Základní umělecká škola Ostrov - logo

Důležité info

Vážení rodiče,
jsem nucena Vám oznámit, že od středy 11.3. až do odvolání (podle nařízení Ministerstva zdravotnictví) je zakázána osobní přítomnost žáků ve vzdělávání, což znamená, že na naší škole nebude probíhat vyučování.

Doufáme, že toto opatření nebude dlouho trvat a brzy se zase s Vašimi dětmi uvidíme. Zahájení výuky Vám oznámím na webu a emailovou cestou.

S pozdravem
Mgr. Irena Konývková
ředitelka ZUŠ Ostrov

Co nás čeká

Kostka sedaškola->přijímací řízení->Popis přijímacího řízení na ZUŠ Ostrov

Přijímací řízení na ZUŠ Ostrov je vypisováno takto:

I. kolo v měsíci červnu

 

II. kolo - doplňující v měsíci září /některé obory či nástroje mohou být již obsazeny, tudíž II. kolo nebude již vypsáno

 

Bez přijímacího řízení nemohou být žáci přijati. Ze všech účastníků přijímacího řízení daného oboru či nástroje je vytvořeno absolutní pořadí, a to podle přidělených bodů. Žáci, kteří získají méně bodů, než je limit pro přijetí, nejsou přijati. Ostatní jsou přijímáni podle množství volných míst a podle bodového pořadí. Pokud v daném oboru či nástroji není volné místo, ač žák splnil body pro přijetí, stává se čekatelem pro přijetí. Uvolní-li se místo v daném oboru či nástroji během školního roku, nejpozději však do konce února, může být přijat. V opačném případě se musí v dalším školním roce opět zúčastnit přijímacího řízení.

Obsah zkoušek

HUDEBNÍ OBOR:

zpěv lidové písně, transpozice do jiné tóniny, opakování melodického a rytmického motivu

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:

tvořivost, fantazie, rytmus, aktivní zapojení do hry, interpretace textu – modulace, opakování rytmického motivu, u starších uchazečů improvizace /zkouška probíhá formou hry, uchazeči přijdou v pohodlném oděvu/,

TANEČNÍ OBOR:

opakování rytmického modelu propojeného pohybem, krátká improvizace, dispozice uchazeče – pohyb kyčlí, ohebnost, koordinace /uchazeči přijdou ve sportovním oděvu/

VÝTVARNÝ OBOR:

nakreslit, nebo namalovat, to, co umí nejlépe - tvořivost, fantazie; nakreslit postavu tužkou nebo pastelkou - soustředění a schopnost pozorování, /uchazeči přinesou 5 výtvarných prací/