Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Představení | Hopákům | Kronika | Úspěchy | Soukání | Kontakty

IZRAEL Základní informace


Název souboru: The Yoram Loewenstein performing arts studio


Název inscenace: Černá princezna


Autor: Divadelní hra je psaná přímo Roy Reshef Maliachem


Režie: Roy Reshef Maliach


Dramaturgie: Roy Reshef Maliach


Světla: Raday Rubinstain


 O souboru


Organizace "Yoram Loewenstein performing arts studio" je hlavní hereckou školou v Izraeli umístěnou v nejvíce zanedbaném sousedství v Tel Avivu. Její jedinečnost tkví v kombinaci mezi nejvyšší úrovní studia profesionálního herectví a mezi komunitní práce v sousedství. Na celém světě existuje pouze pár takovýchto institucí. Součástí tréninku nastávajících profesionálních herců se musí studenti angažovat ve vedení 16 divadelních skupin s komunitním tématem, jako je: znevýhodněná mládež, děti imigrantů v nouzi, děti se speciálními potřebami a emocionálními problémy, senioři a mnoho dalších.


 O inscenaci


Inscenace "Černá princezna" vypráví příběh o dívce Tal, která se zavřela v pokoji poté, co se nepříjemně pohádala se svou matkou. V jejím snu se černá princezna rozhodne nechat zmizet všechny matky ze světa. Tal se snaží najít černou princeznu, aby mohla zachránit svou matku. Na této podivné cestě zjistí Tal znepokojující pravdu. Fantasy divadlo o vztahu lásky a nenávisti mezi matkami a dcerami.


 ISRAEL


 Basic informations


Name of the group: The Yoram Loewenstein performing arts studio


Name of the performance: The black princess


Author: The show is original written by Roy Reshef Maliach


Director: Roy Reshef Maliach


Script: Roy Reshef Maliach


Lighting dessign: Raday Rubinstain


 About the group


The "Yoram Loewenstein performing arts studio" is a leading acting school in Israel, located in the most neglected neighborhood in Tel Aviv. Its uniqueness is in the combination between the highest level of professional acting studies and the community work in the neighborhood. Few such institutions exist around the world. As part of the training to become professional actors, the students are committed to lead 16 drama groups with in the community such as: youth at-risk, immigrant's children in distress, children with special needs and emotional problems, elderly and many more.


 About the performance


The show tells the story of Tal, a girl that shut herself in her room, following a hard fight with her mother. In her dream, a black princess decides to disappear all the mothers from the world. Tal tries to find the black princess and save her mother. In the weird journey, Tal finds out a troubling truth. Fantasy theatre about the love-hate relationship between mothers and daughters.


izrael

Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 22.6.2019