ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OSTROV

Masarykova 717, 36301 Ostrov

TEL. 353 300 530, skola@zusostrov.cz


Adresa školy:

Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace
Masarykova 717
363 01 Ostrov

IČO 49753606
č. účtu 14935341/0100

Vedení
Konývková Irena, Mgr. ředitelka 353300550 reditelka@zusostrov.cz
Chmelík Jaroslav zástupce ředitelky 353300540 zastupce@zusostrov.cz
Sekretariát
Jasanská Radka provozní účetní 353300530 jasanska@zusostrov.cz
Štírková Lenka mzdová účetní 353300530 stirkova@zusostrov.cz
Smyčcové oddělení
Müllerová Iveta housle, orchestr Ad libitum 353300548 mullerova@zusostrov.cz
Hanousek Ondřej, dipl.um. housle, malý smyčcový orchestr 353300537 hanousek@zusostrov.cz
Šťastná Helena housle 353300538 stastna@zusostrov.cz
Widžová Miroslava violoncello 353300549 widzova@zusostrov.cz
Klavírní oddělení
Tölgová Dagmar, Mgr. vedoucí odd.
klavír
353300542 tolgova@zusostrov.cz
Kubišová Pfeifer Eva, Mgr. klavír 353300536 kubisova@zusostrov.cz
Širokaja Irina klavír 353300547 sirokaya@zusostrov.cz
Vilímovská Libuše klavír 353300544 vilimovska@zusostrov.cz
Dechové - žesťové oddělení
Novotný Jiří vedoucí odd.
zobcová flétna, trubka
353300555 novotny@zusostrov.cz
Klauko Jiří zobcová flétna, trubka, EKN, soubor EMA 353300533 klauko@zusostrov.cz
Jedličková Libuše zobcová flétna, pozoun 353300539 jedlickova@zusostrov.cz
Traksl Josef, Mgr. zobcová flétna, lesní roh, soubor Traksletty 353300551 traksl@zusostrov.cz
Dechové - dřevěné oddělení + bicí
Mareš Vlastislav vedoucí odd.
zobcová flétna, klarinet, saxofon, soubory PÍSK - PÍSK
353300531 mares@zusostrov.cz
Chmelík Jaroslav zobcová flétna, saxofon, klarinet 353300540 zastupce@zusostrov.cz
Hamar Štěpánka zobcová flétna, příčná flétna, komorní hra 353300553 hamar@zusostrov.cz
Mgr. Šťastný Alexandr, dipl.um. zobcová flétna, hoboj, fagot, After Party Band 353300545 stastny@zusostrov.cz
Drholecký Zdeněk, Mgr. zobcová flétna, klarinet, saxofon - BOŽÍ DAR 723556749 drholecky@zusostrov.cz
Tyr Petr bicí 353300532 tyr@zusostrov.cz
Kytarové oddělení
Soška Patrik, DiS. vedoucí odd.,
kytara, el. kytara, kytarový orchestr, rocková kapela
353612587 soska@zusostrov.cz
Mareš Vlastislav baskytara 353300531 mares@zusostrov.cz 
Elektronické klávesové nástroje
Müllerová Iveta EKN 353300548 mullerova@zusostrov.cz
Dorogovtsev Nikolaj EKN, akordeon 353300543 dorogovtsev@zusostrov.cz
Hudební nauka
Hamar Štěpánka vedoucí odd.
 2 a 3. ročník
353300553 hamar@zusostrov.cz
Kateřina Bodláková  čtyřoborový ročník 353300546 bodlakova@zusostrov.cz
Vendula Chmelíková  PHV 1, PHV 2 353612588 vendy.kv@seznam.cz
Šťastný Alexandr, Mgr.  5.ročník, Hudební teorie II 353300545 stastny@zusostrov.cz
Jaroslav Chmelík  4. ročník, Hudební teorie I 353300532 zastupce@zusostrov.cz
Hanousek Ondřej, dipl.um.  1.ročník 353300541 hanousek@zusostrov.cz
Zpěv a sborový zpěv
     
Bodláková Kateřina   353300546 bodlakova@zusostrov.cz
Literárně-dramatický obor
Konývková Irena, Mgr. vedoucí odd.
soubor HOP-HOP
353842813 reditelka@zusostrov.cz
Veličková Lucie, Mgr. soubor Na poslední chvíli 353842813 velickova@zusostrov.cz
Šulc Ondřej, MgA.  čtyřobor ročník 353842813 sulc@zusostrov.cz
Taneční obor
Burešová Andrea, Mgr vedoucí odd.
výuka moderního tance a soubor Mirákl
353822063 buresova@zusostrov.cz
Wintrová Karin, BcA. výuka taneční a pohybové výchovy se zaměřením na současný tanec a pohybové divadlo

353 822 063,
702 191 780

wintrova@zusostov.cz
Dorogovtsev Nikolaj korepetice, akordeon 353822063 dorogovtsev@zusostrov.cz
Výtvarný obor
Vaculíková Hana, Mgr.  vedoucí odd. 353300557, 606402252 vaculikova@zusostrov.cz
Lerch Lukáš, Mgr.  čtyřobor ročník 353300558 lerch@zusostrov.cz
Krbcová Gabriela, Mgr.     krbcova@zusostrov.cz
učebna PG   353300556  


Copyright © 2009-2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz