Základní umělecká škola Ostrov - logo

Důležité info

VZHLEDEM K REKONSTRUKCI ELEKTRICKÉHO ROZVODU NA HLAVNÍ BUDOVĚ 717 NENÍ MOŽNÉ SE DOVOLAT NA STÁTNÍ TELEFONY. SVÉ DOTAZY PIŠTE PROSÍM EMAILEM NA JEDNOTLIVÉ PRACOVNÍKY, ČI VOLEJTE ŘEDITELCE ŠKOLY 776 080 097

Co nás čeká

Nedávné akce

Kostka sedaškola->školné

ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ NA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE V OSTROVĚ

studium základní - měsíční sazba
2019/2020
 HUDEBNÍ OBOR

 PHV bez nástroje 180,- Kč
 PHV s nástrojem (jeden žák) 340,- Kč
 PHV s nástrojem (dva až čtyři žáci) 230,- Kč
 PHV 2. nástroj (jeden žák) 240,- Kč
 PHV 2. nástroj (dva až čtyři žáci) 180,- Kč
 Jeden hlavní nástroj (jeden žák) 340,- Kč
 Jeden hlavní nástroj (dva žáci) 250,- Kč
 Jeden hlavní nástroj (3-4 žáci) 230,- Kč
 2. a 3. hlavní nástroj (jeden žák) 240,- Kč
 2. a 3. hlavní nástroj (dva žáci - skupina) 180,- Kč
 4. nástroj 120,- Kč
 sborový zpěv (žáci, kteří studují jakýkoliv
nástroj - zdarma)
 50,- Kč

Dospělí žáci výdělečně činní platí 1200,-Kč za měsíc.LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Přípravné studium 140,- Kč 
Základní studium I. a II. stupně 190,- Kč

Dospělí žáci výdělečně činní, kteří jsou zařazeni do skupiny II. stupně mezi nevýdělečně činné žáky platí Kč 350,-.TANEČNÍ OBOR

Přípravné studium  140,- Kč
Základní studium I. a II. stupně 230,- Kč

Dospělí žáci výdělečně činní, kteří jsou zařazeni do skupiny II. stupně mezi nevýdělečně činné žáky platí Kč 430,-.VÝTVARNÝ OBOR

Přípravné studium 210,- Kč
Základní studium I. a II. stupně 240,- Kč

Dospělí žáci výdělečně činní, kteří jsou zařazeni do skupiny II. stupně mezi žáky nevýdělečně činné platí Kč 450,-.Čtyřoborový ročník v prvním roce studia měsíční školné Kč 420,-.  Senioři platí zápisné 100,-Kč


Školné na rok je rozděleno na dvě platová období:

září – leden (nutno uhradit do 15.9.)      únor – červen (nutno uhradit do 15.2.)                                                                                            

Školné je vybíráno výhradně bezhotovostně /převodem, složenkou/. Placení hotově učiteli nebo v kanceláři je nepřípustné.

Zákonný zástupce či zletilý žák si mohou s ředitelkou školy domluvit jiná platová období.   

    


ÚPLATA ZA VZDĚLÁNÍ NA POBOČCE ABERTAMY, JÁCHYMOV a HROZNĚTÍN

 základní studium - měsíční sazba
2019/2020
 

ustanovuji pro žáky, kteří navštěvují základní školu Abertamy, Jáchymov a Hroznětín takto:

 

 

HRA NA NÁSTROJ

 

přípravný ročník 1 žák                               Kč 200,-

přípravný ročník ve skupince 2-4 žáci          Kč 180,-

od 1. ročníku všechny ročníky 1 žák            Kč 230,-

výuka ve skupince 2-4 žáci                        Kč 200,-

 


TERMÍNY PLACENÍ ÚPLATY ZA VZDĚLÁNÍ

A POSTUP PŘI JEHO NEDODRŽENÍ

 

TERMÍNY PLACENÍ ÚPLATY ZA VZDĚLÁNÍ

   ZA OBDOBÍ

TERMÍN SPLATNOSTI

      září – leden

do 15. září

     únor – červen

do 15. února

Zákonný zákonný zástupce či zletilý žák si může s ředitelkou školy domluvit jiné období pro placení

 

Postup při výběru úplaty za vzdělání:

  1. třídní učitelé nejpozději neprodleně určí v programu Klasifikace výši školného pro každého žáka, při určování v hudebním oboru nezapomenou zohlednit počet žáků na jedné vyučovací hodině a též skutečnost, zda jde o 1. nebo 2. hlavní nástroj, a ten samý den pošlou podklady o placení zákonnému zástupci či zletilému žáku

 

  1. toto určení výše při jakékoliv změně neprodleně opravují
  2. třídní učitel pravidelně zjišťuje stav placení svých žáků v programu Klasifikace:

          a)14 dní po uplynutí zjistí, který z jejich žáků nemá dosud zaplaceno a zašle 1. upomínku

          b)21 dní po termínu zašle 2. upomínku

          c)měsíc po termínu zašle společně s provozní účetní s důrazem na porušení Vyhlášky č. 71 a možnost vyloučení žáka 3. upomínku.

          d)5 týdnů po termínu nesmí být žák vpuštěn na výuku, učitel individuální výuky musí nahlásit ředitelce školy změnu úvazku a poznačit tuto skutečnost ve Výkazu


                                                                            

 

  
   V Ostrově dne 1.9.2019
   Účinnost 1.9.2019

   Mgr. Irena Konývková
   ředitelka ZUŠ Ostrov