Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty

1999/2000

Hned v prvních zářijových dnech se nám dostalo satisfakce s představením RSB, s ručením omezeným. Hráli jsme na Divadelní minipřehlídce v Plzni a na 5.celostátní dílně dramatické výchovy v Jičíně. A o pár měsíců později také v divadle v Českém Krumlově. (Ale hlavně na Sapperlotu a EXPU 2000!)


RSB s r.o. v Jičíně před věží


 V Krumlově v šatně těsně před představením Robins, Smith a Bighamová. Na straně Jonathan.

 

V Tvořivé dramatice o našem představení napsal Roman Černík: Jde o představení, jež vzbudilo letos, i přes svou absenci na DS, mnohé diskuse. Ostrovský soubor patří již řadu let ke špičce dětského divadla u nás. Inscenace Ireny Konývkové nesou osobitý styl, založený na vysoké úrovni dovedností dětí, promyšlené divadelní stylizaci, těsném sepětí s hudbou a výrazně lyrizovaném příběhu. V čem bylo letošní představení tak jiné, že vzbudilo tolik diskusí?
Jistě to nebylo ve vybaveností dětí, které, ač různých věkových kategorií, přesně vytvářely vztahy v mizanscénách, ve vystavěných situacích dokázaly jednat po celé představení udržet nastolenou divadelní stylizací. Nebylo to jistě ani v použitých jevištních prostředcích...............Divadelně přesné bylo také vytvoření postav dospělých.........To, v čem pro mne bylo ostrovské představení jiné, byl příběh - dobře vybraný, adekvátní věku a hlavně tematicky aktuální. Téma školní šikany bylo vloženo do anglicky záhadného....děje. Osobní vzpoura malého hrdiny proti ní, jeho sbírání odvahy k činu tak neztrácely napětí a zároveň umožňovaly dětským hercům jednat. U těch starších bylo možno dokonce sledovat probleskující hereckou tvorbu - jemnou hru s nepatetickou divadelní stylizací jejich postav.
Ostrovský HOP-HOP přijel do Jičína s představením, jež bylo pádným argumentem pro tvrzení, že lze prostředky dramatické výchovy dojít k plnohodnotnému a autentickému divadelnímu tvaru, ke skutečnému dětskému divadlu.

A ještě kompliment od Luďka Richtera na téma Jak je to s dítětem na jevišti: Je (dítě) schopno být samo sebou a zároveň nést určité znaky postavy - a to v různé míře: dle věku, idnividuálního talentu i schopnosti a talentu vedoucích souborů. Špičky našeho dětského divadla .....ostrovský soubor HOP-HOP (+Hudradlo a Žamberk) - dokázaly v praxi dojít dál, než jsou teoretici hájícící "specifika" dětského divadla ochotni připustit.

Toť o nás. A co my?
V listopadu máme 24. (a poslední) představení Prášíš?!


Závěrečný řád



 Mluvčí dívek Věrka Bečková
(dále Pavla Maříková, Anička Handrychová, Iva Süttöová, Káťa Hasmanová)


Mluvčí kluků Zdeněk Konývka
(dále Jakub Cír, Kája Wudy, Aleš Hasman)

A zkoušíme přes víkendy na Mariánské i v dramaťáku nový "kus" Ondráš nebo Juráš?!

(Ilona Rausová, Zdeněk Konývka, Věra Bečková, Kateřina Hasmanová, Iva Süttöová)

Premiéra se uskutečnila 8. března 2000.

Fotografie zachycují čas před premiérou

(na zemi vlevo: Petr Nídl, Iva Süttöová, Ilona Rausová, Irena Konývková, Martina Dudášová, Jitka Strejčková

stojící zleva: Anička Handrychová,Zdeněk Fořt, Zdenqěk Konývka, Jakub Cír, Kája Wudy, Věra Bečková, Jana Poberežníková, Kateřina  Hasmanová)

S tímto představením se nám zadařilo postoupit z krajského kola Dětské scény na národní přehlídku. (Na krajském kole jsme zahráli i Zdá se, že je vítr a Kaplane!).

Zvládli jsme také dokončit monology a dialogy, a dokonce s nimi i vyhrávat. Největší úspěch zaznamenal Zdeněk Fořt a Ilona Rausová (na národních soutěžích 1.místo Kandrdásku a 3.místo na Pohárku s dialogem Don Pablo, Don Pedro a Věra Lukášová), ale potěšila i Anička Handrychová (2.místo na Kandrdásku s Deníkem Anny Frankové) a Věra Bečková a Jakub Cír (3.místo s dialogem Jany a Jana z Jany Eyrové)

A co jsme ještě v letošním roce stihli? Uvádět interní koncerty. Hrát monology a dialogy (i přednášet) na Koncertě orchestrů, na interních koncertech, vyjet s Ondrášem a Jurášem, s Kaplanem a Zdá se, že je vítr i s RSB,s r.o. do Prahy na Červený vrch, zahrát několik VEčerů DRAmaťáků (s monology, dialogy a přednesem). Vytvořit nové představení U nás.

