ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OSTROV

Masarykova 717, 36301 Ostrov

TEL. 353 300 530, skola@zusostrov.cz

 

 

 

Technika@umění - nové formy výuky v umění

 

Naše škola získala z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dotaci ve výši téměř 2,5mil korun na projekt Technika@umění - nové formy výuky v umění. Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie a České republiky.

To, že náš projekt uspěl v konkurenci dalších 68 projektů je pro nás velmi potěšující, a to i proto, že jsme si na vytvoření projektu nenajali žádnou firmu a že jsme projekt vytvořili společně s několika pedagogy. Přípravný tým přinášel své nápady, sny a vize a k mojí radosti mé zpracování těchto nápadů přineslo pro pedagogy a hlavně žáky naší školy novinky, které nejenže zkvalitní současnou výuku, ale také přinesou mnoho nového.

Výuka hudební nauky

Učebna bude vybavena dalšími počítači a především pak softwary: Rhytmus Trainer, Score Trainer, Ear Master (prostřednictvím interaktivního výukového programu procvičují sluchovou analýzu, vedou k rozvíjení schopností rozpoznávat intonaci, harmonii, rytmus a umožňují srozumitelnou demonstraci notového zápisu), Sibelius (umožňuje výuku aranžování hudby).

Nové metody budou zařazeny do 3. - 5. ročníků hudební nauky od školního roku 2009/2010. Starší žáci hudebního oboru, kteří již nenavštěvují hudební nauku, nepřijdou o možnost naučit se upravit si skladbu, rozepsat ji pro několik nástrojů, nebo dokonce si vytvořit skladbu vlastní. Bude totiž pro ně otevřena speciální třída Aranžování hudby, kam se mohou od září 2009 přihlásit. Vzniklé skladby si budou moci zájemci poslechnout vždy při veřejné prezentaci v Domě kultury Ostrov.
Zmíněné softwary vyzkouší jednou měsíčně v rámci výuky hudební výchovy i někteří žáci Gymnázia Ostrov, partnerské školy projektu.

Fotogalerie

 

 

Nahrávací ministudia

7 pedagogů získá nahrávací ministudia: notebooky s mikrofony, nahrávacím zařízením a softwarem Cubase. Tito pedagogové pak budou nahrávat hru na nástroj svých žáků i hru svých orchestrů (každý žák takového pedagoga bude mít své CD), tak také různé koncerty, na kterých vystupují i žáci jiných pedagogů (aktivita se dotkne všech vystupujících žáků hudebního oboru). Jeden z pedagogů hudebního oboru dokonce vytvoří s vybranými žáky školy doprovodnou hudbu pro sólové nástroje.
Nahrání orchestrů je časově velmi náročné, a tak mnohé orchestry budou vyjíždět na dvoudenní soustředění do některých z rekreačních středisek blízkých Krušných hor. Tato soustředění jsou také hrazena z prostředků EU.
Díky nahrávacím ministudiím se softwarem Cubase získají své nahrávky i žáci literárně dramatického oboru. Záznam přednesů poezie a prózy nejlepších žáků oboru, ale i nahrávky přednesů všech, kteří vystoupí na některém z přednesových pořadů jistě přispěje ke zkvalitnění uměleckého výkonu žáků

Fotogalerie

 

 

Rozhlasová tvorba

Nahrávání v tomto oboru získá též nový rozměr, obě učitelky začnou od září 2009 učit zajímavý předmět - Rozhlasovou tvorbu. Základem výuky dvou skupin min. po 5 žácích bude tvorba pořadů jak z oblasti dokumentaristiky, tak především z oblasti umělecké rozhlasové tvorby. Náročné umělecké rozhlasové pořady vzniknou také na dvoudenních soustředěních v Krušných horách. Nejlepší pořady budou odvysílány ve studiu Českého rozhlasu Plzeň v Karlových Varech, prezentace všech proběhne v kinokavárně Domu kultury Ostrov.

Fotogalerie

 

 

Počítačová grafika

Pro žáky výtvarného oboru bude zařazen nový předmět - Počítačová grafika. Jednou za měsíc se dva starší ročníky budou učit vytvářet návrhy programů, plakátů, diplomů, ale i třeba kalendáříku a dalších propagačních materiálů. Ty nejlepší budou realizovány, většina vystavena v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Fotogalerie

 

 

Další aktivity

Fotogalerie ze seminářů a kurzů

Všechny aktivity by nebylo možné realizovat, kdyby několik nadšených pedagogů Základní umělecké školy nemělo chuť se vzdělat v nových i inovativních metodách a uměleckých směrech. Od února do června 2009 absolvují několik desítek seminářů pod vedením odborníků. Budou se učit ovládat výše uvedené softwary a budou nasávat nové informace tak, aby je mohli předat. Budou se ale i učit ovládat speciální program pro potisk CD a bookletů. Budou se učit vkládat své aktivity na nově vzniklé webové stránky projektu. Učitelky literárně dramatického oboru se budou seznamovat s tvorbou uměleckých a dokumentárních rozhlasových pořadů, s rozhlasovou režií ale i s rozhlasovou moderací (semináře moderace jsou otevřeny i pro žáky, kteří se přihlásí k projektu Rozhlasové tvorby). Lektory seminářů jsou špičkoví odborníci Českého rozhlasu Plzeň, odborného dohledu nad celým projektem se ujalo studio tohoto rozhlasu v Karlových Varech.
Učitelka výtvarného oboru bude svým vzděláváním naplňovat úzkou spolupráci s našimi oběma partnery. S Gymnáziem Ostrov, kde se naučí počítačové zkratky pro snadnější ovládání grafických programů, a především pak se Střední keramickou školou Karlovy Vary, kde získá zkušenosti pro výuku předmětu Počítačová grafika. Pedagožka Střední keramické školy Karlovy Vary bude po celou dobu projektu lektorem na více úrovních: pedagogové výtvarného oboru sem budou jezdit na stáže, žáci pak na exkurze.

 

 

 

Konference

V červnu 2010 a 2011 a v září 2011 proběhnou samostatné i společné prezentace a zhodnocení vytvořených rozhlasových pořadů Rozhlasové tvorby, vytvořených skladeb a aranží předmětu Aranžování hudby. Součástí této prezentace bude i promítnutí dokumentu Kabelové televize Ostrov o průběhu projektu.

Fotogalerie

 

 

 


Základní umělecká škola Ostrov
Masarykova 717
363 01 Ostrov
www.zusostrov.czCopyright © 2009-2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz