Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty

200/2001

Své aktivity začínáme už v září! V kronice je již 6. 9. zkouška RSB, s.r.o a 7.9. zkouška Ondráš nebo Juráš?! 14.-15.9. totiž probíhá první pražská přehlídka nejinspirativnějších dětských divadelnich a loutkářských souborů z celé ČR DĚTI - DRAMA - DIVADLO. A my jsme na ni pozváni hned s dvěmi představeními.
A dodnes si o této přehlídce vyprávíme, protože se nám ztratil Radim. Vyšel z obchodu (na Staroměstském náměstí), přehlédl naproti vchodu čekající na lavičce dozor a vydal se, nevěda kam. Nakonec zoufalý pobíhal kolem Jana Husa a v takovémto stavu doslova vrazil do Luboše, který ho hledal. Od té doby poslouchá neustálé poznámky na toto téma.
Naštěstí celá situace netrvala dlouho a obě představení se povedla (i Ondrášové a Jurášové se slyšeli, takže zpěvy byly dvojhlasné a ladily. Představení si tak napravilo podivnou reputaci z národní přehlídky - i když zase tak pokažená nebyla, když nás pozvali).

Září jsme zakončili hraním představení U nás na Michaelské pouti

A říjen neubírat plyn! "U nás" hraje pro filmový festival na náměstí, monology a dialogy pak na Radnici. 28.-31.října pak začíná první projekt s cizinci nazvaný Tore - Brána - Gates. Vyjíždíme do Itálie, kde společně s Italy, Rakušany a Angličany pracujeme v namíchaných skupinách na uvedeném tématu. Ovliněni se pak vracíme domů a vytváříme představení.


Jakub Cír na dílně vedené Tomasem Troiem.


Vzpomínku na dětskou národní přehlídku uzavíráme přímo ve Slaném (u hádajícího se souboru), kam odjíždíme hrát Ondráš nebo Juráš. Je nám u nich moc fajn.

Ondráš nebo Juráš se také hraje v prosinci na Nadělení v Brně.

Irena Konývková zde také vede seminář Cesto - slovo - akce zaměřený na rituály a pohyb. Dvě účastnice napsaly své zážitky do festivalových novin:
Dnešní dílna mě naprosto uchvátila. Žasla jsem nad tím, co všechno může naše tělo vyjádřit a někdy mnohem výslovněji jak slovo. Živočišnou tělesnost, která se ze mě valila jako proud lávy šlo jen stěží kontrolovat. Dokonalost dnešního užívání podtrhla charismatická entohudba. (následuje obsah dílny a...) Nejsem nováčkem v účastnění se různých dílen a seminářů a ne vždy jsem byla po absolvování obohacena po těle i po duši. Dnešní dopoledne však uspokojilo všechny mé chtíče, co se dílen týče.
Radka a Zuzana

Leden je jako vždy ve znamení víkendového zkoušení. Zkouší se Zkus být Vladislavem (představení vzešlé z Tore).


A hlavně se chystáme na ples ZUŠ, takže se oprašuje U nás, kterým se prezentujeme právě na plese 3.února

Když nehrajeme, tak jsme takto krásní

Slečny zleva: Anička Handrychová, Ilča Rausová, Iva Süttöová, Irča Konývková, Jana Poberežníková, Jitka Strejčková, Kačka Hasmanová

Chlapci zprava: Jakub Cír, Michal Jergl (doprovází nás v U nás), Zdenda Fořt, Petr Nídl, Zdenda Konývka

V únoru se víkendově soustředí další část Hopáků. Vytváří se Ruslan a Ludmila. A velcí už chystají premiéru!

1. března v 19 hod. se koná slavnostní premiéra Zkus být Vladislavem. Pro brzké vyprodání představení se narychlo organizuje předpremiéra téhož dne v 17.30 hod.

Jakub Cír

Petr Nídl, Jana Poberežníková, Zdenda Konývka

zleva se uklánějí: Irena Konývková, Anička Handrychová, Kateřina Hasmanová, Jana Poberežníková, Zdeněk Konývka, Iva Süttöová, Ilona Rausová, Zdeněk Fořt, Jakub Cír, Petr Nídl

15. března v 17 a v 18 hod. pak probíhají premiéry Za Ludmilou!

A pokračujeme v kolotoči hraní, tentokráte i soutěžního.
16.-17.3. krajská přehlídka divadel. souborů ZUŠ: Za Ludmilou!

a Ondráš nebo Juráš?!

 

Úspěch, obě představení postup!


20.3. neobvyklý zážitek Ondráš nebo Juráš v divadle Kašpar!

