Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Představení | Hopákům | Kronika | Úspěchy | Soukání | Kontakty

RUSKO


rusko_049.jpg (rusko)


Základní informace


Název souboru: Scaena


Název inscenace: Za zrcadlem


Autor: Lewis Carroll


Režie: Anastasia Martzinkovskaia


Dramaturgie: Anastasia Martzinkovskaia


Scénografie: Anastasia Martzinkovskaia


Hudba: Irish traditional music


Choreografie: Oleg Sapov


 O souboru


Amatérský divadelní soubor „Scaena“ byl založen v roce 2010 jako škola divadla a výchovy. Naši herci jsou různě staří, nejmladšímu je však 13 let. Inscenace s názvem „Gogol-Mogol (Vaječný-a-cukrový Shake)“ dala silný popud k vytvoření naší umělecké společnosti. Tuto experimentální inscenaci ztvárnila režisérka Anastasia Martcinkovskaya a skupina starších studentů. Rozlišovacím rysem našich inscenací je především minimum jevištní scenérie, „žijící dekorace“ tvořené samotnými herci s pomocí zajímavých plastických interpretací.


 O inscenaci


„Za zrcadlem“ je naše inscenace (založená na příběhu od Lewis Carrolla), kterou zinscenovala Anastasia Martcinkovskaya. Uvidíte cestu mladé dívky ke svému imaginárnímu Rytíři, který vytvořil svět, ve kterém ona cestuje. Budete jistě plně zapojeni do dění na jevišti, stejně jako postavy jsou, protože ono Zrcadlo JE hlediště. Je pouze pár divadelních souborů, které si troufnou na inscenování Lewis Carrolla a jeho práce, právě proto, že jsou mnohostranná. Naši herci a pedagogové však po takovýchto materiálech touží. Hrajeme naší inscenaci vlastní cestou, kterou ještě nikdy nikdo nešel.


 


RUSSIA


 Basic informations


Name of the group: Scaena


Name of the performance: Through the looking-glass (Zazerkalie)


Author: Lewis Carroll


Director: Anastasia Martzinkovskaia


Script: Anastasia Martzinkovskaia


Set dessign: Anastasia Martzinkovskaia


Music: Irish traditional music


Choreography: Oleg Sapov


 About the group


Amateur theatre Scaena was established in 2010 as a drama school. Our actors are of different age, the youngest one is 13 years old. The performance called “Gogol-Mogol (Egg-and-sugar Shake)” gave a powerful incentive to setting up our creative company. This experimental performance was put on the stage by our stage director Anastasia Martcinkovskaya and the group of older students. The distinguishing feature of our performances is a minimum of stage scenery, the “living decorations” made by actors themselves with the help of interesting plastic interpretations.


 About the performance


“Through the looking-glass” is our performance (based on Lewis Carroll’s tale) staged by Anastasia Martcinkovskaya. You will see the journey of the young girl to her imaginary Knight, who created the world she is travelling in. You will be certainly involved into what is going on the stage, just like the characters are, because the Looking Glass IS the audience. There are only few theatre troupes which dare to stage Lewis Carroll’s works, for they are so many-sided. Our actors and pedagogues are fond of this material. We show it in our own way, as no one else has ever done before.


Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 22.6.2019