Základní umělecká škola Ostrov - logo

Kostka sedaškola->Úřední deska->rozpočty

Návrh rozpočtu na rok 2019 - ke zveřejnění  
       
Příspěvková organizace: Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace
       
       
Výnosy  schválený rozpočet upravený rozpočet  
příspěvek od zřizovatele 298 532    
dotace  16 287 030    
fondy 350 000    
ostatní výnosy 1 825 000    
celkem  18 760 562    
       
Náklady schválený rozpočet upravený rozpočet  
osobní náklady 15 159 910    
použití fondů 350 000    
ostatní náklady + odpisy 3 250 652    
celkem 18 760 562    
       
       
Datum zveřejnění:      
Návrh bude/byl projednán radou města dne:    
(rozpočet schválen radou města dne……usnesením č. ….)  
       
       
razítko, podpis      
       

 

 

 

 

 
Střednědobý výhled hospodaření na rok 2020 a 2021  
       
Příspěvková organizace: Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace
       
       
Výnosy  plánovaný rozpočet na rok 2020 plánovaný rozpočet na rok 2021  
příspěvek od zřizovatele 298 531 278 532  
dotace  17 853 021 19 500 610  
fondy 310 000 300 000  
ostatní výnosy 1 825 000 1 825 000  
celkem  20 286 552 21 904 142  
       
Náklady plánovaný rozpočet na rok 2020 plánovaný rozpočet na rok 2021  
osobní náklady 16 675 900 18 343 490  
použití fondů 310 000 300 000  
ostatní náklady + odpisy 3 300 652 3 260 652  
celkem 20 286 552 21 904 142  
       
       
       
Datum zveřejnění:      
Návrh bude/byl projednán radou města dne:    
(rozpočet schválen radou / zastupitelstvem města dne……usnesením č. ….)
       
       
razítko, podpis