Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Představení | Hopákům | Kronika | Úspěchy | Soukání | Kontakty

ANGLIE


 Základní informace


Název souboru: Central Youth Theatre


Název inscenace: Rozhodni se !


Autor: Autorská inscenace


Režie: Holly Phillips a Lauren Riley


 O souboru


Central Youth Theatre poskytuje možnosti v divadelním umění mladým lidem ve věku 8-25 let, mnozí zůstávají se skupinou po dalších 5-10 let, rostou a zrají skrze jádro jejich vlastní zájmu o divadlo. CYT rozvíjí schopnosti mladých lidí ve všech aspektech tvořivých umění - jako např. herce, spisovatele, scénografy, techniky a projektové manažery. Stovky mladých lidí jsou zkušenými performery na mezinárodních divadelních festivalech, cestují do zemí napříč Evropou a zapojují se do mezinárodních dialogů s mladými lidmi po celém světě.


 O inscenaci


 „Rozhodni se !“ je rychle plynoucí stylizovaná inscenace, která pokládá obecenstvu otázky o tom, jak se rozhodujeme! Naše rozhodnutí mohou změnit naše životy a životy jiných lidí kolem nás. Někdy jsme nuceni udělat rozhodnutí proti naší vlastní vůli a jindy nutíme jiné lidi k rozhodnutí, kteří však takovéto udělat nechtějí.


„Problémem je, jednoduše řečeno, že si nemůžeme zároveň vybrat všechno. A tak žijeme v nebezpečí, že se staneme paralyzovaní z nerozhodnutí, vystrašeni z pocitu, že každé naše rozhodnutí by mohlo být rozhodnutím špatným.“


 ENGLAND


 Basic informations


Name of the group: Central Youth Theatre


Name of the performance: You Decide !


Author: Devised by the cast


Directors: Holly Phillips and Lauren Riley


 About the group


Central Youth Theatre provides performing arts opportunities for young people aged 8-25yrs, many staying with the group for 5-10yrs, and growing and maturing through their core interest of drama. CYT develops young people’s skills in all aspects of the creative arts – as performers, writers, designers, technicians, and project managers. Hundreds of young people have experienced performing at international theatre festivals, travelling to countries across Europe and engaging in international dialogues with young people from around the world.


 About the performance


„You Decide !“ is fast free flowing performance stylised performance that asks the audience questions about how we make decisions! Our decisions can change our own lives and those of other people around us. Sometimes we are forced to make decisions against our own will and other times we force decisions on people who don’t want to make them.


“The problem, simply put, is that we cannot choose everything simultaneously. So we live in danger of becoming paralyzed by indecision, terrified that every choice might be the wrong choice.”


Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 22.6.2019