboru NA POSLEDNÍ CHVÍLI:
IV. kategorie, Zlaté pásmo - Daniel Bleha
IV. kategorii, Stříbrné pásmo - Jakub Liška
I. kategorie, Bronzové pásmo - Anna Elisabeth Burešová
Atmosféra v Kremnici byla velmi přátelská a inspirativní. Místní soubor ze ZUŠ v Kremnici se představí v Ostrově na festivalu SOUBOR SOBĚ a hosté.
 
„Chtěla bych poděkovat všem členům souboru za letošní vydařenou divadelní sezónu. A také za Cenu „Ď“ Karlovarského kraje, na kterou mě soubor navrhl. To, že nominace přišla právě od členů souboru, považuji za nejvyšší ocenění za svoji práci,“ říká vedoucí souboru NA POSLEDNÍ CHVÍLI ZUŠ Ostrov Lucie Veličková.
 
 
 
Úspěchy ZUŠ Ostrov
Během roku byli v Ostrovském měsíčníku průběžně jmenováni úspěšní žáci školy. Aby však byl výčet úplný, je třeba doplnit ještě další jména a názvy soutěží.
 
V krajském kole ve hře na dechové hudební nástroje získala 2. místo ve hře na zobcovou flétnu L. Nesrstová, 2. místo ve hře na příčnou flétnu získaly S. Belecká a A. Mamráková. O.  Vomočil ve hře na fagot získal 1. místo. Ve hře na klarinet obsadil 2. místo O. Tölg, ve hře na saxofon 2. místo J. Matuštík, ve hře na trubku 2. místo J. Svačina. Ve hře na bicí získal v krajském kole 2. místo A. Burda a čestné uznání Martin Kábrt. Bubeníci byli velice úspěšní i v celostátním kole – Zuzana Křížová obsadila 2. místo a v souborové hře na bicí získal Drum band Františka Zemana 3. místo.
 
okresním kole v přednesu do 15 let Dětská scéna byli úspěšní tito žáci: 1. místo J. Ďuržová, L. Hemzáčková, čestné uznání A. Machková, T. Horčičková, M. Huk, D. Aust, O. Petrák. V krajském kole téže soutěže byli úspěšní A. Petrák, Z. Novotná, L. Ratajčáková, L. Bursíková, A. Žemličková, A. E. Burešová, K. Joo. Laureátem  krajského kola recitátorů Wolkrova Prostějova se stala V. Bílková. Ocenění za hereckou souhru na Oblastní přehlídce souborů hrajících pro děti Radnický dráček získali za pohádku Smrdět zakázáno: M. Kadeřábková, V. Klucho, J. Liška, F. Rück, M. Šupolová, L. Šupolová, V. Bílková, E. Smrčková, K. Dvouletá, N. Jírovská, ta navíc oceněna za herecký výkon v roli Anči.
 
krajském kole Festivalu tanečních oborů získala ocenění za klasický sólový tanec K. Tamchynová. Na Taneční přehlídce dětí a mládeže v Chebu si ocenění s chorografiemi Pas si simple a The Mission vytančily A. Machková, N. Kolářová, B. Břečková, L. Čermáková, B. Válková, T. Fránová, L. Ratajčáková, N. Zdeňková, K. Dušková, M. Šibralová, L. Bořková, L. Kožíšková, M. Houšková. V krajském kole v soutěži tanečních oborů ZUŠ ČR získaly ocenění za téma a interpretaci s choreografií Wintonovy vlaky a byly navrženy na postup do celostátního kola A. Blahušová, M. Borková, A. E. Burešová, L. Bursíková, V. Cábová, N. Dušková, A. Flesarová, K. Kunzová, K. Lopušanová, H. Opichalová, Z. Syptáková, M. Šafářová, A. Tětěruková, A. Ulčová, E. Voslařová. Ocenění za nápaditost získaly za choreografii Holka modrooká tanečnice N. Bočková, L. Frýzlová, E. Huňáčková, N. Kalitová, T. Kunstová, T. Mokruschová, S. E. Lajdová, A. Le, A. Luncarová, J. Nečová, Z. Němcová, M. Nováčková, L. Svobodová, K. Šafářová. O úspěších na celostátní i mezinárodní úrovni souboru Mirákl průběžně informujeme, uveďme pro úplnost výčet oceněných choreografií: na Mistrovství České republiky získaly tanečnice 1. místo za choreografii Rock girls, 1. místo s choreografií N.O.H.Y., 1. místo s choreografií Broken, 2. místo Hulabalabalu, 5. místo Malíř a štětec, 1. místo Ruku v ruce, 3. místo Jen tak. V soutěži České taneční organizace se vítězi staly Wintonovy vlaky, jež vynesly Miráklu i titul absolutního vítěze Taneční skupiny roku. Na mistrovstvích republiky bodovala i choreografie H.A.T.JAZZ. Choreografie Hej ha husy, kde kromě uvedených tanečnic z choreografie Holka modrooká tančí i M. Krámová, A. E. Burešová a M. Weithalerová, získala 1. místo na Mistrovství světa. Tamtéž získala 2. místo choreografie Rockové panenky.
 
