Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Představení | Hopákům | Kronika | Úspěchy | Soukání | Kontakty

ČESKÁ REPUBLIKA – BRNO


brno25.jpg (brno25)


Základní informace


Název souboru: Reverzní dveře


Název inscenace: Pudy z půdy


Autor: autorská inscenace s využitím několika textů beatnické generace


Režie: Kamila Kostřicová a soubor


Dramaturgie: Kamila Kostřicová


Hudba: Jonáš Konývka


Pohybová spolupráce: Michal Nováček


 O souboru


Soubor Reverzní Dveře tvoří a hraje pod vedením studentky doktorského studia Ateliéru Divadlo a výchova JAMU v Brně Kamily Kostřicové. Je nám od 20 do 28 let, ti mladší značně převažují, čímž my starší mládneme. Pracujeme postupy kolektivního autorského divadla. Jde o společnou tvorbu, při které se každý člen souboru podílí na vzniku všech složek inscenace. Na začátku procesu nám zatím nikdy nestál ani dramatický text, ani například příběh, ale dílčí východiska a na ně navázané pohybové, herecké a inscenační aktivity. Letos se naše autorská inscenace odrazila od otázky, kam až je schopen člověk zajít.


 O inscenaci


Drama, techno, pohyb, sitkom, sex, básně. Touha po potlesku, žvýkačce, reprodukci, síle, orgasmu. Tělo na tělo, mé rty ke rtům tvým, tvrdě až na vrchol, pokusme se o dítě. Trochu z Ferlinghettiho, Snydera nebo Waldmanové. Hodně z Reverzních dveří. AUTORSKÁ ANDĚLSKÁ KOLÁŽ S PRVKY COOLNESS. Allena, Václav, Řehoř, Anne, Karel, Maya, Richard, Brenda a Karolína. Trochu zvláštní, ale odhodlaní toužit. …ségra? Půjdeme si hrát? Dřív, než náš domeček zčerná….


 CZECH REPUBLIC – BRNO


 Basic informations


Name of the group: Reversing Door


Name of the performance: Urges from the attic


Author: a collective devising theatre with using of several texts from the Beat Generation authors


Director: Kamila Kostřicová and the group


Script: Kamila Kostřicová


Music: Jonáš Konývka


Movement cooperation: Michal Nováček


 About the group


Our theatre group Reversing Door creates and performances with Kamila Kostricova as a director, she is graduate student of a Drama Department on Theatre Faculty JAMU in Brno. Our group is composed of people from 21 to 28 years old. We work with principals of a collective devising theatre. We create together, every member of the group participates on a formation of all performance components. At the beginning of the process we have never come out from any dramatic text or a story, but we just juggled with partial movement, acting and staging activities. This year, our own authorial work is reflected from the question of how far one can go.


 About the performance


Drama, techno, movement, sitcom, sex, poems. The desire for applause, chewing gum, reproduction, power, orgasm. Body to body, my lips to your lips, hard to the top, let's try for a child. A bit of Ferlinghetti, Snyder and Waldman. Much of Reversing Door. Devising angelic collage with coolness elements. Allena, Václav, Řehoř, Anne, Karel, Maya, Richard, Brenda and Karolína. A little strange, but decisive to desire. …sister? Shall we play? Before our house goes black...


Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 22.6.2019