Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty

JONNA


WILSELE – BELGIUM


 


WEG


  weg1.jpg weg2.jpg


Cesta
Author: based on Georg Buchner’s Leonce and Lena 


Director: Hendrik Van Eycken


Script & adaptation: Hendrik Van Eycken


 


A young boy is trying to find his way in life. A life that does not look so prommising since all adults  are behaving like idiots. So Future isn’t looking very bright.


to avoid this boring life he flees his home with the help of a friend who always looks at the bright side of live.


There journey isn’t bringing the answer they expected. Until they meet a girl.


Vaguely based on Buchner’s Leonce and Lena, the groep made  a completly own interpretation of this work through improvisation and exercises.


Mladý chlapec se snaží najít svou cestu v životě. V životě, který nevypadá příliš slibně od té doby, co se všichni dospělí chovají jako idioti. Takže budoucnost nevypadá příliš světle.


Aby unikl nudnému životu, utíká z domova s pomocí kamaráda, který se vždycky dívá na život z té lepší stránky.


Cesta jim však nepřináší takové odpovědi, jaké očekávali. Do té doby, než potkají dívku.


 


Jonna is a drama school for youth between the age of 8 until 25. Over the past three decades we grew out from a small youth club into a creative centre and a place where more than 200 kids can discover their artistic talents. Not only the drama school but also our 'Crea-atelier' is a great spot for young children (from the age of 3 til 14) to be creative, learn all about esthetics crafts and art. Furthermore we offer schools and youth clubs a variety of workshops, plays and projects.


JONNA je divadelní škola pro mládež ve věku mezi 8 – 25 lety. V průběhu posledních tří desetiletí vzniklo z mladého mládežnického klubu tvůrčí centrum a místo, kde více jak 200 dětí může rozvíjet svůj umělecký talent. Nejen naše divadelní škola, ale také náš „Krea-ateliér“ je skvělým místem pro mladé a děti (od 3 do 14 let) k tomu, aby byli kreativní, aby se učili estetice, řemeslům a umění. Také navíc nabízíme školám a mladým klubům různé dílny, hry a projekty.


Čtvrtek 28. 4.


14.00   JONNA Wilsele B  „Cesta“                                                               Divadelní sál


 


Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 29.9.2022