celostátním kole měl zastoupení i literárně dramatický obor. A to i v čistě literární soutěži na téma Lásky Jana z Jenštejna, v němž zvítězila svou povídkou L. Šupolová. Celostátního kola v přednesu Dětská scéna Svitavy se účastnili A. Valenta, T. Novák, J. Rambousek, M. Velička. Na Celostátní přehlídku dětských divadelních souborů Dětská scéna Svitavy postoupili s představením Zápisník Norberta Borovičky V. Bauchner, Š. Liška, T. Novák, J. Roháč, A. Valenta, V. Palm. Na celostátním Wolkrově Prostějově byli úspěšní jednotlivci N. Jírovská, D. Bleha, soubor s představením Krokodýl A. Aranyossyová, N. Klug, A. Kubišová, V. Palm, P. Raus, s představením Synesthetická hra analogií V. Palm, soubor s představením Tam, kde šplouná L. Šupolová, N. Jírovská, K. Dvouletá, J. Liška, D. Bleha, F. Rück, kteří si vynikajícím výkonem zasloužili postup na prestižní Jiráskův Hronov. V mezinárodní recitační soutěži ve slovenské Kremnici získal ve své kategorii Zlaté pásmo D. Bleha, Stříbrné pásmo J. Liška a z I. kategorie si odvezla Bronzové pásmo A. E. Burešová.
 
Úspěchy výtvarného oboru v celostátním kole přehlídky výtvarných oborů ZUŠ České republiky ve Šternberku jsme již uváděli. Připomeňme, že zaujal rozsáhlý výtvarný projekt Hudba a výtvarné dílo, projekty Blízkost, Doteky krajiny, Příběh pokroucenin, Mé království a animace Život kolem nás i animace k divadelnímu představení „Nebo taky ne?“
 
Blahopřejeme žákům přijatým ke studiu na střední školy - Konzervatoř v Teplicích: G. Samcová na zpěv a S. Palán na bicí, SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary: A. Kreisingerová na užitou fotografii a média, K. Kroulíková na design keramiky a porcelánu.
Gratulujeme všem úspěšným žákům a srdečně děkujeme jejich učitelům.
 
Francouzský spisovatel Romain Rolland napsal, že „V lásce a umění se nedá opisovat, každý se musí vyjádřit po svém.“ A Michelangelův citát zní: „Cílem umění je dělat člověka šťastným.“ Bylo by troufalé tvrdit, že to v umělecké škole v Ostrově beze zbytku umíme a dokážeme naučit, ale je to velmi silná a přitažlivá výzva, jejíž smysl je i smyslem našeho snažení a poslání.
 

Ohlédnutí za mezinárodním divadelním festivalem Ostrovské soukání (6. - 10. 5. 2015)

 

Festival mládežnického divadla Ostrovské soukání, který již po desáté pořádala ZUŠ v Ostrově, tentokrát s podtitulem Ohlédnutí, je opravdovou raritou nejen díky tomu, že je svým rozsahem jediným svého druhu v ČR, ale i tím, že se pořadatelům i letos podařilo vybrat vynikající soubory z celého světa. Ti pak svými představeními dokázali zaujmout nejenom sebe navzájem, ale i diváckou veřejnost, a tak jsme byli svědky pravidelného bouřlivého aplausu po každém představení. Zahraniční soubory hrály ve svých rodných jazycích, spojoval je však společný „divadelní jazyk“, díky kterému bylo všemu dobře rozumět. 
Festival navštívilo celkem 180 přímých účastníků ze souborů z Velké Británie, Slovenska, Švýcarska, Litvy, Itálie a Německa, nechyběly samozřejmě také úspěšné domácí soubory, které pracují při ZUŠ v Ostrově, HOP-HOP a NA POSLEDNÍ CHVÍLI. Jak řekla hlavní pořadatelka, která za organizací festivalu stojí od jeho počátků, Mgr. Irena Konývková: „Každé divadlo přineslo nějakou inspiraci. Divadelní zážitek a čistotu stylu Slovensko a Litva, metodicky zaujalo představení Švýcarska, tématem příběhu o možné dceři Adolfa Hitlera soubor BaF Praha, muzikálností představení Francie.“ Svou standing ovation si v režii Mgr. Ireny Konývkové odnesla i premiéra mladšího souboru HOP-HOP Život k sežrání o chlapci, který kvůli své tloušťce a posměchu ostatních hledá sám sebe. Stejně tak zaujali i jejich starší kolegové ze souboru s představením Nebo taky ne?! o autistickém chlapci, který žije ve svém světě, než zjistí, že vše je jinak. Soubor NA POSLEDNÍ CHVÍLI Lucie Veličkové se představil příběhem o problémech s upířími i lidskými matkami Jóóó, ty matky!
Festival je známý i díky tomu, že svým účastníkům nabízí zajímavé workshopy, kde se mohou jednotliví mladí herci z různých zemí více poznat prostřednictvím společných zážitků. Dovednosti z úplně jiného než divadelního oboru přinesl bubenický seminář či cirkusové Kejklení bez klení, tvořivost pohybu rozvinul I like to movit (v překladu Rád se hýbám), ale i pohybové divadlo a tanec. S přímým zážitkem se pracovalo i v semináři pěveckém a improvizačním. S výsledky workshopů se pak seznámili diváci při sobotním průvodu městem Ostrovem, který návštěvníky zavedl do Dvorany zámku, kde byly připraveny prezentační stánky jednotlivých států.
Závěrečný sobotní večer zakončený ohňostrojem byl pak naplněn velkými emocemi. 10. ročník Soukání sice skončil, již nyní však začnou probíhat přípravy na ten 11. Díky svému pojetí, téměř rodinnému prostředí a v neposlední řadě bezchybné organizaci je o účast na festivalu velký zájem, a tak ho podporuje i mezinárodní divadelní mládežnická asociace. Někteří účastníci se však neloučili nadlouho. Právě domácí soubor HOP-HOP nyní čeká mezinárodní divadelní festival v Litvě a Itálii.
Poděkování organizátorů patří Karlovarskému kraji, Městu Ostrov, Ministerstvu kultury ČR, Domu kultury v Ostrově a mnohým podnikatelům, díky jejichž pomoci se festival mohl uskutečnit. Jedno velké díky pak náleží Mgr. Ireně Konývkové za nápad a jeho nesnadnou organizaci a realizaci. Právě tyto klady lákají do Ostrova již 20 let mladé divadelníky z celého světa.

Mgr. Andrea Burešová

HOP-HOP


ANGLIEKrajské kolo Wolkrova Prostějova

Klatovy 20. 3. – 22. 3.

 

Nominace na Wolkrův Prostějov – recitátoři

Valerie Bílková   / ze třídy L. Veličkové /

 

Doporučení na Wolkrův Prostějov – recitátoři

Natálie Jírovská / ze třídy L. Veličkové /

Daniel Bleha / ze třídy L. Veličkové /

 

Nominace na Wolkrův Prostějov - soubory

Soubor HOP-HOP s představením Krokodýl v režii Ireny Konývkové

Soubor Na poslední chvíli s představením Tam, kde šplouná v režii Lucie Veličkové

Vojtěch Palm s představením Synesthetická hra analogií v režii Ireny Konývkové

 

 


 

Okresní kolo Dětské scény

Karlovy Vary 19. a 20. 3. 2015

 

I. kategorie

1. místo s postupem

Adam Petrák

čestné uznání

Anna Machková

(ze třídy Ondřeje Šulce)

 

II. kategorie

1. místo s postupem

Antonín Valenta

(ze třídy Ireny Konývkové)

Anna Burešová

Jan Rambousek

Zuzana Novotná

ze třídy Lucie Veličkové

čestné uznání

Tereza Horčičková

ze třídy Ondřeje Šulce

Michael Huk

ze třídy Lucie Veličkové

 

 

III. kategorie

1.místo s postupem

Karolina Joo

Tadeáš Novák

Lucie Bursíková

Lucie Ratajčáková

(ze třídy Ireny Konývkové)

 

1.místo

Jana Ďuržová

(ze třídy Ondřeje Šulce)

 

IV. kategorie

  1. Místo s postupem

Adriana Žemličková

Matěj Velička

Ze třídy Lucie Veličkové

 

  1. 1.       Místo

Lucie Hemzáčková

Ze třídy Lucie Veličkové

Čestné uznání

Dominik Aust

Ondřej Petrák

Ze třídy Lucie Veličkové

 Setkání dramatických souborů

Divadelní přehlídka SOUBOR SOBĚ A HOSTÉ se uskutečnila ve dnech 20. a 21. února v prostorách Domu kultury i v MINIDIVadélku ZUŠ Ostrov. Každoročně ji pořádá divadelní soubor NA POSLEDNÍ CHVÍLI pod vedením Lucie Veličkové.
Během dvou dnů se představili všichni členové ostrovského divadelního souboru s novými uměleckými přednesy, a nechybělo ani divadelní představení. Letos to byla premiéra scénické koláže brněnského básníka Tomáše Přidala „Tam, kde šplouná“. Nedílnou součástí přehlídky bývají i představení pozvaných hostů. Diváci tak mohli zhlédnout pohádku Ukradený mlýnek divadelního souboru ZUŠ Biskupská Praha. Ve společném pořadu Poetická kavárna se s uměleckými přednesy představili žáci z pražské i ostrovské ZUŠ. Nejvýznamnější částí divadelní přehlídky byl komponovaný pořad Český rok, který členové souboru NA POSLEDNÍ CHVÍLI nastudovali společně s klienty Denního stacionáře Mateřídouška Chodov. Ředitelka centra Věra Bráborcová říká: „Děkujeme za možnost vystupovat společně se žáky ZUŠ Ostrov. Pro klienty Denního stacionáře Mateřídouška to byla zajímavá zkušenost.“ „I pro nás to byl hluboký a nepřenosný zážitek“, dodává umělecká vedoucí souboru Lucie Veličková. 
V dalších ročnících divadelní přehlídky SOUBOR SOBĚ A HOSTÉ i nadále půjde zejména o otevírání pomyslných dveří inspirace a spolupráce nad rámec bohaté činnosti divadelního souboru.

 

Okresní kolo ZUŠ ve zpěvu

Pavel Hořejš, 2. místo

Viktorie Ulíková, 3. místo

Lucie Stehlíková, 3. místo

(vyučující Kateřina Bodláková)

 


 

Okresní kolo ZUŠ ve hře na dechové hudební nástroje

Hra na zobcovou flétnu

Ludmila Nesrstová, 1. místo s postupem do krajského kola

Leona Tomcová, 2. místo

Alena Opichalová, 3. místo

(vyučující Jiří Klauko)

 

Hra na trubku

Jiří Svačina, 1. místo s postupem do krajského kola

(vyučující Jiří Novotný)

 

Hra na klarinet

Ondřej Tölg, 1. místo s postupem do krajského kola

(vyučující Vlastislav Mareš)

 

Hra na příčnou flétnu

Sabina Belecká, 1. místo s postupem do krajského kola

Andrea Mamráková, 1. místo s postupem do krajského kola

(vyučující Štěpánka Hamar)

 

Hra na fagot

Ondřej Vomočil, 1. místo s postupem do krajského kola

(vyučující Mgr. Alexandr Šťastný, dipl. um.)

