Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty
"Po dlouhé době jsme šli zase jednou vystoupit"

záznam z kroniky

 

Irena Konývková se vrátila z mateřské dovolené a všechny skupiny, které zbyly, nebo se i nově přihlásily, začaly opět pilně zkoušet, hrát, zkrátka tvořit.

Už 26.února 1991 se všechny skupiny představili na VEDRECH s novými pracemi, sólovými výstupy, ale i literárními pokusy.

 

Diváci tak shlédli:

1. před zahájením Hru na poklad, všech žáků literárně dramatického oboru.

2. následoval přednes Hany Cerhové (báseň L.Kašpara Chtěla bych).

3. 3.ročník zahrál pohádku Ilji Hurníka Jak vrabci cestovali

Nutno podotknout, že s touto hudební pohádkou (doprovod na klavír obstarala Pavlína Dudášová) se soubor dostal až na národní přehlídku dětských recitačních souborů do Mělníka!

4. další přednes - Petr Poberežník a jeho Lojzička René Gosciniho

5. etuda 4.ročníku nazvaná "Na školu"

6. báseň Slonbidlo L.Dvořáka v podání Zuzky Strachoňové

7. 4. a 5. ročník zahrál pohádku Aloise Mikulky O jednom králi.

A opět příjemné podotknutí. I s touto pohádkou ostrovští postoupili na národní přehlídku recitačních souborů do Mělníka!!! Tato pohádka zde měla opravdu velký úspěch.

8. povídka J.Suchého "Chudák Barnabáš" - v přednesu Viléma Čapka. Vilda s touto povídkou získal čestné uznání na krajském kole Wolkrova Prostějova.

9. literární práce Šárky Klimešové

10. historická etuda z Čapkových Apokryfů Úpadek doby kamenné žáků II.cyklu

 

II.cyklus

Na fotografii dole zleva dívky: Eva Máchová, Markéta Ouhelová, Ilona Jarošová
nad nimi chlapci: Honza Vojtko, Vilda Čapek, Ivo Garay
a nad nimi: Irena Konývková

Úpadek doby kamenné

Úpadek doby kamenné, žena - Eva Máchová, muž - Jan Vojtko

 

11. báseň Tomáše Janovice v podání Marcely Máchové

12. další historická etuda, tentokráte Dívčí válka

Dívčí válka ženy

Ilona Jarošová - Šárka

 

A jako vždy přednášíme na svatbách i při vítání občánků

 

Vítání občánků 91

 

Lenka Poberežníková a Hanka Cerhová na první barevné fotografii v kronice

Na závěr školního roku jsme zavedli úžasnou věc, a to tzv.Žravé hodiny. Nosíme si dobroty a hrajeme si, co chceme.

 

III. ročníku

Na fotografii zleva: Šárka Viktoříková, Zuzka Kachlířová, Zuzka Strachoňová, vzadu stojí Jana Tomášková a Eva Rücklová

 

IV. ročníku

Na fotografii zespoda Míša Hechtová, Lenka Kunešová, Veronika Hatáková, .............., Marcela Máchová


Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 1.12.2021