ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OSTROV

Masarykova 717, 36301 Ostrov

TEL. 353 300 530, skola@zusostrov.cz

Dramatický obor

Dramatický obor

se proslavil na mnoha mezinárodních divadelních festivalech svými představeními různého stylu. Jeho představení hraná v němčině i angličtině viděli diváci již v Anglii, Švýcarsku, Lucembursku, Itálii (zde divadelní soubor HOP-HOP získal na mezinárodním festivalu 1.cenu), Rakousku, Německu (soubor HOP-HOP reprezentoval ČR na EXPU 2000 v Hannoveru,soubor Na poslední chvíli při slavnostních příležitostech příhraničních měst). Divadelní soubory tohoto oboru se též zapojují do mnoha mezinárodních projektů a patří k nejúspěšnějším souborům
v České republice, a to i v sólových vystoupeních.


  Soubor HOP-HOP v režii Ireny Konývkové má ve svém repertoáru představení Ruby a Garnet (i v angličtině), V bludišti mého srdce (světová experimentální poezie hraná v 6 jazycích), Dar ohnivého ptáka (hrané i v němčině). V režii Ondřeje Šulce představení absolventů Rytíř smutné postavy (také i v angličtině). Soubor umí i ohnivé show. A má vždy připraveno několik krátkých výstupů v podobě monologů a dialogů, které jsou většinou jako samostatné divadelní výstupy dramatizované Irenou Konývkovou.


  Soubor NA POSLEDNÍ CHVÍLI v režii Lucie Veličkové hraje tato představení: Na co si dnes budem hrát  /určeno pro nejmenší diváky/, Ostrovské pověsti /i v němčině/, Nikdo nemůže ven /i v němčině/, Pohádka o Anče, Čekání na Dona Luciána /premiéra 7.11.2009/. Další představení  - Čekárna /také v angličtině/ - s tímto představením se soubor zúčastnil mezinárodního divadelního festivalu v Rakousku. Soubor získal ve školním roce 2009/2010 dvě doporučení na mezidruhovou divadelní přehlídku Jiráskův Hronov. ZUŠ Ostrov a soubor NA POSLEDNÍ CHVÍLI zorganizoval 2. ročník středoškolského a vysokoškolského divadla SKLUZ.
 
   Každý lichý rok je soubor HOP-HOP pořadatelem mezinárodního divadelního festivalu dětí a mládeže Ostrovské soukání. Hlavním garantem festivalu je ředitelka Základní umělecké školy Ostrov Mgr.Irena Konývková. A každý sudý rok pořádá soubor Na poslední chvíli festival studentského divadla  Skluz, hlavním garantem festivalu je vedoucí souboru Na poslední chvíli Mgr. Lucie Veličková.

Obě učitelky literárně dramatického oboru se zapojily do projektu Technika@umění - nové formy výuky v umění. Absolvovaly 12 seminářů na rozhlasovou režii (pod vedením režiséra Miroslava Buriánka), 12 seminářů a rozhlasovou dokumentaristiku (pod vedením dokumentaristy Ondřeje Vaculíka) a společně s žáky 12 seminářů rozhlasové moderace (pod vedením režiséra Jaroslava Kodeše). Semináře byly zakončeny praktikem v Českém rozhlase Plzeň a v Českém rozhlase Praha, kde se žáci dokonce zapojili do vysílání pořadu Meteor. V září 2009 byly pak otevřeny třídy Rozhlasové tvorby, kde obě režisérky vytváří (za pomoci odborníků) umělecký rozhlasový pořad a dokumentární pořad. V rámci projektu též probíhá natáčení žáků při přednesu a střih hudby pro představení. Výsledky obou skupin budou prezentovány v červnu 2010 a 2011.

049.jpg 10naposlchvili.jpg 11soukani.jpg 12pb070054.jpg 9darptaka.jpg bludiste-hop.jpg dscf0354.jpg dscf5280col.jpg logo_s09_c.jpg p2260056.jpg p5020002.jpg pb070016.jpg


Copyright © 2009-2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz