Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty

1998/1999

Vánoční čas nastartoval mohutné hraní pro školy. Tentokráte hraje především Hanka Cerhová a Jonáš Konývka své pohádky Blíží se, blíží vánoční čas

Blíží se blíží vánoční čas

Nový rok se stal slavnostním okamžikem vedoucí souboru Ireny Konývkové, za úspěchy s literárně dramatickým oborem, a především pak se souborem HOP-HOP získala titul Čestný občan města Ostrova.

A pak už začíná kolotoč soutěží. V únoru si z Pohárku SČDO přivezla Hanka Cerhová 2.místo.

V přednesu byli v okresním kole úspěšní:
Jonáš Konývka, Ondřej Šulc, Iva Süttöová, Martina Dudášová a Věra Bečková - ti všichni postoupili do krajského kola
Další 1.místo - byť bez postupu získala Jitka Tomanová a Zdeněk Fořt. Čestná uznání pak Jana Zekuciová a Petr Nídl.
Všichni mohli svůj um předvést na přednesových VEDRECH 23. března

25. března spatřilo světlo další naše představení. Premiéru mělo RSB, s ručením omezeným. Ani jsme netušili, jak kontroverzním představením se staneme. Z oblastního kola jsme nebyli vybráni na postup, abychom pak o pár měsíců později přivezli 1. cenu z mezinárodního festivalu. Porota oblastního kola měla zkrátka jiný názor, byť se naši konkurenti - ostatní soubory - za nás postavili a napsali petici proti porotě. Tak už to někdy bývá.........a bohužel takovýto okamžik zažijeme víckrát.

RSB, s r.o.

A je tu oblastní kolo v přednesu. Na národní přehlídku postoupili: Jonáš Konývka a Ondřej Šulc!!! Hurá. Čestná uznání pak získaly Iva Süttöová a Věra Bečková i Martina Dudášová.

Na 29. dubna jsme naplánovali další minipremiéry. Během školního roku jsme se rozhodli, že se skupinou Prášíš se budeme věnovat více vlastnímu rozvoji, než souborové práci, aby nám pak z naší tvořivosti vylezly hned práce dvě:
Zdá se, že je vítr surrealisticko-pohybová báseň

Kaplane! dramaticko-sborový přednes

Ani se to nezdá, ale uběhly již dva roky od Ostrovského soukání - našeho divadelního festivalu.

Uskutečnilo se od 12. do 16. května. Kromě již známého přátelského souboru z Itálie (Der Fall Schneewitchen) do Ostrova zavítal soubor ze Žatce (Středa nám chutná), Děčína (O malé Mette a Jak kvůli vajíčku šel kohout na zámek), z Domažlic (O rybáři a jeho ženě) , z Plzně (O milionáři). Ostrovské soubory Na poslední chvíli (Šťastný a veselý, Randolfe) a HOP-HOP (Zdá se, že je vítr, Kaplane, RSB, s ručením omezeným) se podíleli na organizaci. Zvláštností festivalu byly květnové "vánoce". Na Radnici se v jeden den podávalo vánoční cukroví a hrály se vánoční představení: Čertovská muzika (Karlovy Vary), Vánoční hra o Vydřigrošovi (Na poslední chvíli), Blíží se, blíží vánoční čas (HOP-HOP) a vánoční hudební pořad Písk-Písk. Zpočátku tento nápad vypadal bláznivě, ale nakonec se stal zajímavým diskusním podkladem pro seminář vedoucích, kteří se se svým lektorem zabývali tzv. hraním na objednávku. A zatímco se dospělí bavili o představeních, děcka pracovala v seminářích Tvořit si svůj příběh (Jakub Hulák), Člověk, předmět a prostor (Hana Franková), Výtvarný seminář (Zuzana Motlíková), Jazz dance (Pavla Šemberová), Hudebně rytmický zpěv (Pavel Žemlička), Slova....slova...slova (Roman Černík).

 

Konec roku byl ve znamení četného hraní pro školy:
25.5. přednesy + Kaplane koncertní sál

26.5. RSB + Prášíš Za oponou 2x

27.5. Prášíš Za oponou 2x + pro veřejnost Kaplane a Zdá se, že je vítr

Trochu zvláštně jsme se rozloučili s představením Kde bydlí čas, a to při hraním před školou - na trávě. Zvláštní, ale milé. Mrňata drží rekord odehraných představení 33

Díky kontroverznímu nepostupu RSB, s ručením omezeným se roztrhl pytel s pozvánkami na různé festivaly. Vyjíždíme tedy 3.-6. 6. do Brna na Brnkání. Kromě hraní našeho představení nás čekají zážitky z dalších 9 představení, cirkusové semináře a banda nadšených a příjemných organizátorů z Lužánek.

z Cirkusového semináře


Foto z ukázky ze semináře Brnkání

Dětskou scénu v novém městě - v Zábřehu zažívají pouze naši sólisté: Jonáš Konývka a Ondřej Šulc.

Ondra Šulc a Jony Konývka v Zábřehu na Dětské scéně

Na sklonku školního roku se loučíme s posledním Mohykánem nejstaršího ročníku s Hankou Cerhovou. 25.6. má svůj vlastní téměř dvou hodinový program v T-klubu, její bývalí Hopáci se na ni přišli podívat. Hanka v přednesových textech i v monolozích ukázala, jak je úžasná, talentovaná, jak široký má záběr. Na kontě má 9 inscenací a tři účasti na národních přehlídkách v přednesu.

Záznam z kroniky:
"Na otázku jaké představení Tě chytlo za srdce?" Odpověděla: "Pavouček" (pozn.O soukání)
"Na kterém jsi ráda pracovala? Které bylo nejtěžší?" Odpověděla: "Všivák" (pozn.Je to tak prosté)
Na JAMU zlom vaz!
pozn. Hanka se dostala na katedru Tvořivé dramatiky JAMU Brno


Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 1.12.2021