Základní umělecká škola Ostrov - logo

Důležité info

VZHLEDEM K REKONSTRUKCI ELEKTRICKÉHO ROZVODU NA HLAVNÍ BUDOVĚ 717 NENÍ MOŽNÉ SE DOVOLAT NA STÁTNÍ TELEFONY. SVÉ DOTAZY PIŠTE PROSÍM EMAILEM NA JEDNOTLIVÉ PRACOVNÍKY, ČI VOLEJTE ŘEDITELCE ŠKOLY 776 080 097

Co nás čeká

Nedávné akce

Kostka sedadramatický->soubor HOP-HOP

 

web souboru HOP-HOP

Soubor HOP-HOP byl založen v roce 1974 Soňou Pavelkovou, jako mladší soubor literárně dramatického oboru Lidové školy umění Ostrov, za jejího působení se ostrovský dramaťák dostal do podvědomí dětského divadla a Soňa Pavelková pak jednou z hlavních osobností dramatické výchovy.  Po jejím odchodu do Prahy v roce 1980 v započaté tradici pokračovala Irena Konývková a soubor rozšířil svou slávu i za hranice České republiky. V září 2019 měl v režii Ireny Konývkové 89 premiér (od krátkých vtipných kousků až po vážná složitější témata, záleží na tom, na co mají právě jeho členové chuť, o čem chtějí vypovídat), z toho 51 představení bylo možno vidět na národních přehlídkách všeho druhu (Dětská scéna, Wolkerův Prostějov, Šrámkův Písek, Mladá scéna, Loutkářská Chrudim, Celostátní přehlídky ZUŠ, Jiráskův Hronov) a stejně tak na festivalech v Anglii, Belgii, Indii, Itálii, Litvě, Lucembursku, Německu, Rakousku, Slovensku, Švýcarsku, a to i několikrát. V roce 2014 posílil tvorbu souboru další režisér, absolvent I. Konývkové, Ondřej Šulc. Do září 2017 si tak soubor připsal v jeho režii 5 premiér.

 Soubor hraje poměrně často (má i 75 akcí za rok), a to pro různé druhy škol a školských zařízení, na různých přehlídkách a festivalech, ale i třeba pro babičky a dědečky v pečovatelském domě, v cizině pak v němčině nebo angličtině. Sám je pořadatelem mezinárodní divadelního festivalu dětí a mládeže Soukání Ostrov. V r. 2019 proběhl 12. ročník tohoto bienále.

Každé představení se hraje tak v průměru 25x, a to v průběhu 2-3 let (ale představení Naslouchej má dokonce 65 vystoupení).

V roce 2017 soubor obdržel Cenu Pavla Dostála

Podle preambule se jedná o cenu, která může být udělena výhradně jednomu amatérskému divadelnímu souboru, který v současné době působí na území ČR a jehož působení je dlouholeté a mezi zainteresovanou veřejností známé a uznávané, jako výraz ocenění dlouholeté kontinuální umělecké i organizační činnosti, která je přínosem pro rozvoj oboru.

Úctyhodné je,  že soubor HOP-HOP je teprve čtvrtým oceněným souborem

v České republice a že každý rok je více návrhů na souboru HOP-HOP se shodli jednohlasně všichni zainteresovaní např. i město Hronov, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Ministerstvo kultury, Amatérská divadelní asociace, České středisko AITA/IATA, Klub přátel umění ČR, Společnost amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků, České středisko loutkářské asociace UNIMA.

 Cena byla předána režisérce souboru Mgr. Ireně Konývkové a třem členům souboru vicepremiérem Pavlem Bělobrádkem, ředitelkou NIPOS a prezidentkou české AITY/IATY Lenkou Lázňovskou, starostkou Hronova Hanou Nedvědovouo za účasti doc. Milana Uhdeho,  náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Martiny Berdychové, ředitelky Odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury Zuzany Malcové.

 V roce 2018 režisérka Irena Konývková Cenu Českého střediska Assitej "za dlouhodobé zásluhy o kvalitu a rozvoj dětského divadla v oblasti pedagogické, metodické a organizační". Cena byla předána v divadle v Celetné 20.3. 2018, kde soubor hrál  své představení Azher.

V roce 2019 získalo představení Běž, chlapče, běž v režii Ireny Konývkové hlavní cenu za divadlo velké formy na Světovém festivalu mladého divadla v ruském Ťumeni.

