Základní umělecká škola Ostrov - logo

Důležité info

 

 

Výuka bude od 24. května probíhat s testem bez omezení, bez testu pro nejvýše 10 žáků. V zásadě tedy platí, že od příštího týdne učíme úplně vše, tedy i nauky, orchestry, hromadné vyučování LDO, VO, TO. Bude-li někde ve třídě více, jak 10 žáků, učitelé se s Vámi spojí a domluví buď rozdělení třídy, či dokladování testů ze školy.

 

 

Co nás čeká

Kostka sedaPřístupnost

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky http://www.zusostrov.cz/ v souladu se zákonem 99/2019 Sb. a dalšími vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku http://www.zusostrov.cz/.

Stav souladu
Tato webová stránka je v souladu s Metodickým pokynem k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a splňuje kritéria stanovená mezinárodním standardem pro přístupnost Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 v úrovni AA.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.9.2020. Prohlášení bylo vypracováno metodou vlastního posouzení provedeného subjektem Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, můžete psát na adresu reditelka@zusostrov.cz.