Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty

HOP-HOP


ZUŠ OSTROV – ČESKÁ REPUBLIKA


 TAK TOHLE JE NAŠE LENI?!


volně na motivy knihy Zdeňky Bezděkové Říkali mi Leni


 


  20012011766.jpg 20012011770.jpg hopleni20012011759.jpg hopleni20012011772.jpg


 


 


Markéta Aranyossyová    Leni


Eliška Rojíková    Mutti Rosa


Věra Tomanová    Matylda


Vojtěch Palm    Raul


Adéla Kubištová    Anne Lore


Anna Zekuciová    pracovnice USFET*


Pavel Raus    učitel, táta, Vater


Nazareno Klug    Horst


 


režie : Irena Konývková


 


hudba: Iva Bittová, Čechomor


střih hudby: Irena Konývková


choreografie: Miroslava Žemličková, Nazareno Klug, Irena Konývková


scénografie: soubor HOP-HOP


 


* United States Forces European Theater – ozbrojené síly Spojených států pro Evropskou scénu – organizace, která vytvořila velení okupačního Německa, po válce se podílela na hledání zavlečených dětí do Německa a jejich návrat do vlasti.


Příběh dívky Leni, která byla dána „na převýchovu“ do nacistického Německa.


 Členové souboru  HOP-HOP, skupina ve věku cca 15 let,  navštěvuje literárně dramatický obor Základní umělecké školy Ostrov devátým rokem. Za tuto dobu byla většina z nich zapojena do inscenace  Co dělají noční skřítci /2004-2005/, A jinak je s tebou ámen /2005-2006/, MYŠMAŠ POHÁDKY/2007-2009/, Dar ohnivého ptáka/2007-2009/, Už zase skáču /2010/,    někteří  pak do inscenací  Zvonek a Zvon /2005-2007/, Bylo nás pět /2006-2008/, Ruby a Garnet/2008-dosud/. Každý z členů má za sebou i též individuální práci na sólových výstupech ( poezie ,prózy, monolog, dialog).


Soubor HOP-HOP pod vedením Ireny Konývkové vytváří již 31  sezónu a na svém kontě má již 63 premiér, z toho většinu z nich bylo možno vidět na národních přehlídkách všeho druhu: dětského, studentského, hudebního, pohybového , loutkového divadla i divadla poezie, ale i na přehlídce nejlepších českých amatérských souborů na Jiráskově Hronově. Soubor je též často zván do zahraničí, kde hraje svá představení  v němčině nebo angličtině. Zúčastnil se festivalů v Itálii, Rakousku, Anglii, Lucembursku, Německu, Švýcarsku a Belgii. Českou republiku také reprezentoval na EXPO 2000 v Hannoveru a na Světovém festivalu dětského divadla roku 2010. Zapojuje se i do projektů několika zemí  Tore – Gates – Brána 2001, Tag – Day- Den 2005 , Pohádka 2008,  Held/ in Tirol 2009.  Představení Tak to je naše Leni?! vzniklo z projektu EVERYBADY DANCE NOW  2011.


Soubor složený ze dvou  skupin má cca 70 akcí za rok. Sám je pořadatelem mezinárodního divadelního festivalu dětí a mládeže Ostrovské soukání


 


So this is our Leni?!


freely based on the book "They called me Leni" by Zdeňka Bezděková


*United States Forces, European Theater – department of U.S. Army established during WW2. Its mission was to conduct planning for the eventual retaking of Europe and to exercise operational control over U.S. forces. After war, USFET was finding deported children in Germany and taking them  back to their countries


 


The story of Leni girl, who were "re-educated" in Nazi Germany.


 This HOP-HOP group is consisting of children about age of 14. They are now attending the  literature and drama department of  The Basic School of Art by the eighth year. During that eight years most of members were involved in these performances:  Co dělají noční skřítci /2004-2005/, A jinak je s tebou ámen /2005-2006/, MYŠMAŠ POHÁDKY/2007-2009/, Dar ohnivého ptáka/2007-2009/. Some of members played also in plays:  Zvonek a Zvon /2005-2007/, Bylo nás pět /2006-2008/, Ruby a Garnet/2008-dosud/. Each member of HOP-HOP worked on individual performances (recitation of poetry or prose, performing a monologue or a dialog).


 


            The ensemble HOP-HOP, directed by Irena Konývková, has played its performances for 31 years and it has already performed 61 premieres while most of them could be seen at national competitions of all kinds: children´s, students´, music, motion and puppet theatre competitions as well. They have participated in the festival called Jiráskův Hronov where the best Czech non-professional ensembles play. The ensemble is also invited abroad very often where it has gained even some first awards. It plays its performances in German and in English. It has taken part in festivals in Italy, Austria, England, Luxembourg, Germany, Switzerland and Belgium. It represented the Czech republic at EXPO 2000 in Hannover and at World Festival of Children's Theatre 2010. The ensemble consists of three groups and participates in about 70 events a year. HOP-HOP  organizes an international children's theater festival Ostrovké soukání.


 


Pátek 29. 4.


18.00   HOP-HOP Ostrov CZ „Tak tohle je naše Leni?!“                               Divadelní sál


03022011787.jpg

Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 29.9.2022