ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OSTROV

Masarykova 717, 36301 Ostrov

TEL. 353 300 530, skola@zusostrov.cz

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ NA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE V OSTROVĚ

studium základní - měsíční sazba
2016/2017
 


Hudební obor
 PHV bez nástroje 170,- Kč
 PHV s nástrojem (jeden žák) 320,- Kč
 PHV s nástrojem (dva až čtyři žáci) 220,- Kč
 PHV 2. nástroj (jeden žák) 220,- Kč
 PHV 2. nástroj (dva až čtyři žáci) 170,- Kč
 Jeden hlavní nástroj (jeden žák) 320,- Kč
 Jeden hlavní nástroj (dva žáci) 240,- Kč
 Jeden hlavní nástroj (3-4 žáci) 220,- Kč
 2. a 3. hlavní nástroj (jeden žák) 220,- Kč
 2. a 3. hlavní nástroj (dva žáci - skupina) 170,- Kč
 4. nástroj 100,- Kč
 sborový zpěv (žáci, kteří studují jakýkoliv
nástroj - zdarma)
 40,- Kč
Dospělí žáci výdělečně činní platí 1200,-Kč za měsíc.


Literárně dramatický obor
Přípravné studium 130,- Kč 
Základní studium I. a II. cyklu 180,- Kč
Dospělí žáci výdělečně činní, kteří jsou zařazeni do skupiny II.cyklu mezi nevýdělečně činné žáky platí Kč 340,-.


Taneční obor
Přípravné studium  130,- Kč
Základní studium I. a II. cyklu 220,- Kč
Dospělí žáci výdělečně činní, kteří jsou zařazeni do skupiny II.cyklu mezi nevýdělečně činné žáky platí Kč 420,-.


Výtvarný obor
Přípravné studium 200,- Kč
Základní studium I. a II. cyklu 230,- Kč
Dospělí žáci výdělečně činní, kteří jsou zařazeni do skupiny II.cyklu mezi žáky nevýdělečně činné platí Kč 440,-.


Talentový čtyřoborový ročník po dva roky studia
září - leden (nutno uhradit do 15.9.)  400,- Kč
únor - červen (nutno uhradit do 15.2.) 400,- Kč

Senioři platí zápisné 50,-Kč

(Je-li školné uhrazeno jinak než složenkou, je nutné přinést doklad o zaplacení.)


ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ NA POBOČCE ABERTAMY a JÁCHYMOV

studium základní - měsíční sazba
2016/2017
  Vzhledem k tomu, že výuka probíhá na ZŠ Abertamy bez nákladů za pronájem místností, tedy zdarma a vzhledem k problémové sociální situaci rodin z Abertam ustanovuje se školné takto:

 

HRA NA NÁSTROJ

 

přípravný ročník 1 žák                               Kč 190,-

přípravný ročník ve skupince 2-4 žáci          Kč 170,-

od 1. ročníku všechny ročníky 1 žák            Kč 220,-

výuka ve skupince 2-4 žáci                        Kč 190,-Školné na rok je rozděleno na dvě platová období:

září – leden (nutno uhradit do 15.9.)      únor – červen (nutno uhradit do 15.2.)                                                                                                   

Školné je vybíráno výhradně bezhotově /převodem, složenkou/. Placení hotově učiteli nebo v kanceláři je nepřípustné.                                                                              


 
   V Ostrově dne 1.9.2016

   Mgr. Irena Konývková
   ředitelka ZUŠ Ostrov


Copyright © 2009-2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz