ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OSTROV

Masarykova 717, 36301 Ostrov

TEL. 353 300 530, skola@zusostrov.cz

Zpěv

Pěvecký sbor:
  V roce 1990, za ředitele Stanislava Nováka, přešel na naší ZUŠ dětský pěvecký sbor "Sedmihlásek". Když jeho sbormistryně Alena Nozarová začala o dva roky později působit na karlovarském gymnáziu, byl vedením pověřen Mgr. Jiří Navara.Ten jej úspěšně vedl až do června roku 2007. Od nového školního roku 2007/2008 začala budovat pěvecký sbor Eva Henychová po ní Jarmila Chaloupková a dnes vede sbor Kateřina Bodláková. V doprovázení sboru se vystřídalo několik učitelek klavírního oddělení.

Sólový zpěv:
  Zpěv začínal své tradice výukou Jiřiny Bačové, která na tehdejší lidové škole umění působila již od roku 1960.
S jejím odchodem z Ostrova v roce 1976 se v ZUŠ Ostrov tato múza umlčela, a to dokonce dlouhých 20 let. Zpřetrhané nitky však velmi rychle navázala v roce 1996 externí učitelka Pavlína Dudášová, její žáci - stejně jako žáci její dávné předchůdkyně - slavili úspěchy na mnoha soutěžích místních i republikových. Bohužel i tato učitelka zpěvu se z Ostrova odstěhovala. Naštěstí nebyla naplněna dvacetiletá odmlka, neboť okamžitě nastoupily nové učitelky.
V současné době sólový zpěv vyučuje Kateřina Bodláková, která přijímá žáky k výuce zejména populárního zpěvu. V současné době je třída zpěvu naplněna.

 Copyright © 2009-2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz