Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty

PERFORMING ART STUDIO


TEL AVIV – ISRAEL


"Children of the Heart "


 


  -.jpg img_8993.jpg img_9030.jpg 


 Writer and Director : Yair Mossel


Choreographer:  Amit Zamir


General Director:  Yoram Loewenstein


Project Coordinator:  Hanan (Halil) Itzhak


Principal of “Reshit” high school: Sefi Sherman


 Cast:  Igal Habibzada, Eliko Levy, Nadav puries,


Martin Raanan, Imri Biton


 


Humanity is destroying  the planet, engaging in endless wars and committing hideous crimes. A mysterious oracle which can not tolerate this any more, causes mankind to disappear from the earth. A group of four boys who live  a  life of crime are sent on a quest to find the world's broken heart and fix it. A magical fantasy that takes the viewer, through his own imagination, to the end of the world and back.


“Children of the heart" is a group of religious boys at-risk, one of our community work projects. It’s the first time in Israel that religious boys perform in any theatre production.


Our community at –risk youth groups represented Israel in Toyama festival in Japan, Italy, India and USA.


Lidstvo ničí planetu, zapojuje se do nekonečných válek a páchá šeredné zločiny. Tajemná věštba, která to netoleruje již víc, způsobuje lidstvu, že postupně mizí ze Země. Skupina čtyř chlapců, kteří žijí zločinecký život, je vyslána vyhledat Zlomené srdce světa, aby ho spravila. Kouzelná fantazie, která provede diváka skrze jeho vlastní představivost na konec světa a zpět. Skupina "Děti srdce"se skládá z věřících kluků „V riziku“. Skupina je jedním z našich projektů komunit. Jedná se totiž o první skupinu v Izraeli, ve které nábožensky založení chlapci vystupují v jakékoli divadelní produkci. Naše skupina mladých „V riziku“ representovala Izrael na Toyama festivalu v Japonsku, Itálii, Indii a v USA.


 


The Yoram Loewenstein Performing Arts Studio is a leading acting school in Israel,


located in the most neglected neighborhood in Tel- Aviv .  It’s uniqueness is in the combination between the highest level of professional acting studies and the community work in the neighborhood.  Few such institutions exist around the world. 


As part of the training to become professional actors, the students are committed to


 lead 15 drama groups with in the community such as: youth at-risk, immigrant's children in distress, children with special needs and emotional problems, elderly and many more.


 Our community work empowers the neighborhood residents and allows them to be exposed to the theater world, and also gives them tools for individual growth and development.


We are looking for sponsors who will be able to help us to maintain and develop these groups.


 


Škola múzických umění Yorama Loewensteina je vedoucí herecká škola v Izraeli, která se nachází v nejchudší části Tel-Avivu. Její unikátnost spočívá ve spojení profesionálního studia herectví s prací v komunitní skupině. Pár podobných institucí existuje po celém světě. Součástí tréninku profesionálních herců je také nutnost, aby studenti vedli 15 divadelních skupin v komunitě jako například: riziková mládež, děti přistěhovalců, děti se speciálně vzdělávacími potřebami apod.


Naše práce s komunitami zvyšuje sílu sousedů místních obyvatel a umožňuje jim také, aby se uvedli do světa divadla. Také jim dává nástroje pro individuální růst a         vývoj. Hledáme sponzory, kteří budou schopni pomoct nám udržovat a vyvíjet tyto skupiny.


 


Čtvrtek 28. 4.


17.30   SELA  Tel-Aviv IL  „Děti srdce“                                                          Divadelní sál


Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 29.9.2022