Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty

DDS - Hastroši -  DAMI


KOŠICE - SLOVENSKO


Zrkadielko povedz že mi...


 tanečno- pohybová miniatúra


  hastrosi1.jpg img_6746.jpg img_6757.jpg img_6837.jpg


 Režie: Marica Harčaríková


Scénář: Marica Harčaríková a kol.


Scénografie: Marica Harčaríková


Hudba: Jaroslav Kocián, Neverhood


 


Hrají:


Dagmar Schönová


Michaela Štrbíková


 


 


Ženská – dívčí krása, tak palčivě aktuální téma i otázka mladých dospívajících dívek. Zrcadlo je jakýmsi nepostradatelným společníkem jehož odpověď v nás vyvolává různé nálady, reakce, pohnutky...“naše“ zrcadlo zrcadlí náš vnitřní boj vůči pozlátkům diktovaných trendů nutných pro zdokonalování našeho vzhledu,  vůči vzorům celebrit a bulvárních návnad. Magicky nastavuje svojí tvář do prázdnoty umělých krás.


Mirror tell me that


Dance-movement miniature


Woman – girl‘s beauty, so sensitive, so current theme and question of young adolescent girls. The mirror is a kind of indispensable partner, whose answer gives us various feelings, reactions, motivations... „our“ mirror reflects our inner fight against facades of dictated trends that we need for improving our appearance, against models of mankind made by celebrities and against tabloid baits. It setting its face magically into the emptiness of artificial beauty.


DDS – Hastroši působí při ZUŠ – Bernolákova v Košicích pod vedením Marici Harčaríkové už sedmý rok. Členky souboru Dagmar a Michaela jsou absolventkami 1. stupně LDO. Se scénickou miniaturou získali 1.místo na celoslovenské přehlídce dětské dramatické tvořivosti Zlatá priadka Šala 2010 a zúčastnili se scénické žatvy v Martine.


DDS (Children Theatre Group) – Hastroši works at Basic Art School – Bernolákova in Košice with a leader Marica Harčaríková for the seventh year. Dagmar and Michaela (members of the group) graduated first degree of Literature and drama department of this school. They won 1st place in the national festival of children’s drama creativity Zlatá priadka 2010 in Šala with their scenic miniature and they participated in the festival Scénická žatva in Martin also.


 


20.30   Hastroši - Dami  Košice  SK „Zrkadielko povedz že mi“                               Divadelní sál


Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 29.9.2022