Základní umělecká škola Ostrov - logo

Kostka sedakontakty->kontakty a personální obsazení

Adresa školy:

Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace
Masarykova 717
363 01 Ostrov

IČO 49753606
č. účtu 14935341/0100

 

úřední hodiny kanceláře školy

každé pondělí

8.00 - 11.00, 12.00 - 17.00 hod

 

VEDENÍ ŠKOLY
Konývková Irena, Mgr. ředitelka 353300550, mobil: 776080097 reditelka@zusostrov.cz
Chmelík Jaroslav statutární zástupce ředitelky 353300540, mobil: 604801043 zastupce@zusostrov.cz
 
Sekretariát
Košťálová Radka provozní účetní 353300530 jasanska@zusostrov.cz
 
HUDEBNÍ OBOR                    Vedoucí hudebního oboru             Patrik Soška, DiS
Smyčcové oddělení 
Müllerová Iveta

ved. odd.

housle, orchestr Ad libitum

353300548 mullerova@zusostrov.cz
Hanousek Ondřej, dipl.um. housle, malý smyčcový orchestr 353300537 hanousek@zusostrov.cz
Šťastná Helena housle 353300538 stastna@zusostrov.cz
Kubálková Viktorie violoncello 353300558 kubalkova@zusostrov.cz
Klavírní oddělení
Tölgová Dagmar, Mgr. vedoucí odd.
klavír
353300542 tolgova@zusostrov.cz
Schreinerová Monika klavír 353300536 schreinerova@zusostrov.cz
Širokaja Irina klavír 353300547 sirokaya@zusostrov.cz
Vilímovská Libuše klavír 353300544 vilimovska@zusostrov.cz
Dorogovtsev Nikolaj klavír, akordeon 353300543 dorogovtsev@zusostrov.cz
Dechové - žesťové oddělení
Novotný Jiří vedoucí odd.
zobcová flétna, trubka, flétnový soubor
353300555 novotny@zusostrov.cz
Klauko Jiří zobcová flétna, trubka, soubor EMA 353300533 klauko@zusostrov.cz
Jedličková Libuše zobcová flétna, pozoun 353300539 jedlickova@zusostrov.cz
Traksl Josef, Mgr. zobcová flétna, lesní roh, flétnový soubor 353300551 traksl@zusostrov.cz
Veverka Jan, DiS. zobcová flétna, trubka 353300549 veverka@zusostrov.cz
Dechové-dřevěné oddělení
Mareš Vlastislav vedoucí odd.
zobcová flétna, klarinet, saxofon, soubory PÍSK - PÍSK
353300531 mares@zusostrov.cz
Chmelík Jaroslav saxofon, klarinet, komorní hra 353300540 zastupce@zusostrov.cz
Hamar Štěpánka zobcová flétna, příčná flétna, komorní hra 353300553 hamar@zusostrov.cz
Mgr. at Bc. Šťastný Alexandr, dipl.um. zobcová flétna, hoboj, fagot, After Party Band, B.B.Band, Ukulele Band 353300545 stastny@zusostrov.cz
Kytarové oddělení + bicí
Soška Patrik, DiS. vedoucí odd.
kytara, el. kytara, kytarový orchestr, rocková kapela
353612587 soska@zusostrov.cz
Mareš Vlastislav baskytara 353300531 mares@zusostrov.cz 
Tyr Petr, DiS. bicí, soubory bicích 728122945 tyr@zusostrov.cz
Palán Samuel, DiS. bicí 353300532 palan@zusostrov.cz
Šťastný Alexandr, Mgr. ukulele 353300545 stastny@zusostrov.cz
Elektronické klávesové nástroje
Müllerová Iveta  ved. odd.
EKN
353300548 mullerova@zusostrov.cz
Klauko Jiří EKN 353300533 klauko@zusostrov.cz
Veverka Jan, DiS. EKN 353300549 veverka@zusostrov.cz
Hudební nauka
Hamar Štěpánka vedoucí odd.
 HN-2, HN-3
353300553 hamar@zusostrov.cz
Šťastný Alexandr, Mgr.  HN-5 353300545 stastny@zusostrov.cz
Jaroslav Chmelík  HN-4 353300532 zastupce@zusostrov.cz
Veverka Jan, DiS.  PS-2,HN-1, HN-2,HT-1,2., 4 obor. ročník 353300541 veverka@zusostrov.cz
Zpěv a sborový zpěv
     
Bodláková Kateřina  zpěv, sborový zpěv 353300546 bodlakova@zusostrov.cz
 
NEHUDEBNÍ OBORY                     
Vedoucí nehudebních oborů Mgr. Hana Vaculíková  
Literárně-dramatický obor
Konývková Irena, Mgr. vedoucí odd.
soubor HOP-HOP
776080097 reditelka@zusostrov.cz
Šulc Ondřej, MgA. soubor HOP-HOP  702266124 sulc@zusostrov.cz
Šulc Králová Daniela, BcA. čtyřoborový ročník 353300513 kralova@zusostrov.cz
Novák Tadeáš dramatický projev a přednes, 4 oborový ročník  728690716 novak@zusostrov.cz
Oláh Karol filmová a televizní tvorba 603504583 olah@zusostrov.cz
 
Taneční obor
Burešová Andrea, Mgr.
výuka moderního tance (Mirákl),

770226184,

75174128, 

buresova@zusostrov.cz
Wintrová Karin, MgA. výuka taneční a pohybové výchovy se zaměřením na současný tanec a pohybové divadlo, 4 oborový ročník

 702266184,

 702 191 780

wintrova@zusostov.cz
Dorogovtsev Nikolaj korepetice   dorogovtsev@zusostrov.cz
 
Výtvarný obor
 Vaculíková Hana, Mgr.
 vedoucí odd., 4 oborový ročník
353300557 vaculikova@zusostrov.cz
Jana Burianová, Mgr.   353300558

burianova@zusostrov.cz