 

Hra na saxofon

Jan Matuštík, 1. místo s postupem do krajského kola

(vyučující Jaroslav Chmelík)

Vendula Chmelíková, 2. místo

(vyučující Vlastislav Mareš)

 


 

Okresní kolo tanečních oborů ZUŠ

Postup do krajského kola

1. kategorie - choreografie Holka modrooká (ocenění poroty za hravost a nápaditost)

2. kategorie - choreografie Wintonovy vlaky (ocenění poroty za choreografii a interpretaci)

3. kategorie - duet Tumbalalajka (Marta Šafářová, Anna Flesarová)

(vyučující Mgr. Andrea Burešová)

 


 

     Poděkování Ad libitum

     Orchestr Ad libitum vznikl v roce 2007. Z původně smyčcového orchestru, který po dlouhá léta vedl pan učitel Stanislav Sojka, se stal orchestr smíšený. Orchestr začal hrát úplně jiné hudební žánry, k hudbě klasické přidal hudbu filmovou. Zaměřil se také na sólové skladby s doprovodem orchestru. Spolupracoval s literárně dramatickým oborem, se souborem After Party Band i s tanečním souborem Mirákl. Pořádal výchovné koncerty, vlastní koncerty a samozřejmostí bylo i účinkování na Adventních a Závěrečných koncertech ZUŠ Ostrov. Reprezentoval školu a město např. v německém Stolbergu, na Eurofestu v Rastattu, na slavnostním koncertu v Lázních III., kde působí Karlovarský symfonický orchestr.
    Když orchestr vznikl, většina hráčů byla studenty středních škol. Jak čas plynul, z hráčů se stali vysokoškoláci, někteří z nich dnes již pracují. Přesto chuť a ochota hrát byla stále. Studenti přijížděli na zkoušky orchestru z Prahy, Plzně, Litomyšle apod. Proto se z pravidelných pátečních zkoušek staly zkoušky víkendové. Nesmím opomenout naše soustředění, která se konala dvakrát do roka na Novém Městě v krásném prostředí hotelu M&M. Na soustředění se udělalo vždy nejvíce práce, a hlavně se tmelil kolektiv. Z hráčů, kteří se dříve moc neznali, se stali přátelé, a dovolím si napsat  - má druhá rodina. Orchestr zvládl na profesionální úrovni zahrát velmi náročné skladby. Bohužel čas nikdo nezastaví a já se budu muset smířit s tím, že orchestr v tomto složení v letošním školním roce ukončí svou kariéru. Ráda bych zde veřejně poděkovala všem „mým hráčům“ orchestru Ad libitum za úžasnou píli, toleranci, chuť, ochotu a velkou dřinu. To vše jsme společně po celých krásných 8 let sdíleli. Co říci na závěr? Jen to, že jsou výjimečná přátelství, o kterých se rozhodlo v nebi, avšak existují na zemi. Mám velké štěstí a děkuji za to!

 Dirigentka orchestru Ad libitum Iveta Müllerová


 

    TraXllety

    Dívčí flétnový soubor TraXllety jsme založily v r. 2011 pod názvem Anička. Proč právě Anička? Při nacvičování prvotního repertoáru v nástrojovém obsazení fléten - sopránové, altové, tenorové a basové - jsme začínaly lidovou tvorbou a v každém druhém názvu lidových písní se objevovalo jméno Anna, Andulka, Anička, a tak se zrodil první název našeho souboru. Při dalším rozšiřování repertoáru jsme se přejmenovaly na současné TraXllety. Prvními členkami souboru byly žákyně ze třídy pana učitele Josefa Traksla: Lucie Fiedlerová, Anna Dufková, Martina Novotná, Bára Savčicová a její sestra Terezie. Ze třídy pana učitele Jaroslava Chmelíka přibyla nepostradatelná posila Kateřina Nekvindová. Během času se složení proměňovalo, nyní hrajeme v této sestavě: Johanka Bálková, Zuzana Gondová, Kateřina Nekvindová, Lucie Fiedlerová, Eliška Belicová, Andrea Failová, Tereza Kubíková (ze třídy pana učitele Jiřího Novotného) a jako host s námi občas vystupuje bývalá členka Martina Novotná, která naše vystoupení také konferuje.
    Dnes je repertoár souboru velmi pestrý. Můžeme v něm najít melodie např. od J. Ježka, Beatles, ale i mnoho lidových písní či melodie starého baroka. Vystupujeme především na akcích pořádaných klášterním areálem a za laskavé spolupráce s vedoucí kláštera Eliškou Failovou. Již mnohokrát jste nás mohli slyšet v rámci Večerních prohlídek kláštera, kdy hudebně doprovázíme výborný amatérský herecký soubor z Kynšperka, jehož členkou je i výše zmíněná Eliška Failová. V objektu kláštera vystupujeme i na různých výstavách a vernisážích. Minulý rok jsme se rovněž zúčastnily pikniku v zámeckém parku, na němž jsme hrály v dobových kostýmech, a naše hudební vystoupení natáčel Český rozhlas Dvojka. Další velkou událostí byl koncert u příležitosti zahájení výstavy malíře Pavla Kučery ve Freedom Café v Karlových Varech. Hrajeme však i na dalších místech, jako je např. Horní hrad, kostel v Boči nebo ve Stráži nad Ohří, v ostrovském Domě kultury, na mnoha akcích pro seniory a na vánočních vystoupeních. Není snadné v takovémto souboru hrát, neboť to vyžaduje obětování se a píli a znamená to velký časový záběr, ale my hrajeme rády, a odměnou nám je spokojenost a radost posluchačů. Další informace o souboru TraXllety (např. o úpravě názvu souboru) můžete nalézt na webu, který je zatím ve výstavbě - http://www.traxllety.estranky.cz/.

