Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty

CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA

Brno

 

Reverzní dveře

 

 

DIRECTOR/REŽIE: Kamila Konývková Kostřicová

Nezávislý divadelní soubor kolektivního autorského divadla. Divadlo tématu, kterému je typická společná tvorba, v níž se každý člen souboru podílí na vzniku všech složek inscenace. Soubor existuje od roku 2010 a tvoří pod záštitou Divadelní fakulty JAMU v Brně. // Reversing Door was found in 2010. The group creates under the patronage of Janacek Academy of Music and Performing Arts (JAMU) in Brno. We use the principles of a collective devising theatre during a creative process. When a new performance is born, each member of the group participates on the genesis of all theatre components.

Reversing Door was founded in 2010. The group creates and works under the patronage of the Janáček Academy of Music and Performing Arts (JAMU) in Brno. In the creative process, we use the principles of collectively devised theatre. When a new performance is born, each member of the group participates in the formation of all theatre components.

 

CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA

Domažlice 

 

VRTULE

 

DIRECTOR/REŽIE: Dana Žáková

We are a theatre group from the J. Jindřich Basic School of Arts made up of a number of actors, some of whom are long-time members and others are newcomers, and all eager to set up our ensemble.

 

Jsme divadelní skupina ze ZUŠ J. Jindřicha. Naše skupina se skládá z několika herců, někteří jsou v souboru už dlouho, jiní jsou nováčci, ale i tak jsme byli schopní sestavit naše divadlo.

 

CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA

Veselí nad Moravou

 

RÉVA

 

DIRECTOR/REŽIE: Vítězslava Trávníčková

 

The group of actors from the Basic School of Arts in Veselí nad Moravou belongs among the oldest attending the school's literary and drama department. As they were keen to continue studying in online courses, 7 texts were created with their collaboration.

 

Skupina aktérů ze ZUŠ ve Veselí nad Moravou patří věkově k nejstarším ve veselském LDO. Jsou to ti, kterým se chtělo pracovat i v online výuce, a tak pro ně a v součinnosti s nimi vzniklo 7 textů.

 

ISRAEL /  IZRAEL

Tel-Aviv 

 

YORAM LOEWENSTEIN ACTING STUDIO 

DIRECTOR/REŽIE: Yair Mossel

The studio is a unique institute in Israel and there are only a few like it in the world. It offers professional acting studies at the highest level in and drama teaching in the Hatikva neighbourhood community. The studio works with over 300 of the neighbourhood residents in 19 drama groups.

 

Studio je v Izraeli jedinečnou institucí a jemu podobných je na světě jen málo, Obyvatelům čtvrti Hatikva nabízí studium profesionálního herectví a dramatické výchovy na špičkové úrovni. Pracuje s více než 300 rezidenty v celkem 19 dramatických souborech.

 

 

CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA

Brno 

 

4+2=?

 

DIRECTOR/REŽIE: Kamila Konývková Kostřicová

4th year students of the Studio of Theatre and Education at the Theatre Faculty of the Janáček Academy of Music and Performing Arts (JAMU) in Brno. Čtvrtý ročník studentů Ateliéru divadla a výchovy Divadelní fakulty JAMU v Brně // students from the Studio of Theatre and Education at Theatre Faculty, Janacek Academy of Music and Performing Arts (JAMU) in Brno.

 

POLAND / POLSKO  

Maszewo

 

 

KRZYK

DIRECTOR/REŽIE: Marek Kosciolek, Anna Giniewska

 

Amateur group founded in 2002. Their plays are based on their own scripts, which are the result of rehearsals and joint research of the whole group involved in the creative process. The work of the theatre also focuses on issues related to sociology, theatre pedagogy, social diagnosis, and philosophy.

Amatérský soubor byl založen v roce 2002. Jeho repertoár tvoří vlastní hry, které jsou výsledkem zkoušek i společného výzkumu se zapojením celého souboru do tvůrčího procesu. Představení souboru se zaměřují i na otázky z oblasti sociologie, divadelní výchovy, sociální diagnózy a filozofie.

 

CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA

Liberec

 

 VYDÝCHÁNO

 

DIRECTOR/REŽIE: Zuzana Suchá

 

We are students determined to find time for rehearsals despite our busy schedules.

 

Jsme studenti odhodlaní si najít čas na zkoušky i přes náš nabitý program.

 

 

CZECH REPUBLIC / ČESKÁ REPUBLIKA

Ostrov  

 

HOP-HOP

 

DIRECTOR/REŽIE: Irena Konývková

 

Členové souboru  HOP-HOP, skupina ve věku 19let,navštěvuje literárně dramatický obor Základní umělecké školy Ostrov v průměru 11 let, vytvořili 14 představení např. Útěk, Azher Běž, chlapče, běž; LIDÉ NÁS MAjí rádi a Jeden z nás - to již vystupovalo na Šrámkově Písku, ale na Soukání má premiéru. Soubor HOP-HOP se zúčastňuje mnoha mezinárodních festivalů.

 

The members of HOP-HOP are 19 years old and most of them have been studying at the literary and drama department of the Basic School of Arts in Ostrov for 11 years. Over this time, they have staged 14 performances, e.g. Útěk (Flight), Azher, Běž, chlapče, běž (Run, Boy, Run), Lidé nás mají rádi (People Like Us) and Jeden z nás lže (One of Us). Although the group performed the last play at Šrámek's Písek theatre festival, it will be its premiere at Soukání.


Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 1.12.2021