Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty

Romeo and Julia sightseeing


AUTOR: THOMAS TROI BASED ON „ROMEO AND JULIET"
FROM W. SHAKESPEARE
SCÉNÁŘ A REŽIE: THOMAS TROI
MUSIC: VARIOUS

O inscenaci:
Max a Sára jsou po škole, protože oba nesplnili opakovaně domácí úkol. Takže teď jako práci navíc oba musejí přečíst v jejich očích zastaralou a nudnou hru, kterou kdysi dávno před 500-ti lety napsal klopýtavý stařeček jménem William Shakespeare.
Po přečtení té hry začnou o příběhu diskutovat a jsou překvapeni, když zjistí, že hrdinové příběhu - Romeo a Julie - jsou ve stejném věku jako oni sami. Ne tak proto, co se v tom příběhu odehrává, ale zvláště fakt, že se Romeo s Julii do sebe zamilují..
Najednou Max a Sára vtáhnuti do Shakespearova příběhu odhalují jeho zákoutí a přivádějí jednotlivé postavy k životu
 
About the performance:
MAX AND SARA ARE IN A DETENTION CLASS, BECAUSE THEY HAVEN'T DONE THEIR HOMEWORK FOR SEVERAL TIMES. SO NOW FOR EXTRA EXERCISE THEY HAVE TO READ THAT AWFUL OLDISH DRAMA WHICH SUCH A TOTTERY OLD MAN CALLED WILLIAM SHAKESPEARE HAS WRITTEN 500 YEARS AGO.
THE TWO YOUNGSTERS READ THE PLAY AND DISCUSS IT. THEY ARE RATHER SHOCKED WHEN THEY UNDERSTAND THA ROMEO AND JULIA ARE OF THEIR OWN AGE. NOT BECAUSE OF THEIR STORY BUT BECAUSE OF THE FACT THAT THEY REALLY FELL IN LOVE WITH EACH OTHER. BUT BY READING THE DRAMA THE DIFFERENT CHARACTERS OF THE STORY AWAKE TO LIVE AND THEY ARE APPROACHING MORE AND MORE TO THE STORY.
 

Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 29.9.2022