 Za celý soubor se na posluchače a diváky na dalších akcích těší - Lucie Fiedlerová a Kateřina Nekvindová   

 
BLAHOPŘEJEME

SAMUELI PALÁNOVI

/VYUČUJÍCÍ PETR TYR/

K PŘIJETÍ

NA KONZERVATOŘ TEPLICE

OBOR HRA NA BICÍ NÁSTROJE

 

 


 

BLAHOPŘEJEME

GABRIELE SAMCOVÉ

/a její paní učitelce Kateřině Bodlákové/

k přijetí

na Konzervatoř Teplice

obor populární zpěv

 Ocenění hudebního souboru za úspěšnou reprezentaci v celostátním kole


Soubor After Party Band (APB) působí v ZUŠ Ostrov od roku 2008, kdy vznikl spontánně z iniciativy žáků. Z původního pětičlenného obsazení prošlo souborem za šest let jeho existence asi 30 hráčů a dnešní stálé obsazení se pohybuje v počtu mezi 12 až 15 hráči. APB v roce 2014/2015 tvoří: Andrea Mamráková, Sabina Belecká, Adéla Zelenáková, Martina a Petra Jílkovy, Ivana Hlaváčková, Ema Šutáková, Ondřej Vomočil, Hanh Nguyen Hong, Jan Donda, Pavel Frýbert, Zuzana Křížová, Petr Tyr, Gabriela Samcová a Alexandr Šťastný.

V repertoáru souboru jsou nejen aranže známých skladeb upravených přímo pro APB, které připravuje umělecký vedoucí souboru Alexandr Šťastný a absolvent naší školy Pavel Frýbert, ale prostor mají i původní skladby, a to převážně opět z dílny Pavla Frýberta. Ten se např. v roce 2011 svou skladbou „Váhám“, napsanou pro APB, probojoval do finále mezinárodní skladatelské soutěže Gramodeska.

Za šest let soubor odehrál na 50 koncertů, ať již v domácím prostředí Ostrova, či na různých místech v ČR a v zahraničí. V loňském školním roce bylo APB uděleno 1. místo v krajské soutěži orchestrů a kapel ZUŠ ČR, uskutečněné v Mariánských Lázních, a postoupil do kola celostátního, pořádaného v Litvínově, kde získal vynikající bronzové pásmo. Za úspěšnou reprezentaci v celostátním kole byl pak soubor 24. listopadu 2014 na krajském úřadě slavnostně oceněn Karlovarským krajem.

 


 

Mladé výtvarnice animovaly v Německu

Výtvarný obor ZUŠ Ostrov se zapojil v programu Cíl 3/Ziel 3 do projektu: Zintenzivňování přeshraniční turistické spolupráce mezi městem Ostrov a městem Kurort Oberwiesenthal.

Za finanční podpory města Ostrov v prostorách oberwiesenthalské radnice vytvořily žačky pod vedením Lukáše Lercha během pěti srpnových dnů animaci, která představuje výjimečná místa Ostrova a Oberwiesenthalu a v novém významu je spojuje v jednu krajinu. Barbora Pauchová, Barbora Válková, Zuzana Tekely, Marta Šafářová, Kateřina Síbková a Kateřina Havlanová vytvořily příběh, v němž se divák seznamuje se zajímavostmi obou měst, a jako průvodci mu slouží postavy a výňatky z díla rodáka z Oberwiesenthalu, německého výtvarníka a režiséra - Williama Wauera. 

Obrazy a sochy tohoto všestranného autora jsou k vidění v kulturním centru Wiesenthaler K3 Oberwiesenthal, přičemž některá vystavená díla ožívají ve filmu vytvořeném našimi žačkami. Slavnostní promítání animace proběhlo 12. listopadu 2014 ve foyer Wiesenthaler K3.Výtvarníci zaujali výtvarným ztvárněním lidské blízkosti

 V pátek 3. 10. 2014 byla slavnostní vernisáží zahájena 12. Národní přehlídka výtvarného oboru ZUŠ České republiky Oči dokořán ve Šternberku u Olomouce. V České republice je to nejprestižnější akce svého druhu, uskutečňuje se jednou za tři roky a její koncept se týká pouze výtvarných oborů základních uměleckých škol. Na víkendový rozborový seminář se sem sjíždí kolem 450 výtvarných učitelů. Výstava přísně vybíraných výtvarných řad, projektů či jednotlivostí probíhá ve šternberském augustiniánském klášteře po celý školní rok. Jediným a rozhodujícím kritériem, jak zde vystavovat, je kvalita.