 

A nastudovat tři představení v němčině! (RSB, s r.o. , Ondráš nebo Juráš?! a U nás). A absolvovat s nimi festivaly.

Sapperlot 28.4. - 1.5. s představením RSB, s r.o. Až na místě jsme zjistili, že je tentokráte soutěžní. Raději jsem "hercům" ani nic neříkala. Jeli jsme si přece zahrát. O to větší pro ně (i pro mne) bylo překvapení, že jsme vyhráli! A to jsme byli nejmladší! Vedle úžasných souborů z Anglie, Zimbabwe, Rumunska, Norska jsme tomu ani nechtěli věřit!

 

Překlad vyjádření poroty s fotografií souboru před Havlíčkem:

Cenu přivezli: zleva Martina Dudášová, Jitka Tomanová, Jana Zekuciová, Ilona Rausová s Jonášem Konývkou, Zdeněk Konývka, Irena Konývková s Tomášem Vyhlídkou, Dáša Wudyová, Šárka Hájková, Karel Wudy, Ondřej Šulc, Tonda Kandrik, Luboš Frýzl a dole sedící Ivanka Galiová a Lucka Džupínová

Takto se radují:

 

Bad Radkersburg 1.6.-3.6. s představením Ondráš nebo Juráš. Zde pro nás bylo překvapením, že jsme se potkali znovu s dvěma soubory ze Sapperlotu. Festival nebyl tentokráte soutěžní, ale "kritika" v novinách nás potěšila.

na semináři v Radkesburgu

povídáme si o představeních

Vrcholem letošního dění určitě bylo EXPO 2000 v Hannoveru, kam jsme byli za Českou republiku vysláni. Zadostiučiněním nám jistě byl i fakt, že právě s problematickým představením RSB, s r.o. A jaké to tu bylo?





Společné foto v místě ubytování


Mrňousové v lanovce
(vpředu Jana Zekuciová, vzadu zleva Tonda Kandrik, Ivanka Galiová, Šárka Hájková, Jonáš Konývka a Jitka Tomanová)


v takovéto lanovce zrovna jedeme


v tomto stanu hrajeme

Závěr roku jako vždy patřil národní přehlídce. Vyjeli jsme s Ondrášem nebo Jurášem. Zážitek byl velmi zvláštní. Představení se moc nepovedlo, nevhodný prostor kina způsobil, že se levá strana neslyšela s pravou, což pro společné zpěvy je dost důležité. Takže většina předělů se nám rozvezla...........a byla falešná. A když se to kazí, tak se to kazí. Příjemný zážitek a ohlas diváků z Červeného vrchu i z Rakouska jsme pak marně hledali ve své paměti a bylo nám to líto. Navíc dětský rozbor s lektory dopadl velmi podivně. Hádkou souboru ze Slaného i nás s lektory. Ještě že Irča byla v pohodě. Všechny nás vzala do lesů. A tak vzpomínáme na nekonečné množství bludiček (svatojánských mušek), dlouhou noční cestu do kempu a zpátky, držení se za ruce, strašidelné příběhy.........a tak. Díky páni lektoři, že jste to nezvládli, my jsme se pěkně semknuli.

Hlavní představitel Juráše Zdeněk Fořt


Text: Celý soubor při cestě domů. Zleva: Kája Wudy, Petr Nídl, Jakub Cír, Zdeněk Fořt, Zdeněk Konývka, Věrka Bečková, Kateřina Hasmanová, Pavlína Dudášová, Anička Handrychová, Ilona Rausová, Iva Süttöová

A co sólisté - přednašeči?
V krajském kole získali čestné uznání

Šárka Hájková

Ondřej Šulc


Tomáš Vyhlídka

1. místo a postup na národní přehlídku si zajistili ve III. kategorii Jonáš Konývka, ve IV. kategorii Věra Bečková a Zdeněk Konývka. Zdenda byl sice náhradník, ale vzhledem k tomu, že v jiných krajích se tolik neurodilo vyjel na přehlídku také. Jeho účast i Věrky a Jonáše se pak ukázala velmi právoplatná, neboť všichni tři patřili ke špičkám přednesového ledovce!!! Jony zaujal svým "Miláčkem" (Rudyard Kipling Proč má velryba úzký jícen), Věrka povídkou Tetřívci Terezie Brzkové a Zdenda Kočkou W.Saroyana.

 

To byl ale bláznivý školní rok.


Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 1.12.2021