ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OSTROV

Masarykova 717, 36301 Ostrov

TEL. 353 300 530, skola@zusostrov.cz

Historie Literárně dramatického oboru


  Literárně dramatický obor začal svou činnost v roce 1965 pod vedením manželů Pavelkových. Ti ve svém oboru založili soubor Minidiv a v roce 1974 pak soubor mladších žáků HOP-HOP. Ze jejich 15leté působení se ostrovský "dramaťák" dostal do podvědomí tehdy československého dětského divadla a Soňa Pavelková pak jednou z hlavních osobností dramatické výchovy.

 

  Po jejich odchodu do Prahy v započaté tradici pokračovala jejich žákyně - dnešní ředitelka školy Mgr. Irena Konývková, a to ještě pod dívčím jménem Irena Kotová. Soubor Minidiv se stal souborem absolventů, později zanikl a jeho jméno bylo využito pro založení občanského sdružení literárně dramatického oboru , stalo se též základem pro nově vybudovanou divadelní scénu: MINIDIVadélko. Soubor HOP-HOP pak pod vedením Mgr. Ireny Konývkové svou slávu rozšířil i za hranice České republiky a svá představení s novou režisérkou vytváří již 30 sezónu. Za tuto dobu měl HOP-HOP celkem 59 premiér (od krátkých vtipných kousků až po vážná složitější témata, záleží na tom, na co mají právě jeho členové chuť, o čem chtějí vypovídat), z toho 37 představení bylo možno vidět na národních přehlídkách všeho druhu (dětského, studentského, loutkářského divadla, ale i na Jiráskově Hronově) a stejně tak na festivalech v Itálii, Rakousku, Anglii, Lucembursku, Německu, Švýcarsku a Belgii. Představení Zkus být Vladislavem a Večerní máj vznikla v rámci projektů 4 zemí (Anglie, Rakousko, Itálie, Česká republika) Brána a Den. Představení Dar ohnivého ptáka v rámci projektu 2 zemí (Itálie, Česká republika) Pohádka. Představení Ruby a Garnet bylo nominováno a vybráno na Světový festival dětského divadla do Lingenu, představitelky obou postav získaly cenu Zlatý oříšek 2010 - soutěž talentovaných dětí vyhlášená MŠMT a MK.

   Soubor (složený ze tří skupin) hraje poměrně často (má cca 70 akcí za rok), a to pro různé druhy škol a pro rozličná zařízení, na různých přehlídkách a festivalech, v cizině pak v němčině nebo angličtině. Sám je pořadatelem mezinárodního divadelního festivalu dětí a mládeže Ostrovské soukání. V r. 2009 se uskutečnil 7.ročník tohoto festivalu. Každé představení je možno shlédnout tak v průměru 25x, a to v průběhu 2-3 let (pohádky Naslouchej dokonce 65x).

Nejúspěšnější představení souboru HOP-HOP:

V Čechách: O soukání, Obrazy ze života Acylpyrínků, Nemocnice má ubrečená okna, Je to tak prosté, Naslouchej, Kde bydlí čas, RSB s.r.o, Za Ludmilou!, Tulikráska, Jako na molu, Prase, V bludišti mého srdce, Bylo nás pět, Ruby a Garnet

V cizině: Pastýřka, O soukání, Prášíš?!, Ondráš nebo Juráš, RSB s r.o., Zkus být Vladislavem, Bruncvík, Alchymista, Máj, Bylo nás pět, V bludišti mého srdce, Dar ohnivého ptáka, Ruby a Garnet, Rytíř smutné postavy (představení absolventů v režii Ondřeje Šulce)

Největší úspěchy:

Za soubor - 1. a 2. místo na mezinárodním festivalu v italském Brixenu (2000 a 2002), účast na EXPU 2000 v Hannoveru, 1.a 2. místo v národní soutěži souborů ZUŠ (1995 a 2001 a 2007), 4x účast na Hronově (1994,1996,2002, 2009), 22x účast na Dětské scéně (od r. 1981 dosud), Cena diváka na Loutkářské Chrudimi (2002), Cena poroty na Náchodské Prima sezóně (2004, 2006). Cena Hudební mládeže (2006). Čestné uznání na Wolkrově Prostějově (2006).

Za sólisty: 5x 1. místo v literárním projevu v národním kole soutěže ZUŠ, 1., 2. i 3.místo v sólovém projevu v národním kole soutěže ZUŠ, 1., 2., 3. místo a Cena Mladý talent v národní soutěži monologů a dialogů, Laureát Wolkrova Prostějova 2004, každoroční postupy sólistů na Dětskou scénu - tentýž žák, Jonáš Konývka, dokonce 7x za sebou, Nazareno Klug již 4x.

 

  V literárně dramatickém oboru navazuje na práci Mgr. Ireny Konývkové její žákyně Mgr. Lucie Veličková.
V roce 1994 vznikl na ZUŠ Ostrov pod jejím vedením v LDO druhý divadelní soubor - NA POSLEDNÍ CHVÍLI / nejdříve pod názvem Hopáček /. Za tuto dobu soubor nastudoval 21 větších či menších inscenací. Představení se hrála nejen v Ostrově a okolí , ale i v Praze či v německém Schwarzenenbergu. Soubor také reprezentoval město Ostrov v německém partnerském městě RASTATTU. V roce 2009 se zúčastnil divadelního a cirkusového festivalu v německém Coburgu. Vždy v sudém roce pořádá divadelní festival studentského divadla SKLUZ. Na tomto festivalu také vystupují studenti uměleckých škol - DAMU, JAMU.
S některými inscenacemi se soubor představil na národních přehlídkách dětského divadla.


Nejúspěšnější inscenace souboru NA POSLEDNÍ CHVÍLI :

M. Černík: „Tělo" (účast na národních přehlídkách Dětská scéna) (1994)
A. S. Puškin: „ O rybáři a rybce „ (1996)
A. Palečková: „O malém tygrovi „ (1997)
J. Lennon: „Šťastné a veselé, Randolfe!" (1998)
Pásmo lidové poezie „Ach, to je svět! „ (2000). Některé inscenace se zúčastnily Podzimní přehlídky dětského divadla v Praze: „Ach, to je svět!" (2000), „A lidské cesty..."Tato inscenace byla i na dílně v Jičíně.
Autorská práce souboru: „ Z denního tisku „ a „ Zájezd „ - v dílně studentského divadla v Bechyni, 2004 Ostrovské Soukání, 2002, 2005.

Soubor NA POSLEDNÍ CHVÍLI získal na národní přehlídce Wolkrův Prostějov hlavní cenu poroty i cenu diváka za inscenaci Lesson free - my Day, s touto inscenací se také představil na mezidruhové národní přehlídce Jiráskův Hronov v roce 2008.

V rámci souboru pracují žáci na uměleckém přednesu i na studiu rolí. Nastudované texty prezentují každoročně na večerech poezie a prózy, monologů a dialogů. Nejúspěšnější členové souboru také postupují na národní přehlídky - Dětskou scénu, Pohárek SČDO, národní přehlídku Základních uměleckých škol.
V současné době má soubor NA POSLEDNÍ CHVÍLI celkem 72 členů, kteří pracují v 6 skupinách. Věkové složení souboru je od 7 do 18 let.

 

Mgr.Irena Konývková a Mgr. Lucie Veličková


hophop.jpg na-posledni-chvili.jpg


Copyright © 2009-2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz