Základní umělecká škola Ostrov - logo

Důležité info

Doplňující přijímací řízení  -  II.kolo:

 

4OBOR /hudební, literárně dramatický, taneční, výtvarný/ :

Více informací v sekci Škola -> Přijímací řízení

Co nás čeká

Nedávné akce

Kostka sedaškola->info

 přihlášení do klasifikace

 

 

Doplňující přijímací řízení  -  II.kolo:

 

4OBOR /hudební, literárně dramatický, taneční, výtvarný/ :

úterý 3. 9. 17 hodin.  Masarykova 1195 (areál III. MŠ) divadelní sál
kontaktní osoba: ředitelka školy Mgr.Irena Konývková, tel: 776 080 097
Doplňující přijímání pro děti, které dosáhnou k 1.září věk 5 let.

obsah zkoušek – tvořivost, fantazie, rytmus, aktivní zapojení do hry, interpretace textu – modulace, opakování rytmického motivu, ohebnost, koordinace, zpěv lidové písně (zkouška probíhá formou hry, uchazeči přijdou v pohodlném oděvu).HUDEBNÍ OBOR:

úterý 3. 9. 15.00 – 17.00 hodin, Masarykova 717, 2. patro
kontaktní osoba:zástupce ředitelky Jaroslav Chmelík, tel: 604 801 043

Doplňující přijímací řízení se týká pouze těchto nástrojů:

 akordeon, housle, violoncello, sborový zpěv, zobcová flétna
obsah zkoušek – zpěv lidové písně, transpozice do jiné tóniny, opakování melodického a rytmického motivu

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ: 

3. 9. 17.00 hodin, Masarykova 1195 (areál III. MŠ) divadelní sál
kontaktní osoba: ředitelka školy Mgr.Irena Konývková, tel: 776 080 097

Doplňující přijímací řízení se týká jen dětí, které dosáhnou k 1. září věk 5 let.
obsah zkoušek – tvořivost, fantazie, rytmus, aktivní zapojení do hry, interpretace textu – modulace, opakování rytmického motivu. (zkouška probíhá formou hry, uchazeči přijdou v pohodlném oděvu.

 

TANEČNÍ -  současný tanec:

úterý  3. 9. 16 hodin, Masarykova 1195 (areál III. MŠ) taneční sál
kontaktní osoba:Karin Wintrová, tel: 702 191 780

Doplňující přijímací řízení do všech ročníků.
obsah zkoušek – opakování rytmického modelu propojeného pohybem, krátká improvizace, dispozice uchazeče – pohyb kyčlí, ohebnost, koordinace (uchazeči přijdou ve sportovním oděvu)

TANEČNÍ -  Mirákl:

středa 4. 9. 17 hodin, Masarykova 1195 (areál III. MŠ) taneční sál
kontaktní osoba:Mgr. Andrea Burešová, tel: 775 174 128

Doplňující přijímací řízení pro žáky do 10 let věku.
obsah zkoušek – opakování rytmického modelu propojeného pohybem, krátká improvizace, dispozice uchazeče – pohyb kyčlí, ohebnost, koordinace (uchazeči přijdou ve sportovním oděvu)

 

Výtvarný obor:

úterý 3. 9. 18.00 hodin, Masarykova 715, 1. patro učebna výtvarného oboru
kontaktní osoba:Mgr. Hana Vaculíková, tel: 606 402 252

Doplňující přijímací řízení do všech ročníků.
obsah zkoušek – dokončení náhodně vedené linie – tvořivost, fantazie, načrtnutí jednoduchého zátiší – soustředění a schopnost pozorování  (uchazeči přinesou pět svých výtvarných prací)

 


ZUŠ OSTROV

Výuka v naší škole probíhá ve čtyřech oborech: hudební, literárně-dramatický, taneční a výtvarný

O našich cca 800 žáků se stará kolem 35 pedagogů a 5 správních zaměstnanců školy, kteří se starají o plynulý běh výuky na všech 3 budovách i na našich pobočkách v Hroznětíně, Jáchymově a Abertamech. 

 

Proč navštěvovat ZUŠ

       Chci se zamyslet nad tím, proč je pro rodiče výhodné investovat do uměleckého vzdělání dětí.

      Hudba byla společně s aritmetikou, geometrií a astronomií nedílnou součástí učení už ve středověku. V této po všech stránkách krizové době jsme svědky snah základní umělecké školství omezit nebo dokonce úplně zrušit. Studie však dokazují, že by bylo krátkozraké a pro společnost veskrze nevýhodné učinit takové rozhodnutí. Je nutné si uvědomit, že umělecké vzdělávání přispívá k všestrannému rozvoji dětí. A tvořivost a kreativita je dnes potřebná v každé oblasti lidské činnosti. Odborníci se shodují, že umělecké vzdělávání, jehož součástí je samozřejmě také výtvarná, taneční a dramatická složka, je jedním z nejdůležitějších nástrojů rozvoje studijních dovedností dítěte. Prokázalo se, že hudba stimuluje obě mozkové hemisféry. Děti dosahují lepších výsledků především v matematice a přírodních vědách, jsou chytřejší (uvádí se, že se po šesti letech hry na nástroj zvyšuje IQ až o 7,5 bodu), společenštější, sebevědomější a lépe komunikují mezi sebou i dospělými. Dramatická výchova čerpá především z divadla, které slučuje prvky literární, hudební, výtvarné, taneční, architektonické a rétorické. Má svůj význam při rozvoji osobnosti, při řešení nejrůznějších konfliktů, při ovládání a uvědomování si vlastního temperamentu. Má vliv na verbální i neverbální vyjadřovací schopnosti, slovní zásobu nebo přirozený projev. Výtvarná výchova má význam na formování estetického a citového vnímání, rozvíjí fantazii, schopnost tvůrčího myšlení, trpělivost a koncentraci.

        Základní umělecké vzdělávání také napomáhá v odstraňování různých komplexů, sociálně patologických jevů a poruch učení. Čím více se dítě věnuje uměleckému vzdělávání, tím vyšší je kvalita jeho života včetně jeho výsledků v základním, středním i vysokoškolském vzdělávání.

      Naše škola je moderní, progresivní instituce, jež je hybatelem kulturního dění ve městě a regionu, uvědomuje si všechny výše uvedené skutečnosti a nabízí Vám, rodičům, spolupráci na všestranném rozvoji Vašich dětí. 

 

                                                                                                            Jiří Novotný

                                                                                                   koordinátor sekce žesťových nástrojů

 

Odkaz na starý web