INSCENACE HOP-HOPu v režii Ireny Konývkové

/zkratky jsou vysvětleny pod seznamem/

 Název                                                                                            autor                                                               

Sídliště /1981/                                                                             S. Pavelková/I. Kotová  (Konývková)         DS

Hra na pohádku /1983/                                                                 Milda, Hanzalová, Jiskra-Pálka, Kotová    DS

Vymyslím si /1983/                                                                     L. Středa CPM

Žil nežil /1984/                                                                             P. Šrut  

Malý Hérakles /1984/                                                                   A. Losev

Deníky /1987/                                                                              S. Pavelková                                                  

Povídání s obrazy /1987/                                                               J. Brukner CPM

Šťastní blázni /1987/                                                                     J. Kainar                                                          

O jednom králi /1991/                                                                   A. Mikulka - I.Kotová (Konývková) CPM

Jak vrabci cestovali /1991/                                                             I. Hurník – I. Kotová (Konývková) CPM

Historické etudy /1991/                                                                  V.Pavelka                                                       

Pastýřka /1992/                                                                          Z. Renčová – I. Kotová (Konývková) DS, A, I,

PRVNÍ PŘEDSTAVENÍ HRANÉ V CIZINĚ    

Hrajeme si  /1993/                                                                      lidová poezie, sest.I. Kotová (Konývková)

Do vesmíru /1994/                                                                     I. Konývková                                                  

O soukání  /1994/                                                                       I. Ciprová – I. Konývková  DS, NP LDO ZUŠ /1.místo/, LUX, A, JH, FFOH,

ZROD MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU, první  reprezentace ČR na svět. festivalu

Tiché sněhu hemžení  /1995/                                                       lidová poezie, sest. I. Konývková DS,       

Jak stařeček měnil až vyměnil /1996/                                            M. Mašatová                                                 

Obrazy ze života Acylpyrínků  /1996/                                            L. Smoljak – I. Konývková DS, JH, Libice, NP SPŠ, festival Dětského rodinného divadla Olomouc, Přehlídka plenérového divadla Hrádek u Sedlčan, DDD Praha, FFOH

 Nemocnice má ubrečená okna  /1996/                                        M. Lukešová – I. Konývková

DS, JH, I, Libice 

Štěstí, zdraví, pokoj svatý  /1996/                                           lidová poezie, sest.I. Konývková            

K tobě mé srdce vzdychá /1996/                                             lidová poezie, sest. I. Konývková               A

Kde bydlí čas /1997/                                                              V. Škutina – I. Konývková DS, Jičín,          

Je to tak prosté /1997/                                                           A. Berková – I. Konývková ŠP      

Prášíš?! /1998/                                                                    dle knih o baronu Prášilovi–I. Konývková DS, I /Soutěžní mezin. festival, zde Cena za celkové zpracování a osobitý přístup/, CH,

Být či nebýt /1998/                                                               pořad monologů a dialogů          

Blíží se blíží, vánoční čas /1998/                                              němečtí autoři – I. Konývková                   

Zdá se, že je vítr /1999/                                                        P .Král                                                             

Kaplane! /1999/                                                                    L. Rosten – I. Konývková                            

RSB, s ručením omezeným /1999/                                          B. Jacques – I. Konývková, I (Soutěžní mezin. festival, zde 1.místo!), EXPO 2000, Jičín, Brnkání

U nás /2000/                                                                       lidová poezie, sest. I.Konývková

Ondráš nebo Juráš? /2000/                                                    na motivy hry I. Kovalčuka – I. Konývková DS, A, DDD Praha, NP LDO ZUŠ /2.místo/

Za Ludmilou! /2001/                                                             A. S. Puškin – I. Konývková DS, NP LDO ZUŠ /3.místo/, STD, DE,                       

Zkus být Vladislavem /2001/                                                    Z. Rozenbaum – I. Konývková Nominace na ŠP, A, I, GB, Nadělení, vzniklé z mezin. projektu 4 zemí

Bubny v dálce zněj /2001/                                                         Irvin Welsh                                                     

Naslouchej /2001/                                                                      Z. Malinský – I. Konývková

DS, LCH, JH,NP Kandrdásek /1.místo/, STD, NP Scénického tance, Arénka Ostrava, Světový den divadla Praha, DE,

Být či... /2002/                                                                            pořad monologů a dialogů                         

Za tebou /2002/                                                                          čínská poezie                   

Bruncvík  /2002/                                                                         A. Jirásek – J. Pálka, I. Konývková

                                                                                                       I /2.místo/, Nadělení v pohybu,

Modrá zátočinka aneb Ko Balt revue.../2003/                                F. Rachlík - I. Konývková+soubor, NPS,   

Alchymista /2003/                                                                      Paulo Coelho-I. Konývková, CH, DE, I,    

