Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty

HOP-HOP


ZUŠ OSTROV – ČESKÁ REPUBLIKA


UŽ ZASE SKÁČU


 


  berlezaver2.jpg img_7392.jpg img_7401.jpg madla.jpg


I Can Jump ...
AUTOR: Allan  Marshall/Irena Konývková


(inspirováno knihou  I Can Jump Puddles v překladu Zory Wolfové )


 (inspirated by book I Can Jump Puddles, Czech translation by Zora Wolfová)
Režie: Irena Konývková

Hrají:


Nazareno Klug    Alan


Vojtěch Palm    Jožko, doktor,zřízenec


Markéta Aranyossyová    Alice


Pavel Raus    otec  Alana


Věra Tomanová    matka  Alana


Anna Zekuciová    Madla, zřízenec


Eliška Rojíková    zdravotní sestra, dívka


Adéla Kubištová    pacientka,dívka


 


Hudba: T. Kočko, Radůza, Z.Navarová&Koa


Střih hudby: Irena Konývková


Scénografie: soubor HOP-HOP


 


 


 


O chlapci, který se touží vyrovnat svým spolužákům, a to i přes svůj handicap – obrnu.  Autobiografická kniha Alana Marshalla, jeho vzpomínky na dětství, kdy jako malý chlapec dostal obrnu.


 


Story about a boy, who aspires to deal with his classmates despite of his handicap – polio. Autobiographical book by Alan Marshall, his memories of childhood, when he got a polio as a young boy.


 Soubor HOP-HOP pod vedením Ireny Konývkové vytváří již 31  sezónu a na svém kontě má již 63 premiér, z toho většinu z nich bylo možno vidět na národních přehlídkách všeho druhu. Soubor je též často zván do zahraničí, kde hraje svá představení  v němčině nebo angličtině. Zúčastnil se festivalů v Itálii, Rakousku, Anglii, Lucembursku, Německu, Švýcarsku a Belgii. Českou republiku také reprezentoval na EXPO 2000 v Hannoveru a na Světovém festivalu dětského divadla roku 2010.


 


Alan Marshall's autobiography, based on his memories from childhood (when he as a small boy contracted polio).


 The ensemble HOP-HOP, directed by Irena Konývková, has played its performances for 31 years and it has already performed 61 premieres while most of them could be seen at national competitions of all kinds. HOP-HOP plays its performances in German and in English. It has taken part in festivals in Italy, Austria, England, Luxembourg, Germany, Switzerland and Belgium. It represented the Czech republic at EXPO 2000 in Hannover and at World Festival of Children's Theatre 2010.
Čtvrtek 28. 4.


20.00   HOP-HOP Ostrov CZ  „Už zase skáču“                                            Divadelní sál


Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 29.9.2022