Základní umělecká škola Ostrov - logo

Důležité info

Co nás čeká

21.6.2018 - Barcelona

22.6.2018 - Oranžerie Václava Havla

22.6.2018 - Oberwiesenthal

23.6.2018 - Oberwiesenthal

25.7.2018 - Wolverhampton (UK)

Nedávné akce

16.6.2018 - Zámecký park

12.6.2018 - Točna - Dům kultury

12.6.2018 - Prostějovo

11.6.2018 - Točna - Dům kultury

9.6.2018 - Svitavy

Kostka sedaškola->info

 přihlášení do klasifikace

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OSTROV

NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

HUDEBNÍ OBOR

Masarykova 717, 1. patro, učebna Hudební nauky

(kontaktní osoba: zástupce ředitelky Jaroslav Chmelík, tel. 604 801 043)

Úterý   19. 6.               14.00 – 17.00 hod.

Středa 20. 6.               14.00 – 17.00 hod.

Obsah zkoušek: zpěv lidové písně, transpozice do jiné tóniny, opakování melodického a rytmického motivu

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR, ČTYŘOBOR

Masarykova 1195 (areál III. MŠ), divadelní sál

(kontaktní osoba: ředitelka školy Mgr. Irena Konývková, tel. 776 080 097)

Úterý 19. 6.                16.00 hod.

Obsah zkoušek: tvořivost, fantazie, rytmus, aktivní zapojení do hry, interpretace textu – modulace, opakování rytmického motivu, u starších uchazečů improvizace (zkouška probíhá formou hry, uchazeči přijdou v pohodlném oděvu)

Obsah zkoumání předpokladů pro studium čtyřoboru /týká se uchazečů, kteří neprošli přijímacím řízením v MŠ/: zazpívat jednoduchou písničku, vytleskat rytmus, aktivní zapojení do hry, tvořivost, fantazie, pohybové dispozice.

 

TANEČNÍ OBOR

Masarykova 1195 (areál III. MŠ), taneční sál

(kontaktní osoba: Mgr. Andrea Burešová, tel. 775 174 128)

Úterý 19. 6.                15.00 hod.

Obsah zkoušek: opakování rytmického modelu propojeného pohybem, krátká improvizace, dispozice uchazeče – pohyb kyčlí, ohebnost, koordinace (uchazeči přijdou ve sportovním oděvu)

 

VÝTVARNÝ OBOR

Masarykova 715, 1. patro, učebna výtvarného oboru

(kontaktní osoba: Mgr. Hana Vaculíková, tel. 606 402 252)

Pondělí 18. 6.             16.00 hod.

Obsah zkoušek: dokončení náhodně vedené linie – tvořivost, fantazie,

načrtnutí jednoduchého zátiší – soustředění a schopnost pozorování

(uchazeči přinesou 5 svých výtvarných prací)

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:  V případě vážného zájmu je důležité přijít k přijímacímu řízení v těchto vypsaných termínech, které se nově uskuteční v červnu, nikoliv (jako v předešlých letech) v září. V září 2018 proběhne pouze doplňující přijímací řízení a zápis. Je možné, že některé umělecké obory již budou z červnových zápisů naplněny, tudíž doplňující 2. kolo přijímacího řízení nemusí být v některých oborech vůbec vypsáno.


ZUŠ OSTROV

Výuka v naší škole probíhá ve čtyřech oborech: hudební, literárně-dramatický, taneční a výtvarný

O našich cca 800 žáků se stará kolem 35 pedagogů a 5 správních zaměstnanců školy, kteří se starají o plynulý běh výuky na všech 3 budovách i na našich pobočkách v Hroznětíně, Jáchymově a Abertamech. 

 

Proč navštěvovat ZUŠ

       Chci se zamyslet nad tím, proč je pro rodiče výhodné investovat do uměleckého vzdělání dětí.

      Hudba byla společně s aritmetikou, geometrií a astronomií nedílnou součástí učení už ve středověku. V této po všech stránkách krizové době jsme svědky snah základní umělecké školství omezit nebo dokonce úplně zrušit. Studie však dokazují, že by bylo krátkozraké a pro společnost veskrze nevýhodné učinit takové rozhodnutí. Je nutné si uvědomit, že umělecké vzdělávání přispívá k všestrannému rozvoji dětí. A tvořivost a kreativita je dnes potřebná v každé oblasti lidské činnosti. Odborníci se shodují, že umělecké vzdělávání, jehož součástí je samozřejmě také výtvarná, taneční a dramatická složka, je jedním z nejdůležitějších nástrojů rozvoje studijních dovedností dítěte. Prokázalo se, že hudba stimuluje obě mozkové hemisféry. Děti dosahují lepších výsledků především v matematice a přírodních vědách, jsou chytřejší (uvádí se, že se po šesti letech hry na nástroj zvyšuje IQ až o 7,5 bodu), společenštější, sebevědomější a lépe komunikují mezi sebou i dospělými. Dramatická výchova čerpá především z divadla, které slučuje prvky literární, hudební, výtvarné, taneční, architektonické a rétorické. Má svůj význam při rozvoji osobnosti, při řešení nejrůznějších konfliktů, při ovládání a uvědomování si vlastního temperamentu. Má vliv na verbální i neverbální vyjadřovací schopnosti, slovní zásobu nebo přirozený projev. Výtvarná výchova má význam na formování estetického a citového vnímání, rozvíjí fantazii, schopnost tvůrčího myšlení, trpělivost a koncentraci.

        Základní umělecké vzdělávání také napomáhá v odstraňování různých komplexů, sociálně patologických jevů a poruch učení. Čím více se dítě věnuje uměleckému vzdělávání, tím vyšší je kvalita jeho života včetně jeho výsledků v základním, středním i vysokoškolském vzdělávání.

      Naše škola je moderní, progresivní instituce, jež je hybatelem kulturního dění ve městě a regionu, uvědomuje si všechny výše uvedené skutečnosti a nabízí Vám, rodičům, spolupráci na všestranném rozvoji Vašich dětí. 

 

                                                                                                            Jiří Novotný

                                                                                                   vedoucí sekce žesťových nástrojů

 

Odkaz na starý web