ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OSTROV

Masarykova 717, 36301 Ostrov

TEL. 353 300 530, skola@zusostrov.cz

Klavírní oddělení

Vítejte na stránkách klavírního oddělení, na kterých budete mít od kalendářního roku 2010 možnost se aktuálně dozvědět vše o činnosti našeho oddělení. Veškeré informace se lze dále dočíst v Ostrovském měsíčníku, plakátovacích plochách ve městě, nástěnce oddělení v ZUŠ ( 1.patro, místnost pro rodiče a děti) a především v Žákovských knížkách.

Z historie
Klavírní oddělení jako jedno z velmi mála zahájilo svou činnost se vznikem Hudební školy v Ostrově již v roce 1955. O zdárný vývoj tohoto oddělení se tehdy zasloužily učitelky D. Hlaváčková, M. Hladeková, E. Dernovšková a L. Schejbalová. Významnou osobností, která na naší škole též vyučovala hru na klavír je paní V. Vlková, nyní profesorka Konzervatoře v Teplicích.

V současné době pracují v našem oddělení tito učitelé -  Dagmar Tölgová, Irina Širokaja, Eva Pfeifer Kubišová a Libuše  Vilímovská. Změna nastala u hráčů na keyboard, kteří byli od školního roku 2009/2010 přeřazeni z klavírního oddělení do oddělení elektronických a elektrofonních nástrojů.

Všechny pedagožky jsou plně kvalifikované a zkušené. Jejich osobnosti zajišťují stabilitu a kvalitu klavírní výuky.

Výuka klavíru akcentuje klasický repertoár. Dle našeho názoru je to základ, z něhož se odvíjí všechny ostatní styly. Na našem oddělení zaznamenáváme velmi malý úbytek dětí v průběhu studia, což je pro nás známkou toho, že styl výuky je žáky plně přijímán a respektován.

Své žáky se snažíme plně podporovat v jejich úsilí a motivovat do další práce.

Také v letošním roce  připravujeme tradiční klavírní akce ( Klavírní podvečer, Přehlídka talentů...), v plánu jsou i akce nové.

Vážení rodiče a milovníci hudby, těšíme se z vašeho zájmu a rády se se všemi příznivci uvidíme během celého školního roku na akcích, o nichž budeme průběžně informovat.

 

Mgr. Dagmar Tolgová, vedoucí oddělení

AKCE odehrané / plánované

Přílohy:
1)fotogalerie
2)absolventi, které jsme připravili na hudebně pedagogickou dráhu
3)ohlasy veřejnosti na naší práci, hodnocení koncertů uč. klav. oddělení

4)Spolupráce s ostatními nástroji a možnosti využití klavírního umění našimi žákyCopyright © 2009-2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz