ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OSTROV

Masarykova 717, 36301 Ostrov

TEL. 353 300 530, skola@zusostrov.czROZVRH HUDEBNÍCH NAUK ZDE

Historie hudební nauky na ZUŠ Ostrov

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století se podařilo prosadit do osnov tehdejších lidových škol umění moderní pojetí přípravné hudební výchovy a hudební nauky, vycházející ze zásad Orffova Schulwerku. V té době se stal ředitelem naší školy Alexandr Šťastný st. a brzy na to přišel i nový učitel hudební nauky Jiří Navara. Oba rychle pochopili význam tohoto počinu, otevírajícího možnost využít hodiny mnohem efektivnějším a pro děti nesrovnatelně příjemnějším způsobem. Učitel začal soustavně navštěvovat semináře a letní kurzy předmětu a postupně uváděl do praxe poznatky, jež tam získal. Ředitel vybavoval učebnu hudební nauky vším potřebným, zejména velkým množstvím snadno ovladatelných nástrojů, kvalitní poslechovou technikou a účelným výběrem zvukových nosičů s nahrávkami vážné, jazzové i populární hudby. Po několikaletém úsilí se podařilo vytvořit ucelený systém výuky, v němž se hlavní náplní hodin staly rozmanité aktivity, mj. zpěv a intonace, rytmické činnosti vycházející především z pohybu, vokální i instrumentální improvizace či motivovaný poslech hudby. V roce 1991 převzal učitel hudební nauky i přípravou hudební výchovu, což umožnilo rozvíjet hudebnost žáků jednotným stylem od nejjednodušších hravých začátků v pěti letech věku až po náročné činnosti, přiměřené mentalitě žáků vyššího stupně ZŠ a středoškoláků..

V posledních letech vyučují hudební nauku pedagogové Štěpánka Hamar, Mgr. Alexandr Šťastný dipl.um., Ondřej Hanousek a Kateřina Bodláková.

Všichni učitelé HN procházejí pravidelnými školeními a semináři o nových učebních metodách oboru hudební nauky, včetně začleňování nových metod s prací na PC pomocí nejmodernějších hudebních softwarů.

Ve výuce hudební nauky a hudební teorie využíváme hudební software pořízený z projektu „Technika@umění - nové formy výuky v umění“, např. Ear Master school, Score Trainer a především pak hudební notátor Sibelius. Zařazení těchto hudebních softwarů do výuky hudebních nauk odpovídá nejmodernějším trendům výuky dnešní doby. Výuka programu Sibelius patří také mezi povinné předměty na pedagogických fakultách vysokých škol ve studijních oborech Učitelství hudební výchovy a dále také v oboru Popularizace a organizace hudebního života. Učitel hudební nauky Mgr. Alexandr Šťastný, dipl. um. v rámci doktorského studia také vyučuje od školního roku 2013/14 předmět Hudební informatika, jehož hlavní součástí je výuka notátoru Sibelius, na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.  

Copyright © 2009-2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz