Základní umělecká škola Ostrov - logo

Důležité info

VZHLEDEM K REKONSTRUKCI ELEKTRICKÉHO ROZVODU NA HLAVNÍ BUDOVĚ 717 NENÍ MOŽNÉ SE DOVOLAT NA STÁTNÍ TELEFONY. SVÉ DOTAZY PIŠTE PROSÍM EMAILEM NA JEDNOTLIVÉ PRACOVNÍKY, ČI VOLEJTE ŘEDITELCE ŠKOLY 776 080 097

Co nás čeká

Nedávné akce

Kostka sedaškola->půjčovné

Pronájem nástrojů

 

Každý žák Základní umělecké školy si pro studium svého nástroje může půjčit nástroj, pokud škola takový nástroj má k dispozici a pokud nejsou již půjčeny jiným žákům.

Za zapůjčení nástroje zaplatí poplatek, tzv. pronájem nástrojů, dle přiloženého sazebníku. Tento sazebník schvaluje ředitelka školy na základě návrhu Umělecké rady ZUŠ Ostrov a je určen pro daný školní rok.

Z povinnosti platit pronájem jsou vyjmuti pouze děti zaměstnanců Základní umělecké školy Ostrov a senioři.

Mgr. Irena Konývková
ředitelka ZUŠ Ostrov

Ostrov 1. 9.2018PRONÁJEM NÁSTROJŮ 2019/2020

- měsíční sazby za pronájem jednotlivých nástrojů -

 

Žáci I. stupně

HOUSLE 1/8 – 3/4, HOUSLE 4/4, VIOLA, KYTARA,                              

VIOLONCELLO, LESNÍ ROH, POZOUN, TUBA                                                         40,- Kč

KLARINET, TRUBKA, HOBOJ, AKORDEON, FAGOT                                                  50,- Kč

PŘÍČNÁ FLÉTNA, SAXOFON, EL.KLÁVESY                                                              60,- Kč

 

Žáci II. stupně a studium pro dospělé studující SŠ, VOŠ                                    

HOUSLE, VIOLA, VIOLONCELLO, LESNÍ ROH, POZOUN, TUBA                                  70,- Kč

KLARINET, TRUBKA, HOBOJ, AKORDEON   , FAGOT                                                 80,- Kč

PŘÍČNÁ FLÉTNA, SAXOFON, KYTARA, EL.KLÁVESY                                                 100,- Kč

                             

Studium pro dospělé výdělečně činní a studující VŠ a zájemci o půjčení nástroje, kteří nejsou žáky školy

 VŠECHNY NÁSTROJE                                                                                                 300,- Kč

 

Senioři

VŠECHNY NÁSTROJE                                                                                                       ZDARMA

 

 

Pronájem za nástroje se platí bezhotovostně, a to

září – leden nejpozději do 15.10.

únor – červen (či srpen)  do  28. 2.

NA ZAPŮJČENÍ NÁSTROJE NENÍ ŽÁDNÝ NÁROK. ŠKOLA PŮJČUJE NÁSTROJE JEN POKUD JE MÁ NA SKLADĚ.

 

1. 9. 2019 - platnost i účinnost ode dne vydání                                        

  Mgr. Irena Konývková

ředitelka ZUŠ Ostrov