Být či nebýt /2003/                                                                     pořad monologů a dialogů                         

Tulikráska /2003/                                                                        Jan Kašpar, DS,                               

Tvé ucho je starší než tvůj dědeček /2003/                                   Africké mýty,legendy

Jako na molu /2004/                                                                  vlastní tvorba HOP+I. K., NPS, A, DE, Be,

Být či nebýt IV. /2004/                                                               pořad monologů a dialogů                         

Co dělají noční skřítci /2004/                                                      I. M .Jirous - I. Konývková, DS                   

Večerní máj /2005/                                                                   inspirace K. H. Máchou – I .Konývková, A,

                                                                                               vzniklé z projektu 4zemí

A jinak je s tebou ámen /2005/                                                H. Bosetzky - I. Konývková, DS, I,

Zvonek a Zvon /2005/                                                                I. Hurník - I. Konývková, I, De

Obrazy ze života Acylpyrínků II.  /2005/                                      L. Smoljak – I. Konývková , NPS, DS-hosté

Bylo nás pět /2006/                                                                    K. Poláček - I. Konývková, DS, I,, De, STD, NP LDO ZUŠ /zlaté pásmo/, DVD Praha, Světový den divadla,

Být či nebýt V. /2006/                                                                pořad dialogů a malých forem, I

Prase /2006/                                                                             Anonra NPS /ČU/, NP Pohárek /ČU/, Jičín,

V bludišti mého srdce (2006)                                                    experimentální poezie s hudbou Jablkoně, NPS, Festival hudebního divadla Hradec Králové /hlavní cena/, WP, A, De, Jičín, Festival pohybového divadla Jablonec, Festival ZUŠ, NP ZUŠ /zlaté pásmo/, Nadělení v pohybu, Kolín Otevřeno,

Ohnivé show (2006)                                                                   ohnivé „šou“ s příběhem

Dar ohnivého ptáka (2007)                                                         K. Recheis –I. Konývková, DS, I, A, De, CH,

MYŠMAŠ POHÁDKY (2007)                                                            O. Hejná – I.a J. Konývkovi, STD,

U RYBNÍKU (2007)                                                                      Daniil Charms

Ruby a Garnet (2008)                                                                 J. Wilsonová – I. Konývková, DS, Brnkání,                Celostátní setkání LDO Disk Praha, Cena  

Zlatý oříšek, De, LT, JIRÁSKŮV HRONOV, SVĚTOVÝ FESTIVAL V LINGENU

Být či nebýt VII (2008)                                                                pořad dialogů a monologů

Být či nebýt VIII. (2009)                                                             pořad dialogů a monologů

Už zase skáču...(2010)                                                               A. Marshall – I. Konývková, DS,De, Be, SK, Celostátní setkání LDO Disk Praha,  

Být či nebýt VIII. (2010)                                                             pořad dialogů a monologů

Jak stařeček měnil až vyměnil (2010)                                            M. Mašatová – I. Konývková

Tak tohle je naše Leni?!2011                                                    Z. Bezděková – I. Konývková, DS, Popelka /Hlavní cena souboru, I.Konývkové Cena za režii a Cena za světla, členové souboru – 1 Cena za hlavní postavu, 2x Cena za vedlejší postavu/, JH,  GB,  Lt, A, Nadělení, NP LDO ZUŠ /zlaté pásmo/, WP, Světový den divadla, vzniklé z projektu 5zemí

Jéje, co tu je (2011)                                                                    Z. Malinský – I. Konývková

Ukážu ti cestu rájem (2012)                                                         J. Loukotová – I. Konývková

Pošťácká pohádka (2012)                                                             K. Čapek – I. Konývková, DS, I,

Být či nebýt  IX. (2012)                                                               pořad monologů a dialogů

Kamehameha 2013                                                                    M. Stingl – I. Konývková, I, CH

Pětkrát člověk 2013, z toho Humanisti                                        E. Jandl – I. Konývková, nominace na WP, Pohárek /1.místo/, NP LDO ZUŠ /absolutní vítěz/,

Být či nebýt  X. (2013)                                                                pořad monologů a dialogů

Betlémská hvězda (2013)                                                          I. Konývková

Zápisník Norberta Borovičky (2013)                                             M. Kšajtová – I. Konývková, DS, DVD Praha

Nebo taky ne 2014                                                                      I. Konývková

Být či nebýt XI. (2014)                                                                pořad monologů a dialogů

Být či nebýt XII. (2014)                                                               pořad monologů a dialogů

Být či nebýt XIII. (2015)                                                             pořad monologů a dialogů

