ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OSTROV

Masarykova 717, 36301 Ostrov

TEL. 353 300 530, skola@zusostrov.cz

Pronájem nástrojů


Každý žák Základní umělecké školy si pro studium svého nástroje může půjčit nástroj, pokud škola takový nástroj má k dispozici a pokud nejsou již půjčeny jiným žákům.

Za zapůjčení nástroje zaplatí poplatek, tzv. pronájem nástrojů, dle přiloženého sazebníku. Tento sazebník schvaluje ředitelka školy na základě návrhu Umělecké rady ZUŠ Ostrov a je určen pro školní rok 2012/2013.

Z povinnosti platit pronájem jsou vyjmuti pouze děti zaměstnanců Základní umělecké školy Ostrov, a to na základě Kolektivní smlouvy.

Mgr. Irena Konývková
ředitelka ZUŠ Ostrov

Ostrov 1. 9.2016PRONÁJEM NÁSTROJŮ 2016/2017

měsíční sazby za pronájem jednotlivých nástrojů

 

Žáci I. stupně

 

HOUSLE 1/8 – 3/4, HOUSLE 4/4, VIOLA, KYTARA,                                

VIOLONCELLO, LESNÍ ROH, POZOUN, TUBA                                                         40,- Kč

KLARINET, TRUBKA, HOBOJ, AKORDEON, FAGOT                                                   50,- Kč

PŘÍČNÁ FLÉTNA, SAXOFON, EL.KLÁVESY                                                               60,- Kč

 

Žáci II. stupně a studium pro dospělé studující SŠ, VOŠ

                                              

HOUSLE, VIOLA, VIOLONCELLO, LESNÍ ROH, POZOUN, TUBA                             70,- Kč

KLARINET, TRUBKA, HOBOJ, AKORDEON        , FAGOT                                         80,- Kč

PŘÍČNÁ FLÉTNA, SAXOFON, KYTARA, EL.KLÁVESY                                              100,- Kč

                           

Studium pro dospělé výdělečně činní a studující VŠ a zájemci o půjčení nástroje, kteří nejsou žáky školy

 

 VŠECHNY NÁSTROJE                                                                                          300,- Kč

 

Pronájem za nástroje se platí bezhotovostně, a to

září – leden nejpozději do 15.10.
únor – červen (či srpen)  do  28. 2.

 

1. 9. 2016  - platnost i účinnost ode dne vydání                                                               Mgr. Irena Konývková
  ředitelka ZUŠ Ostrov


Copyright © 2009-2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz