ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OSTROV

Masarykova 717, 36301 Ostrov

TEL. 353 300 530, skola@zusostrov.cz

Kytarový orchestr ZUŠ Ostrov

   Kytarový orchestr vznikl ve školním roce 2007/2008. Vedoucím a dirigentem orchestru je pan učitel Patrik Soška. Orchestr je výborným uplatněním žáků studujících klasickou kytaru, kteří mají komorní či souborovou hru od 3.ročníku povinnou. Není však vyjímkou, že jsou v rochestru i žáci nižších ročníků. Orchestr má již za sebou řadu vystoupení a dokonce i účast na národní soutěži v Hradci Králové, kde získal bronzové pásmo. Žáci zde získají mnoho zkušeností a zbavují se zde lépe trémy. Orchestr má už i své první CD, které natočil 1.5.2009. Počet hráčů zde není omezen, spíše naopak čím více, tím lépe.


Koncerty a vystoupení, kde jste nás mohli vidět a slyšet:
 - 04.12.2007 - Večer klasické kytary I. - obřadní síň na Staré radnici, viz. fotogalerie
 - 07.12.2007 - Vánoční koncert ZUŠ Ostrov v DK Ostrov
 - 20.12.2007 - Vánoční koncert ZUŠ Habartov v MDK Habartov, viz. fotogalerie
 - 07.02.2008 - 3 vystoupení pro ZŠ v DK Ostrov Za oponou (dopoledne), viz. fotogalerie
 - 08.02.2008 - 3 vystoupení pro ZŠ v DK Ostrov Za oponou (dopoledne), viz. fotogalerie
 - 08.02.2008 - Za oponou (večer) pro veřejnost, viz. fotogalerie
 - 17.05.2008 - Hradecké Guitarreando 2008, viz. fotogalerie
 - 21.05.2008 - Večer klasické kytary II. - klášterní kostel Zvěstování Panny Marie, viz. fotogalerie
                      - koncert je zaznamenán na CD
 - 29.05.2008 - Závěrečný koncert ZUŠ Ostrov - DK Ostrov
 - 12.12.2008 - Vánoční koncert ZUŠ Ostrov pro ZŠ (dopoledne) - DK Ostrov
 - 12.12.2008 - Vánoční koncert ZUŠ Ostrov(večer) - DK Ostrov, viz. fotogalerie
 - 16.02.2009 - Večer klasické kytary III. - Minidivadélko, viz. fotogalerie
 - 11.03.2009 - vystoupení pro ZŠ (dvakrát) - Minidivadélko
 - 12.03.2009 - vystoupení pro ZŠ (třikrát) - Minidivadélko
 - 02.05.2009 - koncert pro účastníky Soukání - klášterní kostel Zvěstování Panny Marie
 - 11.05.2009 - Večer klasické kytary IV. - Minidivadélko
 - 24.11.2009 - Večer klasické kytary V. - Minidivadélko, koncert je na CD, viz. fotogalerie
 - 13.12.2009 - Vánoční koncert v DK Ostrov, viz. fotogalerie
 - 04.05.2010 - Večer klasické kytary VI., viz. fotogalerie
 - 06.06.2010 - koncert v Kostele Zvěstování Panny Marie, viz. fotogalerie
 - 18.06.2011 - odpoledne klasické kytary, Letohrádek, viz. fotogalerie
 - 21.09.2011 - Lázně III. - Karlovy Vary, viz. fotogalerie
 - 04.05.2012 - Hudební festival - Klášterní slavnosti, divadelní sál DK Ostrov
 - 25.05.2012 - Závěrečný koncert ZUŠ, divadelní sál DK Ostrov, viz. fotogalerie
 - 05.06.2012 - Večer klasické kytary VII. - Letohrádek Ostrov, viz. fotogalerie
 - 16.12.2012 - Adventní koncert ZUŠ v DK Ostrov, viz. fotogalerie
 - 26.03.2013 - hraní pro školy - Za oponou
 - 29.05.2013 - Večer klasické kytary VIII. - klášterní kostel Zvěstování Panny Marie, viz. fotogalerie
 - 27.01.2014 - Večer klasické kytary IX. - Minidivadélko
 - 14.06.2014 - Odpoledne klasické kytary II. - Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie
 - 20.05.2015 - Večer klasické kytary X. - Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie
 - 27.05.2015 - Závěrečný koncert ZUŠ v DK Ostrov, viz. foto
 - 04.05.2016 - knihovna 2016 - foto
 -


Copyright © 2009-2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz