Základní umělecká škola Ostrov - logo

Důležité info

Výuka bude od 24. května probíhat s testem bez omezení, bez testu pro nejvýše 10 žáků. V zásadě tedy platí, že od příštího týdne učíme úplně vše, tedy i nauky, orchestry, hromadné vyučování LDO, VO, TO. Bude-li někde ve třídě více, jak 10 žáků, učitelé se s Vámi spojí a domluví buď rozdělení třídy, či dokladování testů ze školy.

 

 

Co nás čeká

24.6.2021 - Závěrečný klavírní koncert

26.6.2021 - Den pro Ostrov

Kostka sedaškola->půjčovné

Pronájem nástrojů

 

Každý žák Základní umělecké školy si pro studium svého nástroje může půjčit nástroj, pokud škola takový nástroj má k dispozici a pokud nejsou již půjčeny jiným žákům.

Za zapůjčení nástroje zaplatí poplatek, tzv. pronájem nástrojů, dle přiloženého sazebníku. Tento sazebník schvaluje ředitelka školy na základě návrhu Umělecké rady ZUŠ Ostrov a je určen pro daný školní rok.

Z povinnosti platit pronájem jsou vyjmuti pouze děti zaměstnanců Základní umělecké školy Ostrov a senioři.

Mgr. Irena Konývková
ředitelka ZUŠ Ostrov

Ostrov 1. 9.2020PRONÁJEM NÁSTROJŮ 2020/2021

- měsíční sazby za pronájem jednotlivých nástrojů -

 

Žáci I. stupně

HOUSLE 1/8 – 3/4, HOUSLE 4/4, VIOLA, KYTARA,                              

VIOLONCELLO, LESNÍ ROH, POZOUN, TUBA                                                         40,- Kč

KLARINET, TRUBKA, HOBOJ, AKORDEON, FAGOT                                                  50,- Kč

PŘÍČNÁ FLÉTNA, SAXOFON, EL.KLÁVESY                                                              60,- Kč

 

Žáci II. stupně a studium pro dospělé studující SŠ, VOŠ                                    

HOUSLE, VIOLA, VIOLONCELLO, LESNÍ ROH, POZOUN, TUBA                                  70,- Kč

KLARINET, TRUBKA, HOBOJ, AKORDEON   , FAGOT                                                 80,- Kč

PŘÍČNÁ FLÉTNA, SAXOFON, KYTARA, EL.KLÁVESY                                                 100,- Kč

                             

Studium pro dospělé výdělečně činní a studující VŠ a zájemci o půjčení nástroje, kteří nejsou žáky školy

 VŠECHNY NÁSTROJE                                                                                                 300,- Kč

 

Senioři

VŠECHNY NÁSTROJE                                                                                                       ZDARMA

 

 

Pronájem za nástroje se platí bezhotovostně, a to

září – leden nejpozději do 15.10.

únor – červen (či srpen)  do  28. 2.

NA ZAPŮJČENÍ NÁSTROJE NENÍ ŽÁDNÝ NÁROK. ŠKOLA PŮJČUJE NÁSTROJE JEN POKUD JE MÁ NA SKLADĚ.

 

1. 9. 2020 - platnost i účinnost ode dne vydání                                        

  Mgr. Irena Konývková

ředitelka ZUŠ Ostrov