ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OSTROV

Masarykova 717, 36301 Ostrov

TEL. 353 300 530, skola@zusostrov.cz

Smyčce
                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                 
  Smyčce na škole reprezentuje výuka houslí a violoncell, přičemž výuka houslí funguje od počátku školy. Z významných pedagogů můžeme jmenovat Miroslava Jelínka, Eriku Herajtovou a Stanislava Sojku. Dalšími vyučujícími hry na smyčcové nástroje jsou Helena Šťastná,  Iveta Müllerová a Ondřej Hanousek). Učitelem hry na violoncello je Miroslava Widžová.

  Žáci se zúčastňují soutěží ZUŠ buď jako sólisté, nebo v komorních souborech.Z těchto soutěží si z oblastních kol odvážejí cenná umístění, zejména v posledních letech, kdy umístění na prvních místech nejsou žádnou výjimkou. Účinkují na akcích ZUŠ - třídní, interní, vánoční, veřejné, výchovné a absolventské koncerty.Jsou členy orchestru Ad libitum,pod vedením Ivety Müllerové a Malého smíšeného orchestru,pod vedením Ondřeje Hanouska. Naši žáci jsou součástí kultury v Ostrově.

 


 soubory:  

  Za oddělení

Jaroslav Chmelík - vedoucí odděleníCopyright © 2009-2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz