Základní umělecká škola Ostrov - logo

Důležité info

Vážení rodiče,
jsem nucena Vám oznámit, že od středy 11.3. až do odvolání (podle nařízení Ministerstva zdravotnictví) je zakázána osobní přítomnost žáků ve vzdělávání, což znamená, že na naší škole nebude probíhat vyučování.

Doufáme, že toto opatření nebude dlouho trvat a brzy se zase s Vašimi dětmi uvidíme. Zahájení výuky Vám oznámím na webu a emailovou cestou.

S pozdravem
Mgr. Irena Konývková
ředitelka ZUŠ Ostrov

Co nás čeká

Kostka sedataneční->Současný tanec a pohybové divadlo

Současný, výrazový tanec a pohybové divadlo

TANEČNÍ OBOR se studijním zaměřením Současný tanec a pohybové divadlo. Děti se zde mohou seznámit se scénickým tancem již v přípravných ročnících, které trvají od 5 do 7 let žáka. Po složení talentových zkoušek mohou žáci pokračovat ve výuce I. stupně základního studia. Od 1. až do 7. ročníku se vyučují předměty Taneční a pohybová výchova a Taneční praxe. Předměty v sobě zahrnují improvizaci; pohybovou, rytmickou a taneční průpravu včetně tvorby a interpretace choreografií, které jsou pak veřejně prezentovány při školních akcích. V nižších ročnících probíhá výuka formou tanečních a lidových her, ve vyšších ročnících (zhruba od 3. ročníku) se znalosti a dovednosti dětí prohlubují aplikováním základů technik současného a klasického tance. I. stupeň základního studia žáci ukončí v 7. ročníku absolventskou prací a po té mohou žáci pokračovat ve studiu II. stupně, kde se vyučují předměty Současný tanec a Taneční praxe. Po ukončení studia mohou svůj tvůrčí potenciál uplatnit ve studiu pro dospělé, v případě vážného zájmu o taneční umění mohou pokračovat ve studiu na konzervatoři.

 Kromě školních akcí se žáci účastní tanečních festivalů a přehlídek. Jsou pro ně rovněž organizovány zájezdy na taneční představení a jiné alternativní akce spojené s prohlubováním obecných vědomostí české i světové kultury a zvětšováním rozhledu konkrétně na poli současného tance.

Po celou dobu studia v našem tanečním oboru je dáván velký důraz, kromě zdokonalování pohybových dovedností, na rozvíjení osobnosti, tvůrčích schopností, hledání vlastního způsobu neverbálního vyjadřování a originality.

Pro korepetici je využíván učitel v plném rozsahu učebního plánu tanečního oboru.

KONTAKTNÍ ADRESA:

 MgA. Karin Wintrová

Tel: 702 191 780

Mail: wintrova@zusostrov.cz nebo karind@email.cz

 

 

 

 

 

 


img_1089.jpg

img_1253.jpg

img_1499.jpg

img_1518.jpg