Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty
A konečně po dlouhých zkouškách provázených mnoha nesnázemi, dohady a vůbec vším, co provází práci lidí, vzniklo naše celovečerní pásmo sestavené z monologů a dialogů s názvem „Nejen samým chlebem..."

ONDŘEJ PAVELKA

EVA KELEMENOVÁ A TEREZA NAGYOVÁ

HEDA KELEMENOVÁ A ONDŘEJ PAVELKA

Toto první celovečerní představení nekončilo premiérou, absolvovali jsme několik představení pro školy, různé zájezdy - např. úspěšné vystoupení v Rokycanech

7.března Ukázky z vlastní tvorby o cenu diváka a Pásmo poezie „Poznání"

 

ZUZANA RŮŽIČKOVÁ A VLADIMÍR PAVELKA


Na konci školního roku přišla nabídka výměnného koncertu naší školy a klatovské. Jeli jsme s naším pásmem „A roky jdou"

Z kroniky literárně dramatického oboru

 


Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 1.12.2021