Základní umělecká škola Ostrov - logo

Důležité info

Co nás čeká

21.6.2018 - Barcelona

22.6.2018 - Oranžerie Václava Havla

22.6.2018 - Oberwiesenthal

23.6.2018 - Oberwiesenthal

25.7.2018 - Wolverhampton (UK)

Nedávné akce

16.6.2018 - Zámecký park

12.6.2018 - Točna - Dům kultury

12.6.2018 - Prostějovo

11.6.2018 - Točna - Dům kultury

9.6.2018 - Svitavy

Kostka sedaškola->přijatí žáci

HUDEBNÍ OBOR

Přijatí žáci:

 

 

Čekatelé:

/žák, který prokázal předpoklady pro studium, ale nebyl zatím přijat

pro velký počet uchazečů. V případě uvolnění místa, může být během roku přijat/

 

 

 

VÝTVARNÝ OBOR

Přijatí žáci:

 

 

 

 

Čekatelé, žáci pod čarou:

/žáci, kteří prokázali předpoklady pro studium, ale nebyli zatím přijati

pro velký počet uchazečů. V případě uvolnění místa, mohou být během roku přijati v pořadí určeném přijímací komisí/

 

 

 

TANEČNÍ OBOR

Přijatí žáci:

 7.1.01

7.1.02

7.1.03

7.1.04

7.1.05

7.2.01

7.2.02

7.2.03

7.2.04

7.3.01

7.3.02

7.3.03

7.3.04

7.3.05

 7.3.06

7.3.07

 

Čekatelé:

/žáci, kteří prokázali předpoklady pro studium, ale nebyli zatím přijati

pro velký počet uchazečů. V případě uvolnění místa, mohou být během roku přijati v pořadí určeném přijímací komisí/

 

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Přijatí žáci:

 8.1.01

8.1.13

8.1.14

8.2.50

8.2.60

8.2.61

8.2.70

 

 

Čekatelé:

/žáci, kteří prokázali předpoklady pro studium, ale nebyli zatím přijati

pro velký počet uchazečů. V případě uvolnění místa, mohou být během roku přijati v pořadí určeném přijímací komisí/

 8.2.52

 

ČTYŘOBOR

Přijatí žáci:

8.1.02

8.1.03