Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Představení | Hopákům | Kronika | Úspěchy | Soukání | Kontakty

ČESKÁ REPUBLIKA – OSTROV HOP-HOP


 Základní informace


Název souboru: Hop-Hop


Název inscenace: Ukážu ti cestu rájem


Název inscenace 2: Pětkrát člověk


Název inscenace 3: Kamehamema


 O souboru


Soubor HOP-HOP pod vedením Ireny Konývkové vytváří již 33 sezónu a na svém kontě má již 68 premiér, z toho většinu z nich bylo možno vidět na národních přehlídkách všeho druhu. Soubor je též často zván do zahraničí, hrál již v 9 zemích a zapojil se do 5 mezinárodních divadelních projektů. Českou republiku také reprezentoval na EXPO 2000 v Hannoveru a na Světovém festivalu dětského divadla roku 2010.


 O inscenaci (Ukážu ti cestu rájem)


hopvstup_0953.jpg (Hophop - Vstup)


Autobiografický příběh spisovatelky, inspirovaný jejím dospíváním a její dominantní matkou. Vzhledem k zachycení pokřivených rodinných vztahů, kde si vzájemně lžou a podvádějí se, byl román brzy po jeho vydání v socialistickém Československu zakázán. Cenzura se zachovala stejně, jak je tomu i v rodině Aleny Janotové, na povrchu líbivá hesla, pod povrchem faleš.


O inscenaci (Pětkrát člověk)


5x_8756.jpg (Hophop - 5x)


Nechali jsme se inspirovat pěti experimentálními hrami rakouských autorů o člověku v různých podobách. Dovolili jsme si však vytvořit svůj obraz, svůj příběh, který nám byl blízký. Snad přátelé experimentu E.Jandl a F.Mayröckerová by naše jiné uchopení nepovažovali za rumraj, varrumraj, varvirrumraj, varvivástasrumraj.


O inscenaci (Kamehameha)


Příběh dívky z ostrova Niihau, která se jmenuje podle slavného krále ostrovů Havaj. Slavné jméno jí dal její otec a malá Kamehameha má s tím jen samé problémy. Všichni se jí posmívají. Po další prohře utíká na jiný ostrov...


kamehameha.jpg (Hophop - kamehameha)  


CZECH REPUBLIC – OSTROV HOP-HOP


 Basic informations


Name of the group: Hop-Hop


Name of the performance: Ukážu ti cestu rájem


Name of the performance 2: Pětkrát člověk


Name of the performance 3: Kamehamema


 About the group


The ensemble HOP-HOP, directed by Irena Konývková, has played its performances for 33 years and it has already performed 68 premieres, mostly with national festivals of various types of theatre participation. Theatre group HOP-HOP has performed in 9 countries yet and it was engaged in 5 international theatre projects (EXPO 2000 in Hannover, World festival of children’s theatre 2010).


 About the performance (Ukážu ti cestu rájem)


Autobiographic story of a writer, inspirated by her growing time and by her dominated mother. This novel was forbidden in a socialistic Czechoslovakia few days after the date of issue - it was because of capturing the deformed family relationships, where everyone is lying and cheating. Censoring of this piece has the same meaning like the family of Alena Janotová in the novel - pleasing mottos from outside, falsity under the surface.


About the performance (Pětkrát člověk)


We’ve inspired ourselves with five austrian experimental plays about a human in a various images. We’ve afforded to make our own image, own story, that was nice for us. We hope, that friends of experimental things E. Jandl and F. Mayröckerová would not consider our different view for a rumraj, varrumraj, varvirrumraj, varvivástasrumraj.


About the performance (Kamehameha)


The story is about the girl from a island Niihau. A famous king of islands Havai gave her his name. But small Kamehameha had just troubles because of the name. Everyone was laughing at her. Fianlly, she is running away to another island.


Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 22.6.2019