Krokodýl (2015)                                                                          F.  M.  Dostojevskij – HOP-HOP, I.K., WP

Život k sežrání (2015)                                                                 M. Ollivier – I. Konývková, Lt, I, SK,

Synesthetická hra analogií (2015)                                                  V. Palm, I. Konývková, WP, Pohárek /2.místo/

Útěk ( 2015)                                                                                 O. Hofman – I. Konývková, DS-host, Popelka /Hlavní cena, I.K. Cena za režii, obě postavy Ceny za herecký výkon/, JH, Světový den divadla, DVD Praha, NP LDO ZUŠ /zlaté pásmo/, A, Indie, FFOH, Klášterecká divadelní žeň,

                                                                                                       JH,

Řeka s rozpuštěnými vlasy (2016)                                            J. Vojtko – I. Konývková, Rosteme s knihou

Azher (2017)                                                                          Irena Konývková,  I, Pl

Človíček a ovečky (2018)                                                         Irena Konývková 

Běž, chlapče, běž (2018)                                                          Uri Orlev - I. Konývková, DS, Jiráskův Hronov, Litva, Anglie, Terezín - festival Vizita, Rusko (Hlavní cena poroty za velkou formu mladého divadla, Slovensko - divadelní Nitra, zlaté pásmo Celostátní soutěže LDO ZUŠ)

LIDÉ NÁS MAjí rádi (2019)                                                        David Duchovny - I. Konývková, stříbrné pásmo Celostátní soutěž LDO ZUŠ 

VĚŘTE NEVĚŘTE (2019)                                                             pořad monologů a dialogů o zvířátkách

Být či nebýt IV. (2019)                                                               pořad monologů a dialogů                                                                  

 

89 premiér /z toho 73 inscenací, 16 pořadů monologů a dialogů – mnohé dialogy přerostly v představení, většinou se jedná o dramatizace povídek I. Konývkovou/

 

 

INSCENACE HOP-HOPu v režii Ondřeje Šulce

Díky Rozenkrantzi, milý Guildernsterne /2016/                             pořad monologů a dialogů

Žalobníček /2016/                                                                      Dušan Tarangel - O. Šulc

UrHamleti /2017/                                                                      pořad monologů a dialogů

 Ema /2017/                                                                                Petra Braunová - O. Šulc

 JOJO /2017/                                                                               volně podle Shauna Tana "Erik" - O.Šulc

5 premiér /z toho 3 inscenace, 2 pořady monologů a dialogů, většinou se jedná o dramatizace povídek O. Šulcem/

 

 

Vysvětlení zkratek či festivalů:

Představení se zúčastnilo mezinárodního divadelního festivalu v uvedené zemi

A – Rakousko, I – Itálie, Lt – Litva, SK – Slovensko /zde reprezentace ČR na slovenské národní přehlídce dětského divadla v Šaĺe/, GB – Velká Británie, Lux – Luxembursko /Světový festival/, Indie /Světový festival/,  De – Německo /Světový festival v Lingenu, nebo mezinárodní festival v jiných městech/. NA FESTIVAL BYLO BUĎ VYBRÁNO Z CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY, ABY REPREZENTOVALO ČESKOU REPUBLIKU, NEBO BYLO VYBRÁNO NA ZÁKLADĚ ZASLANÉHO ZÁZNAMU PŘEDSTAVENÍ, NEBO NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ NĚKOHO, KDO PŘEDSTAVENÍ VIDĚL, ČI VZEŠLO S MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU.

 

Představení bylo vítězem krajského kola a postoupilo na celostátní přehlídku:

DS – Dětská scéna – celostátní přehlídka dětských divadelních a recitačních souborů

WP – Wolkrův Prostějov – celostátní přehlídka recitačních souborů

CPM – celostátní přehlídka dětských recitačních souborů Mělník,

ŠP – Šrámkův Písek – celostátní přehlídka netradičního divadla

NPS – Náchodská prima sezóna – celostátní přehlídka mladého divadla

Festival Otevřeno Kolín – celostátní přehlídka pohybového divadla

NP LDO ZUŠ –  Soutěžní přehlídka literárně dramatických oborů ZUŠ

Kandrdásek – celostátní soutěž monologů a dialogů do 15 let

Pohárek – celostátní soutěž monologů a dialogů nad 15 let

 

JH - Představení bylo nejlepší na celostátní přehlídce a bylo vybráno na Jiráskův Hronov

 

Představení bylo vybráno na celostátní soutěž ze záznamu:

Festival hudebního divadla Hradec Králové – pořádá divadlo Drak