Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty

SAULA


CHILDREN AND YOUTH TEATRE


PLUNGE  - LITHUANIA


Tricks of devils


   velniu-monai-2.jpg velniu-monai-3.jpg velniu-monai.jpg


 


Director: SIGITA MATULIENE


           ROMAS MATULIS


Script: SIGITA MATULIENE


        ROMAS MATULIS


Music: Music of Lithuanian composers is used in the performance


 


Performance “Tricks of devils“ based on Lithuanian folk tales of Children and youth theatre  ”Saula“ of Plunge cultural center.


 The performance of Children and youth theatre  ”Saula“ “ Tricks of devils“ based on Lithuanian folk tales tells about farmhand Jonas who wishes to have an easier life, joins the devil and leaves for the world looking for happiness. The devils trap him in their snare and lock him in the hell... Only when his still small voice awakes  Jonas understands that it was not good to commend his life to the devil because a human being is able to manage his own destiny…


Lithuanian folk tales are used cheerily, playful acting gives liveliness and flamboyance.


"Triky ďáblů", vytvořené na námět litevské lidové pohádky vypráví o zemědělci Jonasovi, který by si přál mít jednodušší život, proto se připojí k ďáblu a odchází do světa hledat štěstí. Ďáblova past ho zavede až do pekla…


 


Children and youth theatre  „SAULA“ of Plunge cultural centre, Republic of Lithuania .


Children and youth theatre  ”Saula“ was established in 1992 . The founders and directors of the theatre  - Sigita Matuliene and  Romas Matulis. Theatre  ”Saula“ consists of  70 youg people who love threatre , give sence to their leisure time by means of theatrical art. The group works like a studio, the objective of which is that theatre is not a result but means of development of personality. 


During 16 years of its activity the theatre made more than  30 performances. Every second year they organize international theatre laboratory –festival of children and youth theatres “Little Melpomene”. Actors of the theatre are initiators, organizers and announcers of various events, projects , contests.


”Saula“ is participant ,  nominee , winner of various national and international theatre festivals . The activity of ”Saula“ is continuation of deep theatrical traditions of Plunge which gives our country its cultural identity and uniqueness..


Since 2002 tehatre ”Saula“ has been the member of Lithuanian Union of amateur theatres, four times it was the winner of the contest of Lithuanian children theatres “Centipede”, it was awarded the highest nomination of amateur art „Aukso paukste“( ‘Golden bird‘), it represented Lithuania in the World children theatre festival “ Children perform for children” in Moscow  and  Lingen  (Germany).


 


Dětské a mladé divadlo „SAULA“ bylo založeno roku 1992. Zakladateli a režiséry divadla jsou Sigita Matuliene a Romas Matulis. Divadlo „Saula“ je složena ze 70 mladých lidí, kteří milují divadlo, dávají smysl jejich volnému času významem divadelního umění. Skupina pracuje jako ateliér, jehož cílem je divadlo ne jako výsledek, ale jako prostředek rozvoje osobnosti. Během 16 let své činnosti divadlo vytvořilo více než 30 inscenací. Každý druhý rok organizují mezinárodní divadelní laboratoř - festival dětských a mládežnických divadel "Malá Melpomene". Herci tohoto divadla jsou iniciátoři, organizátoři a vyhlašovatelé různých událostí, projektů, soutěží.


"Saula" je účastníkem, nominovaným, vítězem řady národních i mezinárodních divadelních festivalů. Aktivita „Sauly“ je pokračováním hluboké divadelní tradice v Plunge, která dává naší zemi kulturní identitu a unikátnost.


Od roku 2002 je divadlo „Saula“ členem Litevské unie amatérských divadelníků, čtyřikrát bylo vítězem soutěže Litevských dětských divadel „Centipede“, bylo oceněno nejvyšší nominací amatérského umění „Aukso paukste“ („Zlatý pták“), reprezentovalo Litvu na Světovém dětském divadelním festivalu „Děti hrají pro děti“ v Moskvě a Lingenu (Německo).


 


Pátek 29. 4.


11. 00 SAULA Plunge LT „Triky ďáblů“                                                        Divadelní sál

 


Dětské a mládežnické divadlo Saula z Plunge z Litvy se představí s veselým  lidovým příběhem „Triky ďáblů“.


Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 29.9.2022