Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty

YOUTH STAGE “STUDIO  P”


TORUŃ - POLAND


„THE SUBMISSION” based on the play by Eugène Ionesco


  studio-p-torun-the-submission-1.jpg studio-p-torun-the-submission-2.jpg studio-p-torun-the-submission-5.jpg studio-p-torun-the-submission-cast.jpg


Direction: Lucyna Sowińska


Music: Igor Nowicki


Cast: Adam Chrupczak, Agnieszka Dubilewicz, Paulina Foligowska, Justyna Górska, Patrycja Korytkowska, Paulina Mielke, Anna Nowak, Krystian Pesta, Karolina Zajączkowska


The play concerns adolescence and maturation of a boy. It is about his solitude, defiance and quest for truth among his submission – imposing family. The story turned out to be close to the youth from Studio P. Eugène Ionesco built the dramatic structure in a grotesque way, presenting tragic motives comically. The author himself calls the play published in the 1950s a naturalistic comedy. Also nowadays each of us may identify ourselves with one of the characters. This is the 43d premiere of stage “Studio P”.

Hra se dotýká dospívání a zrání chlapce. Jedná se o jeho samotu, vzdor a hledání pravdy uprostřed jeho podrobení – zavedeným zákonitostem rodiny. Příběh vypovídá stejné pocity jako má mládež ze Studia P. Eugène Ionesco vytvářel dramatickou strukturu v groteskním směru, tragiku prezentuje komicky. Sám autor hru v roce 1950 přihlašuje k naturalistické komedii. Také v dnešní době se může každý z nás ztotožnit s jednou z postav.


 


Toto je 43. premiéra scény „Studio P“.


 


“STUDIO P” YOUTH STAGE was established by Lucyna Sowińska in 1972. The troupe specializes in penetrations of modern literature, preparing spectacles about people, longins, joys, anxieties, heading towards poetic metaphor. “Studio P” has been a prize – winner of national theatre competitions, and has given performances in 17 European countries.


"STUDIO P" MLÁDÁ SCÉNA byla založena Lucynou Sowińskou v roce 1972. Skupinky se specializují na průniky moderní literatury, přípravu představeních o lidech, touze, zábavě, neklidu, vše směrem k básnickému přirovnání. "Studio P" se stává vítězem národních kol divadelních soutěží a svá představní hrál v 17 evropských zemích.


 


Čtvrtek 28. 4.


11.00   SCENA MLODYCH Toruń  PL „Podrobení“                                        Divadelní sál


 


Polská scéna mladých „Studio P“ si vybrala hru Eugéne Ionesca Jakub aneb Podrobení, která se dotýká dospívání a zrání chlapce, jeho vzdoru, ale i jeho samoty a jeho hledání pravdy.


Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 29.9.2022