Z krajského kola, konaného na konci května v Chodově, zaujala porotu, byla oceněna a postoupila do celostátního kola převážná část pečlivě vybraných a připravených výtvarných řad z ateliérů Lukáše Lercha a Hany Vaculíkové. Z prostorových a kvalitativních příčin je pak nakonec ve Šternberku k vidění několik originálních dětských prací z výtvarných řad Doteky krajiny

a Blízkost od Hany Vaculíkové. Výtvarná řada o „velké maličkosti“ - o blízkosti a vzájemnosti lidí, o soudržnosti, pomoci, vzpomínání, úctě, pokoře, cti a empatii byla navíc veřejně prezentována v sekci Učitelé sobě, kam bývá zařazena desítka nejzajímavějších a příkladných výtvarně-pedagogických počinů. Řada Blízkost porotce i učitele zaujala cit. „svou křehkostí a citlivostí“.

Za úspěch na celostátní úrovni patří velká pochvala a upřímné poděkování všem malým a mladým výtvarníkům. Jmenovitě budou oficiálně oceněni ke konci školního roku v Domě kultury.

Nejdůležitější pro výtvarné pedagogy ZUŠ Ostrov je to, co společná objevná cesta a citlivě vedená výtvarná tvorba přináší dětem. A možná se učitelům a žákům daří i proto, že naplňují motto, že je třeba mít nejen oči, ale i srdce dokořán.

 

 


 

Dramaťáci sklízejí ovoce i ovace

 Žáci literárně dramatického oboru se hned na počátku školního roku rozjeli po divadelních přehlídkách. Byli na ně pozváni, neboť jejich výkony byly nepřehlédnutelné na různých celostátních přehlídkách. Z tvorby souboru NA POSLEDNÍ CHVÍLI zaujal porotu celostátního kola Dětské scény ve Svitavách nejen recitátor Matěj Velička, ale také inscenace Jóóó, ty matky! v režii Lucie Veličkové. Díky tomu se oba výkony staly inspirací na Celostátní přehlídce a dílně dramatické výchovy Jičín, která proběhla 20. 9., a též na celostátní přehlídce pořádané katedrou DAMU Praha Děti – Výchova – Divadlo, kdy žáci 11. a 12. 10. pobývali a vystupovali v pražském Divadle DISK.

Starší žáci si dne 13. 10. užili defilé vítězů soutěže O pohárek Svazu českých divadelních ochotníků na národní přehlídce venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. Ovace zde sklidili za svůj dialog žáci Valerie Bílková a Daniel Bleha pod vedením Lucie Veličkové, za dialog Nazareno Klug a Vojtěch Palm a za monolog Markéta Aranyossyová, všichni tři v režii Ireny Konývkové. Divadelní sklizeň dramatického oboru zakončí soubor HOP-HOP v režii Ireny Konývkové, a to 15. 11. v Chebu na mezinárodním hereckém semináři. Žáci na seminář pojedou na základě výběru z přehlídky činoherního divadla pro děti, kde zaujali režiséra

a bývalého ředitele chebského divadla Františka Hromadu, a vystoupí s představením Tak tohle je naše Leni?!

      
Drum band Františka Zemana ZUŠ Ostrov

Soubor, hrající výhradně na bicí nástroje, byl založen panem učitelem Františkem Zemanem v roce 2005, aby zahájil tradiční mezinárodní divadelní festival Soukání, pořádaný ZUŠ Ostrov. V současné době pod vedením Petra Tyra svou produkcí provází různé kulturní i zábavní akce. V listopadu loňského roku soubor zabubnoval při přenosu v Českém rozhlase 3 v pořadu Plzeňská souhvězdí. Během plesové sezóny vždy vystupuje na několika závěrečných věnečcích a maturitních plesech v GH Pupp. Drum band se těší z pravidelných pozvání na doprovázení slavnostních průvodů. Letos pochodoval u výročí Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, při zahájení Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana a na Svatomartinské slavnosti v lázních Jáchymov. V průběhu roku navštívil několik obecních slavností (např. v Nejdku či Bezvěrově) a byl pozván i na významné ostrovské události (Klášterní slavnosti, Den Ostrova a nedávné Rozsvěcení vánočního stromu). Každoročně Drum band bubnuje na slavnosti sv. Václava na Větrném vrchu a při symbolickém odemykání a zamykání Ohře v loketském amfiteátru. Mimořádnou zkušeností bylo vedení hudební dílny na festivalu Porozumění v Mariánských Lázních. Bubeníci jsou samozřejmou součástí všech akcí školy – interních koncertů, Adventního či Závěrečného koncertu, vystupují v mnoha školních souborech. Poděkování proto zaslouží: Zuzana Křížová, Gabriela Samcová, Pavlína Úlovcová, Samuel Palán, Pavel Hekel, Lukáš Tamchyna, Robert Abrahám, Jiří Willander a kapelník - učitel Petr Tyr. Jejich vystoupení je vždy nezapomenutelným zážitkem.      

Swing Melody Ostrov

Kapela pod vedením Jana Veverky se zaměřuje na českou taneční swingovou hudbu 30. a 40. let minulého století. V repertoáru orchestru jsou obsaženy skladby, které zhruba před 75 lety interpretovali R. A. Dvorský nebo orchestr Karla Vlacha.

