Základní umělecká škola Ostrov - logo

Kostka sedaškola->Úřední deska->rozpočty

Návrh rozpočtu na rok 2018 - ke zveřejnění  
       
Příspěvková organizace: Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace
       
       
Výnosy  schválený rozpočet upravený rozpočet  
příspěvek od zřizovatele 265 293    
dotace  13 633 172    
fondy 370 000    
ostatní výnosy 1 825 000    
celkem  16 093 465    
       
Náklady schválený rozpočet upravený rozpočet  
osobní náklady 12 726 317    
použití fondů 370 000    
ostatní náklady + odpisy 2 997 148    
celkem 16 093 465    
       
       
Datum zveřejnění:      
Návrh bude/byl projednán radou města dne:    
(rozpočet schválen radou města dne……usnesením č. ….)  
       
       
razítko, podpis      
       

 

 

 

 

 
Střednědobý výhled hospodaření na rok 2019 a 2020  
       
Příspěvková organizace: Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace
       
       
Výnosy  plánovaný rozpočet na rok 2019 plánovaný rozpočet na rok 2020  
příspěvek od zřizovatele 288 108 287 877  
dotace  14 446 317 14 737 717  
fondy 290 000 310 000  
ostatní výnosy 1 825 000 1 825 000  
celkem  16 849 425 17 160 594  
       
Náklady plánovaný rozpočet na rok 2019 plánovaný rozpočet na rok 2020  
osobní náklady 12 976 317 13 226 317  
použití fondů 290 000 310 000  
ostatní náklady + odpisy 3 583 108 3 624 277  
celkem 16 849 425 17 160 594  
       
       
       
Datum zveřejnění:      
Návrh bude/byl projednán radou města dne:    
(rozpočet schválen radou / zastupitelstvem města dne……usnesením č. ….)
       
       
razítko, podpis