Základní umělecká škola Ostrov - logo

Důležité info

Co nás čeká

25.7.2018 - Wolverhampton (UK)

30.7.2018 - Oberwiesenthal (DE)

3.8.2018 - Hronov

Nedávné akce

23.6.2018 - Oberwiesenthal

22.6.2018 - Oranžerie Václava Havla

22.6.2018 - Oberwiesenthal

21.6.2018 - Barcelona

16.6.2018 - Zámecký park

Kostka sedahudební->smyčce

Smyčce na škole reprezentuje výuka houslí a violoncell, přičemž výuka houslí funguje od počátku školy. Z významných pedagogů můžeme jmenovat Miroslava Jelínka, Eriku Herajtovou a Stanislava Sojku. Dalšími vyučujícími hry na smyčcové nástroje jsou Helena Šťastná,  Iveta Müllerová a Ondřej Hanousek). Učitelem hry na violoncello je Miroslava Widžová.

  Žáci se zúčastňují soutěží ZUŠ buď jako sólisté, nebo v komorních souborech.Z těchto soutěží si z oblastních kol odvážejí cenná umístění, zejména v posledních letech, kdy umístění na prvních místech nejsou žádnou výjimkou. Účinkují na akcích ZUŠ - třídní, interní, vánoční, veřejné, výchovné a absolventské koncerty.Jsou členy orchestru Ad libitum,pod vedením Ivety Müllerové a Malého smíšeného orchestru,pod vedením Ondřeje Hanouska. Naši žáci jsou součástí kultury v Ostrově.