Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty
Úspěchy ve školním roce 2013/2014

Poklad v Základní umělecké škole Ostrov

 

Slovo řeckého původu TALENT, původně znamenalo „platidlo“, „poklad“. Dnes se

jím označuje mimořádné nadání.  Mimořádné nadání je určitě dar, ale poznatky současné  psychologie přinášejí přesvědčivé doklady o tom, že významným faktorem jejich probouzení jsou i inteligence, tvořivost a především poznávací dychtivost a vůle učit  se. Již T. A. Edison říkal: "Talent je z 10 % nadání a z 90 % dřina."

Je tedy patrné, že aby se poklad stal pokladem, talent talentem, je nutné ho nejen objevit, ale též namáhavě vykřesat. A že se toto úsilí podařilo mnoha žákům ZUŠ Ostrov pod vedením zkušených pedagogů, o tom určitě svědčí i následující výčet úspěchů v mnoha soutěžích:

 ...

KRAJSKÁ KOLA

 ...

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR v III. Celostátní přehlídce LDO ZUŠ v sólovém projevu, a to

v přednesu obdrželi Cenu poroty s postupem: M. Aranyossyová; Cenu poroty: K. Joo; Poděkování: T. Novák. V dramatickém výstupu Cenu poroty s postupem: K.  Joo, J. Roháč a H. Navrátilová,  N. Klug a V. Palm a M. Aranyossyová; Cenu poroty: M. Aranyossyová; Ocenění:  T. Novák a V. Bauchner,  V III. Celostátní přehlídce LDO ZUŠ ve slovesnosti 1. místo a postup s autorskými básněmi Tahací harmonika, Klobouk, Kašpárek ze sbírky Skládačka: K. Joo;  Čestné uznání: L. Ratajčáková /za práci Mazlíčci/, S. Weithalerová /za práci Proč padáme dolů/.  V soutěži monologů Kandrdásek 1. místo a postup: K. Joo, účast: L. Bursíková, J. Ďuržová.  V soutěži dialogů Kandrdásek 1. místo a postup: J. Roháč + H. Navrátilová, 2.místo a postup: L.  Ratajčáková + M. Loukotová + B. Kocifajová (světla S. Weithalerová); účast: T. Novák a V. Bauchner, B. Kocifajová a S. Weithalerová. V soutěži monologů Pohárek – ženy 1. místo a postup: M. Aranyossyová; účast: A. Kubištová; - muži účast: P. Raus. V soutěži dialogů Pohárek (dospělí) 1. místo a postup N. Klug + V. Palm. V soutěži mladého divadla Mladá scéna Ocenění za herecký výkon: N. Klug a účast soubor HOP-HOP s představením Nebo taky ne?!: M. Aranyossyová, N. Klug, A. Kubištová, V. Palm, P. Raus.

V soutěži Činoherního divadla pro děti Popelka 1.místo a postup soubor HOP-HOP: M. Aranyossyová, N. Klug, A. Kubištová, V. Palm, P. Raus, E. Rojíková, V. Tomanová, E. Pincová s inscenací Tak tohle je naše Leni?! V této soutěži získala též M. Aranyossyová Cenu za ženský herecký výkon, za ženský herecký výkon získala též V. Tomanová a E. Rojíková Čestné uznání.

 ...

CELOSTÁTNÍ KOLA

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR na III. Celostátní přehlídce LDO ZUŠ v přednesu  Stříbrné pásmo: M. Aranyossyová; v dramatickém projevu Zlaté pásmo: N. Klug a V. Palm a M. Aranyossyová /absolutní vítězové soutěže!/; Stříbrné pásmo: K. Joo, J. Roháč a H.  Navrátilová,  Na III. Celostátní přehlídce LDO ZUŠ v literárním projevu Zlaté pásmo: Karolina Joo. V soutěži monologů Kandrdásek 1. místo: K. Joo;  1.místo: J. Roháč  a H. Navrátilová,  účast: L. Ratajčáková a M. Loukotová a B. Kocifajová (světla S. Weithalerová).

V soutěži monologů a dialogů Pohárek 1. místo monolog ženy: M. Aranyossyová;  Čestné uznání za herecký výkon v dialogu: N. Klug.  V soutěži Činoherního divadla pro děti Popelka 1. místo a postup na Jiráskův Hronov soubor HOP-HOP s inscenací Tak tohle je naše Leni?!: M. Aranyossyová, N. Klug, A. Kubištová, V. Palm, P. Raus, E. Rojíková, V. Tomanová, E. Pincová. I v této soutěži získala  M. Aranyossyová cenu za ženský herecký výkon, soubor pak za světla a režii.

 ...

Chcete-li, vážení občané, i Vy mít doma dítě, které ví, že k jakékoliv schopnosti je potřeba i píle, vytrvalost a chuť se zdokonalovat, tak  jak je to i u výše jmenovaných žáků, rádi ho to u nás naučíme.

Mgr. Irena Konývková

ředitelka ZUŠ Ostrov

 

 *v označených  soutěžích se v daném  kole neudělují ceny, nebo není možné postoupit


Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 18.1.2022