Základní umělecká škola Ostrov - logo

Důležité info

VZHLEDEM K REKONSTRUKCI ELEKTRICKÉHO ROZVODU NA HLAVNÍ BUDOVĚ 717 NENÍ MOŽNÉ SE DOVOLAT NA STÁTNÍ TELEFONY. SVÉ DOTAZY PIŠTE PROSÍM EMAILEM NA JEDNOTLIVÉ PRACOVNÍKY, ČI VOLEJTE ŘEDITELCE ŠKOLY 776 080 097

Nedávné akce

19.9.2020 - Regionbeat 2020 - DK Ostrov

Kostka sedaškola->Přístupnost

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky http://www.zusostrov.cz/ v souladu se zákonem 99/2019 Sb. a dalšími vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku http://www.zusostrov.cz/.

Stav souladu
Tato webová stránka je v souladu s Metodickým pokynem k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a splňuje kritéria stanovená mezinárodním standardem pro přístupnost Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 v úrovni AA.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.9.2020. Prohlášení bylo vypracováno metodou vlastního posouzení provedeného subjektem Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, můžete psát na adresu reditelka@zusostrov.cz.