Základní umělecká škola Ostrov - logo

Důležité info

2. kolo přijímacího řízení do čtyřoboru - přípravný ročník

pro šk.rok 19/20, pondělí 3.6., 18.00 hodin,

Masarykova 1195 - učebna TO - K.Wintrová.

 

 

 

Nedávné akce

21.5.2019 - Interní koncert

20.5.2019 - Klavírní hrátky

13.5.2019 - Malí umělci

11.5.2019 - Absolventský koncert O.Tölga

25.4.2019 - Interní koncert

Kostka sedaškola->info

 přihlášení do klasifikace

 

Přijímací řízení nových žáků pro šk.rok 2019/20 proběhne:

Taneční obor: pondělí 3.6., 15.30 hodin, Masarykova 1195 učebna TO/ Karin Wintrová, Andrea Burešová/

Obsah zkoušek: opakování rytmického modelu propojeného pohybem, krátká improvizace, dispozice uchazeče - pohyb kyčlí, ohebnost, koordinace /uchazeči přijdou ve sportovním oděvu/

Dramatický obor: pondělí 3.6., 17.00 hodin, Masarykova 1195 učebna LDO / Irena Konývková, Ondřej Šulc /

Obsah zkoušek: tvořivost fantazie, rytmus, aktivní zapojení do hry, interpretace textu - modulace, opakování rytmického motivu, u starších uchazečů improvizace /zkouška probíhá formou hry, uchazeči přijdou v pohodlném oděvu/.

Hudební obor: úterý 11.6. a středa 12.6. vždy 14.00 - 17.00 hodin, Masarykova 717, II.patro zástupce ŘŠ / Jaroslav Chmelík, Štěpánka Hamar/

Obsah zkoušek: zpěv lidové písně, transpozice do jiné tóniny, opakování melodického a rytmického motivu.

Výtvarný obor: čtvrtek 13.6., 15.30 hodin, Masarykova 715, I. patro učebna VO/Hana Vaculíková, Lukáš Lerch /

Obsah zkoušek: dokončení náhodně vedené linie - tvořivost, fantazie, načrtnutí jednoduchého zátiší - soustředění a schopnost pozorování /uchazeči přinesou 5 svých výtvarných prací/


ZUŠ OSTROV

Výuka v naší škole probíhá ve čtyřech oborech: hudební, literárně-dramatický, taneční a výtvarný

O našich cca 800 žáků se stará kolem 35 pedagogů a 5 správních zaměstnanců školy, kteří se starají o plynulý běh výuky na všech 3 budovách i na našich pobočkách v Hroznětíně, Jáchymově a Abertamech. 

 

Proč navštěvovat ZUŠ

       Chci se zamyslet nad tím, proč je pro rodiče výhodné investovat do uměleckého vzdělání dětí.

      Hudba byla společně s aritmetikou, geometrií a astronomií nedílnou součástí učení už ve středověku. V této po všech stránkách krizové době jsme svědky snah základní umělecké školství omezit nebo dokonce úplně zrušit. Studie však dokazují, že by bylo krátkozraké a pro společnost veskrze nevýhodné učinit takové rozhodnutí. Je nutné si uvědomit, že umělecké vzdělávání přispívá k všestrannému rozvoji dětí. A tvořivost a kreativita je dnes potřebná v každé oblasti lidské činnosti. Odborníci se shodují, že umělecké vzdělávání, jehož součástí je samozřejmě také výtvarná, taneční a dramatická složka, je jedním z nejdůležitějších nástrojů rozvoje studijních dovedností dítěte. Prokázalo se, že hudba stimuluje obě mozkové hemisféry. Děti dosahují lepších výsledků především v matematice a přírodních vědách, jsou chytřejší (uvádí se, že se po šesti letech hry na nástroj zvyšuje IQ až o 7,5 bodu), společenštější, sebevědomější a lépe komunikují mezi sebou i dospělými. Dramatická výchova čerpá především z divadla, které slučuje prvky literární, hudební, výtvarné, taneční, architektonické a rétorické. Má svůj význam při rozvoji osobnosti, při řešení nejrůznějších konfliktů, při ovládání a uvědomování si vlastního temperamentu. Má vliv na verbální i neverbální vyjadřovací schopnosti, slovní zásobu nebo přirozený projev. Výtvarná výchova má význam na formování estetického a citového vnímání, rozvíjí fantazii, schopnost tvůrčího myšlení, trpělivost a koncentraci.

        Základní umělecké vzdělávání také napomáhá v odstraňování různých komplexů, sociálně patologických jevů a poruch učení. Čím více se dítě věnuje uměleckému vzdělávání, tím vyšší je kvalita jeho života včetně jeho výsledků v základním, středním i vysokoškolském vzdělávání.

      Naše škola je moderní, progresivní instituce, jež je hybatelem kulturního dění ve městě a regionu, uvědomuje si všechny výše uvedené skutečnosti a nabízí Vám, rodičům, spolupráci na všestranném rozvoji Vašich dětí. 

 

                                                                                                            Jiří Novotný

                                                                                                   koordinátor sekce žesťových nástrojů

 

Odkaz na starý web