Základní umělecká škola Ostrov - logo

Kostka sedataneční->současný tanec a pohybové divadlo

Současný, výrazový tanec a pohybové divadlo

Děti se mohou seznámit s oborem v přípravných ročnících, které trvají od 5 do 7 let žáka. Po složení talentových zkoušek mohou žáci pokračovat ve výuce I. stupně základního studia. Od 1. až do 7. ročníku se vyučují předměty Taneční a pohybová výchova a Taneční praxe. Předměty v sobě zahrnují pohybovou, rytmickou a taneční průpravu včetně tvorby a interpretace choreografie. V nižších ročnících probíhá výuka formou tanečních a lidových her, ve vyšších ročnících (zhruba od 3. ročníku) se znalosti a dovednosti dětí prohlubují aplikováním základů technik současného a klasického tance. I. stupeň základního studia žáci ukončí v 7. ročníku absolventskou prací a po té mohou žáci pokračovat ve studiu II. stupně, kde se vyučují předměty Současný tanec a Taneční praxe. Po ukončení studia mohou svůj tvůrčí potenciál uplatnit ve studiu pro dospělé, v případě vážného zájmu o taneční umění mohou pokračovat ve studiu na konzervatoři.

Po celou dobu studia v našem tanečním oboru je dáván velký důraz, kromě zdokonalování pohybových dovedností, na rozvíjení osobnosti, tvůrčích schopností, hledání vlastního způsobu neverbálního vyjadřování a originality.

Pro korepetici je využíván učitel v plném rozsahu učebního plánu tanečního oboru.

ZÁPIS A PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 PROBÍHÁ VE DNECH:

PO 4.9. – 8.30 – 12.00h. a 13.00 – 17.30 h.

ÚT 5.9. – 13.00 – 17.30 h.

ST 6.9. – 13.00 – 16.45 h.

PÁ 8.9. – 13.00 – 16.00 h.

Kontaktní osoba: BcA. Karin Wintrová,

Telefon: 702 191 780