Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty

Centrální zádrhel


ZUŠ STRAKONICE – ČESKÁ REPUBLIKA


3x Cami


 


155526_1511961847238_1480151279_31410780_5708893_n.jpg 155526_1511961887239_1480151279_31410781_715974_n.jpg 155526_1511961967241_1480151279_31410783_6103885_n.jpg 77139_1511962607257_1480151279_31410784_3409550_n.jpg 


Autor: Pierre Henri Cami


Režie: Jiřina Lhotská


Scénář: Jiřina Lhotská


Scénografie: soubor


Hudba: Jablkoň


 P.H.Cami se vždy toužil stát hercem. Jako talentovaný herec s pípavým jižním přízvukem se však nechtěl spokojit jen s rolemi němými a opustil dobrodružství divadelní pro dobrodružství literární. V roce 1910 zakládá „Malý pohřební furan a humoristický orgán zaměstnanců pařížské pohřební služby.“ Zde rozvíjí plně svou fantazii a až do roku 1940 píše černé povídky a kreslí karikatury. Po čtyřleté přestávce v publikování vrací se Cami k literární tvorbě tentokrát už knižní a většího rozsahu. Zakládá Akademii Humoru, píše filmová scenária. V roce 1953 dostává Velkou cenu mezinárodního humoru v Itálii. 3.listopadu 1958 však téměř zapomenut umírá.Camiho obdivovali surrealisté pro jeho rafinovanou vynalézavost. Lze jej nazvat jedním z otců absurditu v moderní francouzské literatuře. Každá jeho absurdnost je geniálním nápadem a velkolepým nesmyslem. Své minikomedie zakládá  na jazyce a jeho hry jsou vlastně slovními hříčkami.


Tři minikomedie z výboru Kleštěnec z pralesa, které si soubor vybral k inscenování, jsou toho dokladem.


P. H. Cami can be called as a one of fathers of absurdity in the modern French literature. Each of his absurdities is a brilliant idea and a grandiose nonsense. His minicomedies are based on a languge, his theatre plays are actually plays on words. Three chosen minicomedies for staging from the book Textes choisis de Pierre Henri Cami are proof of that. 


Divadelní soubor pracuje při Základní umělecké škole ve Strakonicích. Má pět členů a jedinou ženou je vedoucí souboru. Centrální zádrhel si Libuje  v hravosti absurdní poetiky.

 Theatre group works at the Basic art school in Strakonice. It has five members and the only woman is the leader of the group. Group Centralni zadrhel revels in a playful of an absurd poetics.


Sobota 30. 4.


10.00   CENTRÁLNÍ ZÁDRHEL Strakonice CZ „3x Cami“                               Kinokavárna A


11.00   CENTRÁLNÍ ZÁDRHEL Strakonice CZ „3x Cami“                               Kinokavárna B


Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 29.9.2022