21.3. Okresní kolo v přednesu do 15 let
Postup: Kandrik Antonín
Džupínová Lucie
Konývka Jonáš
Šulc Ondřej
ČU: Frýzl Lubomír
Hájková Šárka

23.-25.3. Wolkrův Prostějov - oblastní kolo jeden z nejhorších zážitků souboru. Absolutní nepochopení a strhání představení Zkus být Vladislavem POROTOU! Diváci jsou udiveni, nadšeni a brání nás. Děcka jsou hodně hodně nešťastní, pořád rozebírají slova - či spíše nekomunikaci poroty. Nechápou. Nikdo nechápeme, co to je za odborný rozbor, když porotce řekne, toho autora neznám, co to je. A dál se odmítá bavit. Ani ostatní rozbory nejsou ale příliš pozitivní, takže si porota si během soutěže "získá" pohrdání všech..........a pokračuje to i v Ostrově na přehlídce netradičního divadla. Získáváme zvláštně diplom za nejsugestivnější kolektivní ztvárnění samoty (ovšem ne od poroty, ale od organizátorů!!!!!!). A taktéž za pidipředstavení Bubny v dálce zněj (to už porota ani moc nekomentovala) diplom pro Ostré hochy z Ostrova za skrytou reklamu Gambrinus (opět od organizátorů).
Recitátorům se dařilo lépe, ale náladu to již nikomu nezvedlo. Navíc Zdenda Konývka přejížděl ještě na soutěž hudební, kde měli ještě horší zážitky (přerušení hraní porotou apod.). Co dodat?!!!!

30.3.-1.4. Dětská scéna - oblastní kolo dětských divadel. Za Ludmilou! vyhrálo a postoupilo na národní přehlídku.

25.3. se loučíme s RSB, s r.o. Bylo odehráno 35 představení! A z kronik je vidět, že ne na ledajakých místech. Loučení je jako obvykle smutné i úsměvné (hlavně ty krátké kalhoty kluků, jak vyrostli).

9.4. pomáháme V.ZŠ s projektem s Angličany. Vytváříme na náměstí představení.

21.4. Krajské kolo v přednesu do 15 let. Čestné uznání získává Ondřej Šulc.
POSTUP JONÁŠ KONÝVKA. Držíme palce na národní přehlídce.

26.4.-1.5. Vyjíždíme do Itálie a hned do Rakouska. V obou zemích hrajeme pro cizince představení vzniklé z projektu Tore - Brána - Gates, a to Zkus být Vladislavem. Z fotografií je jasné, jak se máme

V Itálii tradiční foto u Havlíčka. Nahoře zleva Jana, Irča, Ilča, Káťa. Dole zleva Petr, Zdendové, Jakub, Iva, Anička a naše jazyková pomocnice Péťa

V Rakousku úžasný výlet na dvoutisícovku.

Nejsou úžasní?!!!

 


na samém vrcholu
(vpředu náš pedagogický dozor Milan Dont a za ním my všichni ostatní)

 

Po návratu se chystáme na premiéru textů Wolkrova Prostějova a Bubnů v dálce zněj. Společně s Písk - Písk vystupujeme na Radnici 11.5.

 

A pak už velké příprava na Ostrovské soukání. Po 1. mezinárodní!

 

 3. O s t r o v s k é s o u k á n í
1. m e z i n á r o d n í f e s t i v a l d ě t s k é h o d i v a d l a

  

Červen je ve znamení národních přehlídek.
3.-6.6. Národní přehlídka ZUŠ v Hradci Králové. Hrajeme Za Ludmilou! (získáváme uznání - takže 3. místo) a Ondráš nebo Juráš? (získáváme čestné uznání, takže 2.místo). Je to tu mohutné. Strašně moc souborů. Máme smůlu ty nejlepší nemáme šanci vidět, tak je to organizované, že někdy se nesmí do divadla. Ale atmosféra je příjemná. Až na spaní v tělocvičně (kde jsou velké davy), se nám tu líbí.


 

19.6.-23.6. Wolkrův Prostějov. Skokan roku (nikdy nedostal cenu ani v okresním kole!) Petr Nídl si to dle svého vyprávění užil. Moc přijel spokojen, i když se vrátil bez cen. Ale o tom jsou soutěže také.

21.-23.6. Národní přehlídka recitátorů do 15 let v Trutnově. Jonáš přednáší Maxima Gorkého Píseň o orlovi. Překvapuje dramaturgií a s porotou medituje nad závěrem. Je to zkrátka zkušený recitátor.

23.-26.6. Národní přehlídka dětských divadelních souborů v Trutnově. Dojíždí za námi soubor HOP-HOP s představením Za Ludmilou! Hrajeme v Národním domě. A..."Představení bylo velmi kladně přijato. Bylo svěží a potěšilo většinu přítomných"....a další chvály a meditace. A náš pohled. Hrálo se dobře. Diváci se řechtali a my jsme měli příjemný pocit.

Školní rok zakončili 8.7. - 22.7. naši mladší Hopáci v Estonsku, kam se vydali na10. evropské setkání dětského divadla. Byli to Luboš Frýzl, Tonda Kandrik, Ondra Šulc, Jony Konývka a Lucka Džupínová.
A zážitky? První dny ničemu nerozuměli (Jony: Tondo rozumíš, co máme dělat? Tonda: Ne, koukej, co dělají ostatní a pojď to taky dělat. ....A oba začnou běhat prostorem.), pak si začali zvykat na angličtinu a už se nebáli přihlašovat se sami do seminářů.


V kronice jsou v tomto roce vloženy i fotografie našich absolventů - profesionálů. A tak i zde připomínáme tato jména:

Luboš Veselý - herec na volné noze, hraje v divadlech v Praze i Brně

 

Petr Pospíšil - učitel tance v německém Sinzingu

 

Vilém Čapek - člen divadla Radost Brno


Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 1.12.2021