V poslední době tito mladí hráči (někteří z nich studují na konzervatořích) dosáhli několika významných úspěchů. Jen od května roku 2014 hráli např.: v plzeňské Měšťanské besedě, na Slavnosti kašen v německém Wunsiedelu, na Veteran Rally v Chyši-Jáchymově-Karlových Varech, zúčastnili se týdenních „Letních hudebních dílen“ ve Františkových Lázních, Poběžovických pouťových slavností, Slavností města Chodova, oslav výročí založení základní školy v Perninku atd. Swing Melody Ostrov nikdy nechybí na významných kulturních událostech města Ostrova – hrál na oslavách 60. výročí DK Ostrov, na Klášterních slavnostech, akci Loučení s prázdninami v ostrovské knihovně, Michaelské pouti, na FOH. Kapela pořádá vlastní koncerty, vystupuje na vernisážích, oslavách či na velkých koncertech školy (Adventní a Závěrečný koncert).

Mezi důležité úspěchy poslední doby patří vystupování v divadle Semafor, v němž slavila své narozeniny česká zpěvačka Zuzana Stirská. Její sbor Fine Gospel Time pozval jako speciálního hosta a „narozeninový dárek“ právě Swing Melody Ostrov. V listopadu hudebníci účinkovali na „Festivalovém plese“ na Hradě a zámku Horšovský Týn, uspořádaném v prvorepublikovém aranžmá, a v plzeňském Divadle Alfa v talk show Petra Jančaříka, kterou pravidelně nahrává Český rozhlas a vysílá během nedělního poledne. Kromě Petra Jančaříka si s kapelou zazpíval např. i Vladimír Hron.

Kapelu tvoří dvoje housle, trubka, tři saxofony, bicí, kytara, kontrabas, klavír a dámské vokální trio. Velké poděkování patří těmto hudebníkům: Kristýně Kanické, Adéle Palečkové, Petře Jílkové, Vendule Chmelíkové, Martině Jílkové, Anně Mazurové, Evě Pincové, Kateřině Krucké, Jakubu Doudovi, Petru Brodcovi, Davidu Maxovi, Jiřímu Kubíkovi, Miroslavu Rajtmajerovi ml. i st., kapelníkovi Janu Veverkovi a uměleckému vedoucímu Vlastislavu Marešovi.

Naše škola je právem hrdá na tak vynikající a svébytné hudebníky, kteří navštěvovali ZUŠ Ostrov, získali v ní hudební vzdělání, nadále studují, zkoušejí, samostatně koncertují, reprezentují školu, město Ostrov a přinášejí radost a příjemné naladění divákům a posluchačům, protože je na nich dobře poznat, jak moc je hraní baví.

 

Ve spolupráci s pedagogy připravila Hana Vaculíková, ZUŠ Ostrov

          


Taneční skupina Mirákl

Žáci tanečního oddělení souboru Mirákl v prosinci 2014 reprezentovali Českou republiku na Mistrovství světa v modern a jazz dance v polském městě Mikolajki. Zde pak v konkurenci 32 států všech kontinentů vytančili stříbrné medaile se svou jazzovou formací Rockové panenky. Samotné účasti předcházelo regionální, zemské a národní postupové kolo České taneční organizace a následné udělení nominací na základě výsledků v těchto soutěžích. Vyplatilo se tak nepodcenění přípravy na tuto prestižní mezinárodní soutěž. Kromě obvyklých tréninků tanečníci absolvovali přípravné workshopy již od letních prázdnin, docházelo k průpravě techniky jazzové i baletní, k celkové úpravě choreografií. Tanečníci absolvují i přípravu gymnastickou a dramatickou, zároveň musejí být připraveni na výkon také po fyzické stránce. Vzhledem k velkému počtu soutěžních jednotek (v soutěži formací kolem 20, v individuálních disciplínách až 50) tanečníci svůj výkon musejí podat v jednotlivých postupových kolech naplno i čtyřikrát, a protože někteří z nich tančí ve více choreografiích, museli předvést špičkový výkon i např. desetkrát za sebou.

 

Velkým úspěchem je také další umístění ostrovských tanečníků, a to 6. místo malé skupiny v disciplíně modern dance a semifinálová umístění jazzové malé skupiny a sólistek Lucie Bursíkové a Marty Šafářové. Na mezinárodních soutěžích se potkáváme s profesionálními tanečními týmy, které disponují nesrovnatelně větším rozpočtem, a tak na soutěž vozí kromě svých trenérů a choreografů, také fyzioterapeuty, psychoanalytiky a další doprovodný personál. O to více si pak ceníme úspěchu našich dětí, které sice netrénují dvoufázově denně, ale do svého tanečního výkonu dají maximum a zatančí „srdcem“, tak jak jsou k tomu vedeny od svých prvních krůčků na parketě. Formace, kdy tančí nejvyšší počet tanečníků na parketě (v naší choreografii konkrétně 18), jsou pak nejvíce lákavé pro diváky i pro samotné soutěžící. A to, co dokázaly předvést „ostrovské holky“ ve finále, dostalo nejen porotu, ale i všechny diváky v sále. Napínavé vyhlašování finále bylo pak plné emocí. Když na 4. místě vyhlásili favorizovaný kanadský národní tým, bylo jasné, že Mirákl bude mít medaili. To, že bude stříbrná, bylo pak tou největší odměnou. Zároveň toto umístění bylo v Mikolajkách největším úspěchem pro celou Českou republiku. Věkový průměr dětské skupiny Mirákl je 10 let, ve formaci však tančí i tanečnice sedmileté - pro ně pak byl rok 2014 maximálně úspěšný, protože se již v září staly mistryněmi světa v show dance v kategorii do 8 let.

