Základní umělecká škola Ostrov - logo

Kostka sedaškola->přijímací řízení->Nově přijatí žáci pro školní rok 2019-2020 - I. kolo

Nově přijatí žáci pro školní rok 2019-2020

 

                                            HUDEBNÍ OBOR

1. kolo (11.a 12.6.2019)                                                  2.kolo (3.9.2019)

5. 01                                                                   5.37

5. 02                                                                   5.38     

5. 03                                                                   5.39

5. 04                                                                   5.40

5. 05                                                                   5.41                                                         

5. 06                                                                   5.42

5. 07                                                                   5.44

5. 08                                                                   5.45

5. 09                                                                   5.46

5. 10                                                               NEPŘIJAT

5. 13                                                                   5.43

5. 15

5. 16

5. 17

5. 18

5. 19

5. 21

5. 22

5. 23

5. 24

5. 25

5. 26

5. 27

5. 28

5. 29

5. 31

5. 32

5. 33

5. 34

5. 35

5. 36

ČEKATELÉ

5. 11

5. 20

NEPŘIJATO

5. 14

5. 30

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

8.2.21

8.2.30

8.2.31

8.2.40

8.2.41

8.2.51

8.2.61

8.2.62

 

ČEKATELÉ

8.2.10

8.2.20

 

TANEČNÍ OBOR

7.1.01

7.1.02

7.1.03

7.1.04

7.1.05

7.1.06

7.1.07

7.1.08

7.1.09

7.1.10

7.1.11

7.1.12

7.1.13

7.1.20

7.1.21

 

VÝTVARNÝ OBOR

přijatí 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

nepřijatí

-