 

Choreografie, se kterými tanečnice reprezentovaly ČR, ukázaly divácké a školní veřejnosti v komponovaném programu Já - tanečník. Zároveň začínají pracovat na novinkách, na které se určitě můžete těšit.

 

Jako umělecká vedoucí skupiny se tanečníky snažím vést k tomu, že tanec není „honba za medailemi“, ale prostor ke své vlastní realizaci, k vyjádření toho, na co slova nestačí. Pracujeme i na projektech, kdy díky tanci můžeme pomoci ostatním. A tak vznikl náš společný kalendář s hokejisty HC Energie Karlovy Vary, jehož autorkou je karlovarská fotografka Jana Mensatorová, a výtěžek z prodeje kalendářů je určen dětskému kojeneckému ústavu.

Na závěr si dovolím poděkovat všem tanečníkům, kteří se podíleli na našem úspěchu, za jejich zodpovědný přístup k tréninkům a chuť na sobě pracovat. Zároveň i jejich rodičům, kteří je v tomto náročném koníčku podporují, ZUŠ Ostrov za skvělé podmínky, Městu Ostrov a Karlovarskému kraji za finanční příspěvek na náš reprezentační výjezd a všem, kteří nám drží palce.

Mgr. Andrea Burešová

 

 


 

Divadelní soubor HOP-HOP

Rozhovor s Irenou Konývkovou

28. 2. bude mít soubor HOP-HOP v MINIDIVadélku premiéru. Kolikátá vaše premiéra to bude?

Moje to bude jubilejní 75. premiéra. Skupina ve složení Markéta Aranyossyová, Nazareno Klug, Adéla Kubištová, Vojtěch Palm, Pavel Raus (patří sem též absolventky Věra Tomanová a Eliška Rojíková) se podílí již na 21. premiéře, z toho je 14 představení a 7 pořadů dramatických výstupů Být či nebýt.

 

Které představení této skupiny zaznamenalo nejvíce úspěchů?

Vybírat je těžké, protože každé představení má své menší či větší úspěchy, ale pokud se soustředíme na ceny, tak je to určitě „Tak tohle je naše Leni?!“ Představení viděli diváci na celostátních přehlídkách Dětská scéna, Wolkrův Prostějov, Popelka Rakovník, získalo Zlaté pásmo na celostátní soutěži LDO ZUŠ, hrálo se na Jiráskově Hronově, ale také v Divadle v Celetné v rámci Světového dne divadla, ale též v angličtině např. v Anglii, Rakousku a Litvě. Hlavní představitelka Markéta Aranyossyová získala několik cen za ženský herecký výkon. Představení se hrálo 25x. Výrazné úspěchy též zaznamenalo představení „Už zase skáču...“, potěšilo diváky na celostátní přehlídce Dětská scéna, v Divadle Disk na DAMU, na přehlídkách v Belgii, Šaĺe. Nelze zapomenout též na představení „Ruby a Garnet“, s nímž členky souboru HOP-HOP Eliška Rojíková a Věra Tomanová získaly účast na Světovém festivalu v Lingenu, na Jiráskově Hronově a také Dětské scéně, a byly dokonce oceněny Zlatým oříškem... a vlastně bych mohla pokračovat ve vyjmenovávání dalších představení.

 

Jsou žáci úspěšní i jako sólisté?

Jedním z předmětů v literárně dramatickém oboru je i Sólový dramatický projev a přednes. Žáci v něm pracují individuálně nebo ve skupině do pěti žáků. Součástí bývá i hlasová průprava. V těchto hodinách má učitel nejvíce prostoru věnovat se každému dítěti individuálně. Všichni žáci této skupiny zaznamenali nějaká ocenění. Nejvíce postupů a účastí na národních přehlídkách v přednesu, ale i v dramatických výstupech (Dětská scéna, Wolkrův Prostějov, soutěž LDO ZUŠ, Kandrdásek, Pohárek) má na svém kontě Nazareno Klug, blízko za ním je Markéta Aranyossyová a Vojtěch Palm, ale i Adéla Kubištová a Pavel Raus, kteří získali ocenění minimálně v krajském kole.

 

Co Vás jako pedagoga této skupiny nejvíce těší?

Každý učitel má radost z úspěchů každého žáka, a nemyslím teď ceny, ale i z jeho třeba i drobných pokroků.  Dítě k nám totiž přichází již v 5, v 6 letech, často neumí správně mluvit, stydí se…, a když pak vidíte, jak v 18 či v 19 letech odchází sebevědomý mladý člověk, který se nebojí promluvit na veřejnosti, který umí zformulovat svůj názor, a to ještě tak, že vás baví ho poslouchat... to je to, co mě myslím nejvíce těší. I když nepopírám, že když vstane celé divadlo a tleská, nebo když divadelní odborníci v Čechách i v zahraničí uznají naši práci, tak to je samozřejmě také velké potěšení pro nás všechny, pro mé děti i pro mne. A této skupině se to povedlo opravdu mnohokrát.

 

Premiéra souboru HOP-HOP

Fjodor Michajlovič Dostojevskij: KrokodýlCopyright © 2009-2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz